Thông tư 56/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 34/1999/NĐ-CP ngày 12/5/1999 của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 56/1999/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 1999
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/1999/NĐCP NGÀY 12/5/1999 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI
XÂY DỰNG TỔ QUỐC NĂM 1999

 

Thi hành Nghị định số 34/1999/NĐ-CP ngày 12/5/1999 của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc (XDTQ) năm 1999, Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết việc thực hiện như sau:

 

I/ NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

1- Công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999 được phát hành và thanh toán tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước trên phạm vi cả nước.

2- Việc mua công trái được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tuỳ theo khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân. Nhà nước động viên các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia mua công trái xây dựng Tổ quốc thông qua công tác tuyên truyền và giao kế hoạch vận động mua công trái.

3- Trên cơ sở kế hoạch vận động mua công trái XDTQ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai việc vận động có trọng tâm, trọng điểm đến từng tổ chức, cá nhân nhằm bảo đảm mức huy động vốn được giao.

 

II/ NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

1 Các quy định về công trái:

1.1- Công trái do Bộ Tài chính quy định mẫu và giao cho Kho bạc Nhà nước TW tổ chức in và quản lý thống nhất trong phạm vi cả nước.

1.2- Công trái không ghi tên, in trước mệnh giá bao gồm 11 loại: 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng, 1.000.000 đồng, 2.000.000 đồng, 5.000.000 đồng, 10.000.000 đồng, 20.000.000 đồng, 50.000.000 đồng.

1.3- Phiếu công trái có kích thước 270 mm x 100 mm, bao gồm 2 phần: phần thân giao cho người mua công trái có kích thước 180 mm x 100 mm; phần cuống lưu giữ tại cơ quan Kho bạc Nhà nước nơi phát hành có kích thước 90 mm x 100 mm.

1.4- Đặc điểm màu sắc và tiêu chuẩn kỹ thuật:

Mặt trước tờ công trái:

+ Nền màu hồng 2 bên, cách sắc ở giữa bởi màu vàng nền và hoa văn màu vàng đậm. Tất cả các màu vàng đều phát quang dưới ánh đèn cực tím.

+ Cụm hoa văn ở hai bên và chữ lồng CT phát quang dưới ánh đèn cực tím.

 

+ Số sê ri: Phần thân công trái có 2 dãy sê ri (góc trên bên phải và góc dưới bên trái), mỗi dãy bắt đầu bằng 2 chữ cái và 7 chữ số. Sê ri công trái có màu đỏ cánh sen, phát quang dưới ánh đèn cực tím.

Mặt sau: Có nền màu đỏ, khung và chữ màu đỏ đậm.

Giấy in: Công trái được in bằng giấy đặc chủng. Giấy màu trắng, có bóng chìm rải đều hình đoá sen nở, các sợi chống giả nhìn bằng mắt thường có màu hồng và xanh lá cây nhạt nhưng dưới ánh đèn cực tím có màu da cam và xanh tím.

Mực in: Công trái được in bằng loại mực không tẩy xoá được, có sử dụng loại mực phát quang để chống làm giả.

1.5- Kho bạc Nhà nước Trung ương tổ chức in ấn, bảo quản và vận chuyển công trái đến các địa điểm phát hành thuộc các đơn vị Kho bạc Nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc giao nhận, vận chuyển, bảo quản và quản lý công trái được thực hiện như đối với tiền mặt và các ấn chỉ có giá trị.

2- Phát hành công trái:

2. 1- Công trái được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam, có thời hạn 5 năm, phát hành từ ngày 19/5/1999 trong phạm vi cả nước.

2.2- Tổng mức huy động là 4.000 tỷ đồng (bốn nghìn tỷ đồng). Tùy kết quả huy động thực tế, Bộ Tài chính sẽ thông báo dừng phát hành công trái vào thời điểm thích hợp.

