Quyết định 173/QĐ-TA-TĐKT của Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác xét xử và Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2012 cả Cụm thi đua số 1

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------------------
Số: 173/QĐ-TA-TĐKT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ RÚT KINH NGHIỆM CÔNG TÁC XÉT XỬ VÀ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM 2012 CỦA CỤM THI ĐUA SỐ I
----------------------------------
CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
 
 
Căn cứ Điều 25 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân;
Căn cứ Điều 92 Luật Thi đua khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-TA-TĐKT ngày 28/12/2011 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc phân chia Cụm thi đua và cử Trưởng, Phó Trưởng cụm thi đua ngành Tòa án nhân dân năm 2012;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tòa án nhân dân và đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Trưởng cụm thi đua số I tại công văn số 2067/CV-TĐKT ngày 29/10/2012,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Hội nghị rút kinh nghiệm công tác xét xử và Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2012 của Cụm thi đua số I được tổ chức tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
+ Thời gian Hội nghị: 3 ngày, ngày 21,22,23/11/2012.
+ Thành phần Hội nghị:
- Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao;
- Đại diện Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tòa án nhân dân;
- Đại diện lãnh đạo: Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Kinh tế, Tòa Hành chính, Tòa Lao động, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội; Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Thống kê tổng hợp, Phòng Thi đua - Khen thưởng.
- Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh hoặc Phó Chánh án được ủy quyền và đại diện thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số I; lãnh đạo tập thể (hoặc cá nhân) được báo cáo điển hình tại Hội nghị;
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị là Trưởng cụm thi đua ngành Tòa án nhân dân.
Điều 2. Trưởng cụm, Phó Trưởng cụm thi đua số I có trách nhiệm tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác xét xử và Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2012 của Cụm thi đua số I.
Điều 3. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tòa án nhân dân, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng cụm thi đua, Phó Trưởng cụm thi đua và Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (để báo cáo);
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các đ/c PCA TANDTC (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Trưởng cụm thi đua ngành TAND;
- Tạp chí Tòa án nhân dân (để đưa tin);
- Báo Công lý (để đưa tin);
- Cổng Thông tin điện tử TANDTC (để đưa tin);
- Lưu VP và Thường trực HĐTĐKT.
KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Trần Văn Tú

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi