Thông tư 26/2013/TT-NHNN Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
So sánh VB cũ/mới

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 26/2013/TT-NHNN

Thông tư 26/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:26/2013/TT-NHNNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Toàn Thắng
Ngày ban hành:05/12/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí

TÓM TẮT VĂN BẢN

Quy định phí giao dịch thanh toán trong nước qua NHNN

Ngày 05/12/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ra Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam.
Trong đó, đáng chú ý là quy định mới về mức phí đối với dịch vụ thanh toán trong nước. Theo đó, từ ngày 01/04/2014, mức phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đối với lệnh thanh toán qua tiểu hệ thống thanh toán giá trị cao mà thời điểm hệ thống nhận giao dịch trước 15 giờ 30 trong ngày bằng 0,01% số tiền thanh toán (tối thiểu 2.000 đồng/món và tối đa 50.000 đồng/món). Đối với lệnh thanh toán mà thời điểm hệ thống nhận giao dịch trong khoảng từ 15 giờ 30 đến khi hệ thống ngừng nhận lệnh thanh toán trong ngày, mức phí giao dịch bằng 0,02% số tiền thanh toán (tối thiểu 4.000 đồng/món và tối đa 100.000 đồng trên món).
Trường hợp thanh toán bù trừ giấy hoặc điện tử trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố, mức phí giao dịch là 5.000 đồng/món hoặc 2.000 đồng/món; đối với thanh toán từng lần qua tài khoản tiền gửi thanh toán tại NHNN, phí giao dịch bằng 0,02% số tiền thanh toán (tối thiểu 10.000 đồng/món và tối đa 100.000 đồng/món).
Riêng mức phí dịch vụ thanh toán quốc tế vẫn giữ nguyên ở mức 0,15% số tiền chuyển đi (đối với chuyển tiền ra nước ngoài) và 0,05% số tiền chuyển đến (đối với nhận tiền từ nước ngoài chuyển đến).
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2014 và thay thế Quyết định số 50/2007/QĐ-NHNN ngày 28/12/2007.

Từ ngày 01/02/2021, Thông tư này bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 15/2020/TT-NHNN.
Từ ngày 01/01/2021, Thông tư này bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 19/2020/TT-NHNN.

Xem chi tiết Thông tư 26/2013/TT-NHNN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

Số: 26/2013/TT-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2013

THÔNG TƯ

BAN HÀNH BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam s 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

Căn cứ Nghị định s 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định s 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hi;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh toán;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước).
Bổ sung
Bổ sung
Bổ sung
Bổ sung
Điều 2. Khi tiến hành thu phí dịch vụ thanh toán, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước sử dụng mẫu Bảng kê từ Phụ lục số 01 đến Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này và định kỳ hàng tháng báo cáo số liệu thu phí dịch vụ thanh toán về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thanh toán) theo mẫu Phụ lục số 07.
nhayĐiều 2 Thông tư 26/2013/TT-NHNN được sửa đổi, bổ sung lần 1 bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN; lần 2 bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 15/2020/TT-NHNN; lần 3 bởi Khoản 1 Điều 8 Thông tư 12/2023/TT-NHNN.nhay
Điều 3.
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2014.
2. Quyết định số 50/2007/QĐ-NHNN ngày 28/12/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành mức thu phí dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước và các tổ chức khác sử dụng dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm về tổ chức thi hành Thông tư này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kim tra);
- Công báo;
- Lưu VP, VTT, PC.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC

Nguyễn
Toàn Thắng

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013

 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

I. Phí tham gia các Hệ thống thanh toán: Thu 1 lần đối với mỗi thành viên, đơn vị thành viên khi tham gia hệ thống thanh toán.

Stt

Loại phí

Đơn vị thu phí

Đối tượng trả phí

Mức phí

1.

Phí tham gia Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (viết tắt TTĐTLNH)

 

 

 

1.1

Phí tham gia đối với thành viên

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

Thành viên Hệ thống TTĐTLNH

4.000.000 đồng/ thành viên

1.2

Phí tham gia đối với đơn vị thành viên

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thành viên hoặc Đơn vị thành viên Hệ thống TTĐTLNH

0 đồng/ đơn vị thành viên

2.

Phí tham gia Hệ thống thanh toán bù trừ trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức thanh toán bù trừ trên địa bàn

Thành viên tham gia thanh toán bù trừ trên địa bàn.