2.3- Đối tượng mua công trái bao gồm:

a- Công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước.

b- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

c- Người nước ngoài làm việc, cư trú ở Việt Nam.

d- Cơ quan hành chính, sự nghiệp.

đ- Tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã hội, xã hội - nghề nghiệp.

e- Doanh nghiệp Nhà nước;

f- Doanh nghiệp khác thuộc mọi thành phần kinh tế;

g- Tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Các đối tượng quy định tại điểm d,đ,e không được sử dụng vốn, kinh phí ngân sách Nhà nước để mua công trái.

Các đối tượng có thể mua công trái bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản với số lượng không hạn chế.

- Đối tượng là người Việt Nam ở nước ngoài có nguyện vọng mua công trái có thể thông qua tổ chức hoặc cá nhân đại diện cho mình tại Việt Nam để mua công trái.

2.4- Căn cứ vào mức thu nhập của dân cư và khả năng tài chính của các doanh nghiệp Nhà nước, các cơ quan, tổ chức, Bộ Tài chính giao kế hoạch vận động mua công trái cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ hoặc các xã nghèo đặc biệt khó khăn không giao kế hoạch vận động mua công trái.

2.5- Kho bạc Nhà nước trực tiếp tổ chức phát hành công trái, có trách nhiệm: Tính toán lập kế hoạch in công trái theo cơ cấu mệnh giá hợp lý, cung cấp đầy đủ cho các đơn vị Kho bạc Nhà nước phát hành; Tổ chức các bàn bán công trái cố định và lưu động; Đơn giản hoá thủ tục hành chính nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đối tượng mua công trái; Theo dõi và báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hiện kế hoạch mua công trái của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, có đề xuất việc khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có kết quả mua công trái cao.

3- Thanh toán công trái:

3. 1- Tiền gốc và lãi công trái được thanh toán theo nguyên tắc sau:

a) Tiền gốc công trái được thanh toán một lần khi đến hạn (đủ 60 tháng).

- Trường hợp chủ sở hữu có khó khăn đặc biệt hoặc rủi ro bất khả kháng như bị thiên tai, hoả hoạn được cấp chủ quản, cơ quan quản lý trực tiếp hoặc chính quyền địa phương xác nhận, Kho bạc Nhà nước sẽ xem xét, giải quyết thanh toán công trái trước thời hạn.

- Trường hợp đến hạn mà chủ sở hữu công trái chưa đến thanh toán, Kho bạc Nhà nước bảo lưu gốc, lãi công trái trên một tài khoản riêng và không tính lãi trong thời gian quá hạn thanh toán.

b) Tiền lãi công trái được thanh toán một lần khi đến hạn cùng với tiền

Lãi suất ghi trên công trái phát hành năm 1999 được quy định là 10%/năm (bao gồm cả mức trượt giá và tỷ lệ lãi suất 1,5%/năm) và lãi suất tính cho 5 năm là 50%.

Trường hợp mức trượt giá thực tế trong 5 năm cộng với lãi suất 5 năm (7,5%) lớn hơn 50% thì người sở hữu công trái sẽ được Nhà nước bù chênh lệch.

Trường hợp mức trượt giá thực tế trong 5 năm cộng với lãi suất 5 năm (7,5%) thấp hơn hoặc bằng 50% thì người sở hữu công trái vẫn được hưởng lãi suất 50% như ghi trên phiếu công trái đã phát hành.

Lãi suất thanh toán trước hạn tính trên số tiền ghi trên phiếu công trái được quy định như sau:

+ Nếu thời gian mua công trái chưa đủ 12 tháng thì không được hưởng

+ Nếu thời gian mua công trái đủ 12 tháng đến dưới 24 tháng hưởng lãi là lO%.

+ Nếu thời gian mua công trái đủ 24 tháng đến dưới 36 tháng hưởng lãi là 20%.

+ Nếu thời gian mua công trái đủ 36 tháng đến dưới 48 tháng hưởng lãi là 30%.

+ Nếu thời gian mua công trái đủ 48 tháng đến dưới 60 tháng hưởng lãi là 40%.

Lãi suất thanh toán trước hạn là cố định, không phụ thuộc vào sự biến động của mức trượt giá.

3.2- Hệ thống Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm tổ chức việc thanh tọán gốc, lãi công trái; hướng dẫn chủ sở hữu công trái thực hiện các thủ tục cần thiết bảo đảm thuận lợi và an toàn. Trường hợp Kho bạc Nhà nước muốn uỷ nhiệm việc thanh toán công trái cho tổ chức khác phải được sự chấp thuận của Bộ Tài chính.

3.3- Thanh toán công trái đến hạn và quá hạn được thực hiện tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước hoặc các tổ chức được Kho bạc Nhà nước uỷ nhiệm (không phụ thuộc vào nơi mua công trái). Trường hợp thanh toán trước hạn, chủ sở hữu công trái phải đến Kho bạc Nhà nước nơi phát hành làm thủ tục thanh toán.

3.4- Chủ sở hữu công trái có thể gửi đơn đề nghị thanh toán kèm theo tờ công trái cho Kho bạc Nhà nước (hoặc tổ chức được Kho bạc Nhà nước uỷ nhiệm thanh toán công trái) để chuyển toàn bộ số tiền gốc, lãi công trái vào tài khoản do chủ sở hữu công trái yêu cầu và phải nộp một khoản phí theo quy định tại điểm 2.2 mục 2 phần III Thông tư này. Phí chuyển tiền được tính trừ vào số tiền công trái được nhận.

3.5- Công trái bị sửa chữa, tẩy xoá, chắp vá sẽ không có giá trị thanh toán.

3.6- Người sở hữu công trái bị mất phiếu công trái thì không được thanh toán.

4- Quyền lợi trách nhiêm của người mua công trái:.

4. l- Được tự do mua, bán, tặng, cho, để lại thừa kế và cầm cố công trái.

4.2- Các khoản thu nhập từ lãi công trái đối với mọi đối tượng đều được miễn thuế thu nhập.

4.3- Chủ sở hữu công trái có thể gửi tờ công trái tại Kho bạc Nhà nước để bảo quản.

4.4- Không được dùng công trái để thay thế tiền trong lưu thông và sử dụng trực tiếp trong các quan hệ thanh toán, kể cả nộp thuế cho Nhà nước.

4.5 - Công trái do tổ chức mua (bao gồm cả mua lại) được quản lý như các tài sản khác của đơn vị. Trường hợp tổ chức mua công trái giải thể, phá sản, sáp nhập, hợp nhất, chia tách hoặc chấm dứt hoạt động thì công trái được giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

III/ QUẢN LÝ NGUỒN THU THANH TOÁN VÀ CHI PHÍ
PHÁT HÀNH, THANH TOÁN CÔNG TRÁI XDTQ

 

l- Quản lý nguồn thu, nguồn chi trả công trái XDTQ:

1.1-Toàn bộ số tiền thu về công trái được ghi thu ngân sách Trung ương tại Kho bạc Nhà nước nơi phát hành theo Chương 160A Loại 10 Khoản 5 Mục 086 Tiểu mục 03.

12- Nguồn vốn để thanh toán gốc, lãi công trái và cấp bù chênh lệch trượt giá (nếu có) do ngân sách Trung ương bảo đảm.