0 đồng/ngân hàng thành viên

Ghi chú:

Thành viên Hệ thống TTĐTLNH là tổ chức được Ban điều hành Hệ thống TTĐTLNH cho phép kết nối trực tiếp tham gia Hệ thống TTĐTLNH;

Đơn vị thành viên Hệ thống TTĐTLNH là tổ chức trực thuộc thành viên Hệ thống TTĐTLNH được Ban điều hành Hệ thống TTĐTLNH cho phép kết nối trực tiếp tham gia Hệ thống TTĐTLNH;

Thành viên tham gia thanh toán bù trừ trên địa bàn là tổ chức được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép tham gia Hệ thống thanh toán bù trừ trên địa bàn.

II. Phí thường niên:

Tính và thu vào tháng 12 hàng năm; trường hợp thời gian tham gia của thành viên (hoặc đơn vị thành viên) chưa đủ năm thì thu theo số tháng thực tế tham gia trong năm. Số tháng tham gia được tính như sau: nếu thành viên (hoặc đơn vị thành viên) tham gia trước ngày 15 trong tháng thì tính phí kể từ tháng bắt đầu tham gia trở đi và ngược lại, nếu thành viên (hoặc đơn vị thành viên) tham gia từ ngày 15 trở đi trong tháng thì tính phí từ tháng liền kề sau của tháng tham gia trở đi.

Stt

Loại phí

Đơn vị thu phí

Đối tượng trả phí

Mức phí

1.

Phí thường niên đối với thành viên, đơn vị thành viên Hệ thống TTĐTLNH

 

 

 

1.1

Phí thường niên đối với thành viên

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

Thành viên Hệ thống TTĐTLNH

18.000.000 đồng/năm/thành viên

1.2

Phí thường niên đối với đơn vị thành viên

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thành viên hoặc đơn vị thành viên Hệ thống TTĐTLNH

1.500.000 đồng/ đơn vị thành viên/năm

2.

Phí thường niên đối với ngân hàng thành viên tham gia Hệ thống thanh toán bù trừ trên cùng địa bàn tỉnh, thành ph

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức thanh toán bù trừ trên địa bàn

Thành viên tham gia Hệ thống thanh toán bù trừ trên địa bàn

1.500.000 đồng/ ngân hàng thành viên/năm

III. Phí dịch vụ thanh toán trong nước

Stt

Loại phí

Đơn vị thu phí

Đối tượng trả phí

Mức phí

1.

Phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống TTĐTLNH

 

 

 

1.1

Phí giao dịch thanh toán qua Tiu hệ thống thanh toán giá trị cao

 

 

 

a)

Đối với Lệnh thanh toán mà thời điểm Hệ thống nhận giao dịch trước 15h30 trong ngày

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thành viên hoặc đơn vị thành viên gửi Lệnh thanh toán

0,01% số tiền thanh toán (Tối thiểu 2.000 đồng/món; Tối đa 50.000 đồng/ món)

b)

Đối với Lệnh thanh toán mà thời điểm Hệ thống nhận giao dịch trong khoảng thời gian từ 15h30 đến khi Hệ thống ngừng nhận Lệnh thanh toán trong ngày

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thành viên hoặc đơn vị thành viên gửi Lệnh thanh toán

0,02% số tiền thanh toán (Tối thiểu 4.000 đồng/ món; Tối đa 100.000 đồng/ món)

1.2

Phí giao dịch thanh toán qua Tiểu hệ thống thanh toán giá trị thấp

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thành viên hoặc đơn vị thành viên gửi Lệnh thanh toán

2.000 đồng/món

Bổ sung

2.

Phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán bù trừ trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố

 

 

 

2.1

Thanh toán bù trừ giấy

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức thanh toán bù trừ trên địa bàn

Ngân hàng thành viên gửi Lệnh thanh toán

5.000 đồng/món

2.2

Thanh toán bù trừ điện tử

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức thanh toán bù trừ trên địa bàn

Thành viên gửi Lệnh thanh toán

2.000 đồng/món

3.

Phí giao dch thanh toán từng lần qua tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phục vụ khách hàng chuyển (trả) tiền

Đơn vị mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước chuyển (trả) tiền

0,02% số tiền thanh toán (Tối thiểu 10.000 đồng/món; Tối đa 100.000 đồng/món)

IV. Phí dịch vụ thanh toán quốc tế:

Stt

Loại phí

Đơn vị thu phí

Đối tượng trả phí

Mức phí

1.