- Đối với công trái đến hạn hoặc quá hạn thanh toán: Bộ Tài chính làm thủ tục chuyển vốn cho Kho bạc Nhà nước để thanh toán cho chủ sở hữu công trái

- Đối với công trái thanh toán trước hạn: Kho bạc Nhà nước ứng tồn ngân quỹ để thanh toán cho chủ sở hữu công trái. Định kỳ hàng tháng, Kho bạc Nhà nước tổng hợp số đã thanh toán gửi Bộ Tài chính đề nghị hoàn số đã tạm ứng

2. Các khoản chi phí:

2. 1- Chi phí về in ấn, phát hành và thanh toán công trái do ngân sách Trung ương bảo đảm trên nguyên tắc triệt để tiết kiệm, theo dự toán được duyệt. Tổng mức chi cụ thể do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

2.2- Chi phí chuyển tiền gốc, lãi công trái vào tài khoản theo yêu cầu của chủ sở hữu công trái do chủ sở hữu trả bằng mức phí thanh toán qua Ngân hàng.

2.3- Người sở hữu công trái có yêu cầu Kho bạc Nhà nước giữ hộ phiếu công trái được miễn phí bảo quản, lưu giữ hộ phiếu công trái tại Kho bạc Nhà nước.

 

IV/ KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

 

1- Việc khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích và xử lý các hành vi vi phạm được thực hiện theo Điều 15 Nghị định số 34/1999/NĐ-CP ngày 12/5/1999 của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999.

2- Kinh phí để khen thưởng, mức tiền thưởng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 24/1999/BTC-TT ngày 4/3/1999 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

V/ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ LLÊN QUAN
TRONG VIỆC PHÁT HÀNH, THANH TOÁN CÔNG TRÁI X
DTQ

1- Tổng cục Thống kê có trách nhiệm tính toán và công bố mức trượt giá theo yêu cầu của Bộ Tài chính để làm căn cứ phục vụ việc thanh toán công trái.

2- Bộ Văn hoá Thông tin phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân mua công trái; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng kế hoạch, bố trí thời lượng phát sóng, đưa tin thường xuyên, kịp thời về các vấn đề có liên quan tới đợt phát hành công trái năm 1999, giúp nhân dân hiểu rõ nhiệm vụ, quyền lợi của công dân đối với đất nước; đồng thời động viên, khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân tham gia mua công trái xây dựng Tổ quốc.

3- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm vận động, đôn đốc và kiểm tra tình hình mua công trái theo kế hoạch đã thông báo cho các đơn vị, tổ chức thuộc Trung ương quản lý.

4- Uỷ ban Nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đôn đốc và kiểm tra các doanh nghiệp, cơ quan, hội đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hoàn thành kế hoạch mua công trái xây dựng Tổ quốc.

5- Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm giúp Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện công tác tuyên truyền vận động phát hành công trái tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

VI/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2- Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư này.

3- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Thuộc tính văn bản
Thông tư 56/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 34/1999/NĐ-CP ngày 12/5/1999 của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 56/1999/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 12/05/1999 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No: 56/1999/TT-BTC
Hanoi, May 19, 199

 
CIRCULAR
GUIDING THE IMPLEMENTATION OF DECREE No. 34/1999/ND-CP OF MAY 12, 1999 OF THE GOVERNMENT STIPULATING THE ISSUANCE OF THE 1999 GOVERNMENT BONDS FOR NATIONAL CONSTRUCTION
In furtherance of Decree No. 34/1999/ND-CP of May 12, 1999 of the Government stipulating the issuance of the 1999 government bonds for national construction, the Ministry of Finance hereby guides in detail the implementation thereof as follows:
I. GENERAL PROVISIONS
1. The 1999 government bonds for national construction shall be issued and repaid at the State Treasury’s units throughout the country.
2. The government bond purchase shall be made on the principle of voluntariness and according to the financial capability of organizations and individuals. The State encourages organizations and individuals to actively participate in the purchase of government bonds for national construction through the propaganda and assignment of mobilization plans for the purchase of government bonds.
3. On the basis of the mobilization plans for the purchase of government bonds, the provinces and centrally-run cities shall organize the mobilization of every organization and individual for the purchase of government bonds in order to achieve their assigned quotas of capital mobilization.
II. SPECIFIC PROVISIONS
1. Provisions on government bonds:
1.1. The government bond model is set by the Ministry of Finance. The Central State Treasury is assigned to organize the printing and uniform management of government bonds throughout the country.
1.2. Bearer government bonds with pre-printed denominations shall include 11 denominations: 20,000 dong, 50,000 dong, 100,000 dong, 200,000 dong, 500,000 dong, 1,000,000 dong, 2,000,000 dong, 5,000,000 dong, 10,000,000 dong, 20,000,000 dong and 50,000,000 dong.
1.3. The government bond ticket is sized 270 mm x 100 mm and includes two parts: the detachable part sized 180 mm x 100 mm, which shall be handed to the purchasers, and the stub sized 90 mm x 100 mm, which shall be kept at the State Treasury’s units where the government bonds are issued.
1.4. The color features and technical specifications:
- On the government bond ticket’s front side:
+ The background is in pink on both ends differentiated by the yellow background and dark- yellow flower patterns in the middle. All these yellow parts are luminous under ultra-violet light.
+ Clusters of flower patterns on both ends, with mutually inserted C and T letters, which are luminous under ultra-violet light.
+ Serial number: The government bond’s detachable part is printed with 2 rows of serial number (at the upper right and bottom left corners), each row begins with 2 letters followed by 7 numerals. The government bond’s serial number is in magenta and luminous under ultra-violet light.
- On the back side: Background is in red, while border and inscription are in dark red.
- Printing paper: Government bonds are printed on paper of special type. The printing paper is white, with regularly spread watermark of blooming lotus and visible anti-counterfeiting threads in pink and light green, which turn into orange and bluish purple under ultra-violet light.
- Printing ink: Government bonds are printed with indelible ink and luminous ink for anti-counterfeiting purpose.
1.5. The Central State Treasury shall organize the printing, preservation and transport of government bonds to issuance places under the State Treasury’s units in the provinces and centrally-run cities. The hand-over, receipt, transport, preservation and management of government bonds shall be conducted as for cash and valuable certificates.
2. Issuance of government bonds:
2.1. Government bonds shall be issued and repaid in Vietnam dong, with a term of 5 years as from May 19, 1999 throughout the country.
2.2. The total capital volume to be mobilized shall be 4,000 billion dong (four thousand billion dong). Depending on the actual mobilization result, the Ministry of Finance shall announce the cessation of issuance of the government bonds at a proper time.
2.3. Government bond purchasers include:
a) Vietnamese citizens within and without the country.
b) Overseas Vietnamese.
c) Foreigners working and/or residing in Vietnam.
d) Administrative and non-business agencies.
e) Political, socio-political, social and socio-professional organizations.
f) State enterprises.
g) Other enterprises of all economic sectors.
h) Foreign organizations operating on the Vietnamese territory.
- The subjects defined in Points d, e and f above shall not be allowed to use the State budget capital and funds for the purchase of government bonds.
- The above-said subjects can purchase government bonds with cash or account transfers in unlimited volumes.
- Overseas Vietnamese who wish to purchase government bonds may purchase government bonds through their respective representative organizations or individuals in Vietnam.
2.4. Basing itself on the population’s income level and the financial capability of State enterprises and other agencies as well as organizations, the Ministry of Finance shall assign mobilization plans for the purchase of government bonds to the provinces, centrally-run cities and organizations. Enterprises suffering from losses in their business activities or poor communes meeting with great difficulties shall not be assigned mobilization plans for the purchase of government bonds.