Phí chuyển tiền ra nước ngoài

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phục vụ khách hàng chuyển (trả) tiền

Khách hàng chuyển (trả) tiền

0,15% số tiền chuyển đi (Tối thiểu 2 USD/món; Tối đa 200 USD/món)

2.

Phí nhận tiền từ nước ngoài chuyển đến

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hànNhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phục vụ khách hàng nhận tiền

Khách hàng nhận tiền chuyển đến

0,05% số tiền chuyển đến (Tối thiểu 1 USD/ món; Tối đa 100USD/món)

nhayPhụ lục số 01 Thông tư 26/2013/TT-NHNN được thay thế bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 01/11/2019nhay

Phụ lục số 01

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

Đơn vị thu phí:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢNG KÊ CHI TIẾT PHÍ GIAO DỊCH THANH TOÁN QUA
TIỂU HỆ THỐNG THANH TOÁN GIÁ TRỊ CAO, HỆ THỐNG TTĐTLNH

Tháng……….năm………..

TK Nợ:……………….. Trang: …......

Đơn vị trả phí: …………………………………………… Mã NH: ……………………

STT

Ngày giờ giao dịch

Schứng từ

Mã NH nhận lệnh

Số tiền trên chứng từ

Mức phí

Tiền phí

(*) Kê chi tiết cho từng đơn vị thành viên (ĐVTV) của đơn vtrả phí (áp dng cho trường hợp trả phí tập trung tại Sở Giao dịch NHNN):

(*) (Tên ĐVTV 1)

(Mã NH của ĐVTV 1)

(Tổng smón giao dịch của ĐVTV 1)

(Tổng số tiền giao dịch của ĐVTV 1)

 

(Tng stiền phí của ĐVTV 1)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) (Tên ĐVTV 2)

(Mã NH của ĐVTV 2)

(Tổng smón giao dịch của ĐVTV 2)

(Tổng số tiền giao dịch của ĐVTV 2)

 

(Tng stiền phí của ĐVTV 2)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG:

(Tổng số món giao dịch)

(Tổng số tiền giao dịch)

 

 

(Tổng số tiền phí phải trả)

Tổng số tiền phí phải trả (bằng chữ): …………………………………………………

……………….., ngày….tháng……năm……

LẬP BẢNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý: Các ô thuộc dòng (*) chỉ sử dụng cho trường hợp tính và thu phí tập trung (tại Sở Giao dịch NHNN) để thống kê chi tiết, liên tục các món giao dịch thanh toán theo từng đơn vị thành viên của thành viên; trường hợp khác không sử dụng các ô thuộc dòng (*).

nhayPhụ lục số 02 Thông tư 26/2013/TT-NHNN được thay thế bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 01/11/2019nhay

Phụ lục số 02

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

Đơn vị thu phí:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢNG KÊ CHI TIẾT PHÍ GIAO DỊCH THANH TOÁN QUA 
TIỂU HỆ THỐNG THANH TOÁN GIÁ TRỊ THẤP, HỆ THỐNG TTĐTLNH

Tháng……….năm………..

TK Nợ:……………….. Trang: …........

Đơn vị trả phí: …………………………………………… Mã NH: ……………………

STT

Ngày giao dịch

Số chứng từ

Mã NH nhận lệnh

Số tiền trên chứng từ

Mức phí

Tiền phí

(*) Chi tiết cho từng đơn vị thành viên (ĐVTV) của đơn vị trả phí (áp dng cho trường hợp trả phí tập trung tại Sở Giao dịch NHNN):

(*) (Tên ĐVTV 1)

(Mã NH của ĐVTV 1)

(Tổng số món giao dịch của ĐVTV 1)

(Tổng số tiền giao dịch của ĐVTV 1)

 

(Tng số tiền phí của ĐVTV 1)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) (Tên ĐVTV 2)

(Mã NH của ĐVTV 2)

(Tổng số món giao dịch của ĐVTV 2)

(Tổng số tiền giao dịch của ĐVTV 2)

 

(Tng số tiền phí của ĐVTV 2)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG:

(Tổng số món giao dịch)

(Tổng số tiền giao dịch)

 

 

(Tổng số tiền phí phải trả)

Tổng số tiền phí phải trả (bằng chữ): …………………………………………………

……………….., ngày….tháng……năm……

LẬP BẢNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý: Các ô thuộc dòng (*) chỉ sử dụng cho trường hợp tính và thu phí tập trung (tại Sở Giao dịch NHNN) để thống kê chi tiết, liên tục các món giao dịch thanh toán theo từng đơn vị thành viên của thành viên; trường hợp khác không sử dụng các ô thuộc dòng (*).

nhayPhụ lục số 03 Thông tư 26/2013/TT-NHNN được thay thế bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 01/11/2019nhay

Phụ lục số 03

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

Đơn vị thu phí:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢNG KÊ TỔNG HỢP THU PHÍ GIAO DỊCH THANH TOÁN QUA 
HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG

Tháng………năm…….