2.5. The State Treasury that directly organizes the government bond issuance shall have to elaborate the plan for printing government bonds according to a rational denomination structure; adequately supply government bonds to the State Treasury’s units for issuance; organize fixed and mobile government bond selling counters; simplify the administrative procedures in order to create all favorable conditions for the government bond purchasers; monitor and report to the Ministry of Finance the results of the implementation of government bond purchase plans by the provinces and centrally-run cities as well as organizations; and propose the commendation and rewards to be given to collectives and individuals with large purchase of government bonds.
3. Government bond repayment:
3.1. The government bond principals and interests shall be repaid on the following principles:
a) The principals of government bonds shall be repaid in lump-sums upon their maturity (full 60 months).
- In cases where the government bond owners meet with great difficulties or force majeure risks such as: natural calamities or fires with certification by their superior levels, immediate managing agencies or local administrations, the State Treasury shall consider and repay their government bonds ahead of time.
- In cases where the owners of mature government bonds have not yet been repaid, the State Treasury shall preserve such government bonds’ principals and interests on separate accounts, and the post-maturity period shall not enjoy interest.
b) The mature government bonds’ interests shall be repaid in lump-sums together with the principals.
- The interest rate inscribed on the 1999 government bonds shall be 10%/year (including inflation rate and an interest rate of 1.5%/year) and the gross interest rate for 5 years shall be 50%.
In cases where the actual five-year inflation rate plus the five-year interest rate (7.5%) is higher than 50%, the government bond owners shall enjoy the interest rate difference made up for by the State.
In cases where the actual five-year inflation rate plus the five-year interest rate (7.5%) is lower than or equal to 50%, the government bond owners shall still enjoy the interest rate of 50% as inscribed on the already issued government bond tickets.
- The pre-mature repayment interest rates calculated on the money amounts denominated on the government bond tickets are prescribed as follows:
+ If the government bonds have been bought for under 12 months, they shall not be eligible for interest.
+ If the government bonds have been bought for full 12 to under 24 months, they shall be eligible for an interest rate of 10%.
+ If the bonds have been bought for full 24 to under 36 months, they shall be eligible for an interest rate of 20%.
+ If the bonds have been bought for full 36 to under 48 months, they shall be eligible for an interest rate of 30%.
+ If the bonds have been bought for full 48 to under 60 months, they shall be eligible for an interest rate of 40%.
The pre-mature repayment interest rates shall be the fixed ones, not depending on the inflation rate fluctuation.
3.2. The State Treasury system shall have to organize the repayment of government bond principals and interests; guide the government bond owners to fill in the necessary procedures in a convenient and safe manner. In cases where the State Treasury wishes to entrust the government bond repayment to other organizations, it shall have to obtain the Ministry of Finance�s approval.
3.3. The mature and post-mature government bond repayment shall be made at the State Treasury�s units or organizations authorized by the State Treasury (not depending on where the government bonds have been purchased). In case of pre-mature repayment, the government bond owners shall have to go to the State Treasury where their government bonds were issued to fill in the repayment procedures.
3.4. The government bond owners may file written requests for repayment together with their government bond tickets to the State Treasury (or organizations authorized by the State Treasury) in order to have the whole amounts of their government bond principals and interests transferred to accounts designated by themselves and shall have to pay a fee as stipulated in Point 2.2, Section 2, Part III of this Circular. The money transfer fee shall be deducted from the repaid government bond amounts.
3.5. Government bonds which have been modified, erased, or patched shall not be repaid.
3.6. Government bond owners who have lost their bond tickets shall not get the repayment.
4. The interests and responsibilities of the government bond purchasers:
4.1. They shall be entitled to freely purchase, sell, donate, bequeath or pledge their government bonds.
4.2. The incomes earned from the government bond interests by all subjects shall be exempt from income tax.
4.3. The government bond owners may deposit their government bond tickets at the State Treasury for preservation.
4.4. It is prohibited to use government bonds as substitutes for money in circulation and directly use them in payment transactions, including tax payments to the State.
4.5. Government bonds purchased (or repurchased) by organizations shall be managed like other assets of such units. In cases where an organization that has purchased government bonds is dissolved, bankrupt, merged, amalgamated, divided or split up or has its operation terminated, such government bonds shall be handled according to provisions of law.
III. MANAGEMENT OF SOURCES OF GOVERNMENT BOND REVENUES, ISSUANCE PAYMENT AND EXPENSES AND REPAYMENT
1. Management of the sources of national construction government bond revenue and repayment:
1.1. The whole proceeds from the government bonds shall be recorded as the Central budget’s revenues at the State Treasury where such government bonds are issued according to Chapter 160A, Category 10, Clause 5, Item 086, Sub-Item 03.
1.2. The capital source for repaying government bond principals and interests and making up for inflation rate difference (if any) shall be ensured by the State budget.
- For mature or post-mature government bond repayment: The Ministry of Finance shall carry out the procedures for transferring capital to the State Treasury for repayment to government bond owners.
- For pre-mature government bond repayment: The State Treasury shall advance money for repayment to government bond owners. Monthly, the State Treasury shall sum up the amounts already repaid and request the Ministry of Finance to refund the amounts it has advanced.
2. The expenses:
2.1. The expenses for government bond printing, issuance and repayment shall be allocated from the Central budget on the principle of thorough thriftiness and according to the approved estimates. The total expense amount shall be decided by the Ministry of Finance.
2.2. The expenses for transferring government bond principals and interests into the accounts designated by the government bond owners shall be paid by such owners equal to the via-bank payment fee.
2.3. The government bond owners who request the State Treasury to keep their government bond tickets shall be exempt from the preservation and safe-keeping fee.
IV. COMMENDATION, REWARDS AND HANDLING OF VIOLATIONS
1. The commendation and rewarding of organizations and individuals with meritorious achievements and the handling of violation acts shall comply with Article 15 of Decree No.34/1999/ND-CP of May 12, 1999 of the Government stipulating the issuance of the 1999 government bonds for national construction.
2. The reward funds and reward levels shall comply with provisions of Circular No.24/1999/BTC-TT of March 4, 1999 of the Ministry of Finance guiding the financial management in implementing the regime of commending and rewarding outstanding achievements in performing the socio-economic and national defense tasks.
V. RESPONSIBILITIES OF THE CONCERNED AGENCIES IN THE ISSUANCE AND REPAYMENT OF GOVERNMENT BONDS FOR NATIONAL CONSTRUCTION
1. The General Department of Statistics shall have to calculate and publicize the inflation rate at the Ministry of Finance’s request to serve as basis for the government bond repayment.
2. The Ministry of Culture and Information shall closely coordinate with the Ministry of Finance, the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front and the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities in well organizing the propaganda to mobilize the people to purchase government bonds; the Vietnam Television Station, the Radio Voice of Vietnam, the Vietnam News Agency and other mass media agencies shall work out plans and arrange time schedule for regularly and promptly transmitting reports on matters related to the 1999 government bond issuance, in order to help the people well understand their interests and obligations toward the country; and at the same time mobilize and encourage all organizations and individuals to purchase government bonds for national construction.
3. The ministries, the ministerial-level agencies and the agencies attached to the Government shall have to mobilize, urge and inspect the situation of government bond purchase according to the plans already announced to the units and organizations under the Central management.
4. The People’s Committees of all levels shall, within their respective tasks and powers, have to coordinate with the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front and the mass media agencies in well carrying out the propaganda, mobilization, urging and inspection of enterprises, agencies, mass organizations and people of all strata in their respective localities in the performance of plans for purchase of government bonds for national construction.
5. The provincial/municipal Finance and Pricing Services shall have to assist the People�s Committees of the provinces and centrally-run cities in carrying out the propaganda and campaigning for government bond issuance at such provinces and centrally-run cities.
VI. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION
1. This Circular takes effect after its signing.
2. The General Director of the State Treasury, the heads of the concerned units attached to the Ministry of Finance, the directors of the State Treasury’s units in the provinces and centrally-run cities shall have to guide and organize the implementation of provisions of this Circular.
3. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies and agencies attached to the Government, the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Circular.
 
 

 
THE MINISTRY OF FINANCE
Nguyen Thi Kim Ngan

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!