TK Nợ:………………Trang: …………

Đơn vị trả phí: ………………………………………. Mã NH: ……………………………

STT

Tên thành viên, đơn vị thành viên

Mã NH

Tiểu hệ thống thanh toán giá trị cao

Tiểu hệ thống thanh toán giá trị thấp

Hệ thống TTĐTLNH

S món giao dch

Số tiền trên chứng từ

Số tiền phí

S món giao dch

Số tiền trên chứng từ

Số tiền phí

S món giao dch

Số tiền trên chứng từ

Số tiền phí

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)=(4)+(7)

(11)=(5)+(8)

(12)=(6)+(9)

(*) 1.

ĐVTV 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) 2.

ĐVTV2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) ...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số tiền phí phải trả (bằng chữ): …………………………………………………

……………….., ngày….tháng……năm……

LẬP BẢNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý: Các ô thuộc dòng (*) chỉ sử dụng cho trường hp tính và thu phí tập trung (tại Sở Giao dịch NHNN) để thống kê chi tiết, liên tục các món giao dịch thanh toán theo từng đơn vị thành viên của thành viên; trường hp khác không sử dụng các ô thuộc dòng (*).

nhayPhụ lục số 04 Thông tư 26/2013/TT-NHNN được thay thế bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 01/11/2019nhay

Phụ lục số 04

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

Đơn vị thu phí:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢNG KÊ PHÍ GIAO DỊCH VỤ THANH TOÁN TỪNG LẦN QUA TÀI KHOẢN TIỀN 
GỬI THANH TOÁN MỞ TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Tháng……….m……….

TK Nợ:……………….. Trang: …………

Đơn vị trả phí: ……………………………………………………….. Mã NH: ……………………

STT

Ngày giao dch

Số chứng từ

Mã NH nhlệnh

Số tiền trên chứng từ

Mức phí

Tiền phí

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

(Tổng số tiền giao dịch)

 

(Tổng số tiền phí phải trả)

Tổng số tiền phí phải trả (bằng chữ): ……………………………………………………

……………….., ngày….tháng……năm……

LẬP BẢNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý: Phụ lục 04 thống kê chi tiết các món giao dịch thanh toán từng lần qua tài khoản tiền gửi tại đơn vị NHNN, bao gồm: chuyển tiền qua hệ thống TTĐTLNH thông qua tư cách thành viên của đơn vị NHNN (CI-NHNN), chuyển khoản tại cùng một đơn vị NHNN,...

nhayPhụ lục số 05 Thông tư 26/2013/TT-NHNN được thay thế bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 01/11/2019nhay

Phụ lục số 05

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

Đơn vị thu phí:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢNG KÊ PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN BÙ TRỪ

Tháng……….m……….

TK Nợ:……………….. Trang: …………

Đơn vị trả phí: ……………………………………………………….. Mã NH: ……………………

STT

Ngày giao dch

Mã NH nhlệnh

Số món giao dịch

Mức phí

Tiền phí

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

(Tổng số món giao dịch)

 

(Tổng số tiền phí phải trả)

Tổng số tiền phí phải trả (bằng chữ): …………………………………………………………..

……………….., ngày….tháng……năm……

LẬP BẢNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

nhayPhụ lục số 06 Thông tư 26/2013/TT-NHNN được thay thế bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 01/11/2019nhay

Phụ lục số 06

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

Đơn vị thu phí:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢNG TỔNG HỢP CÁC LOẠI PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN

Tháng……….m……….

TK Nợ:……………….. Trang: …………

Đơn vị trả phí: ……………………………………………………….. Mã NH: ……………………

STT

Loại phí

Số món giao dịch

Số tiền giao dịch

Số tiền phí phải trả

I.

Hệ thống TTĐTLNH

X

X

 

1.

Phí tham gia

X

X

 

2.

Phí thường niên

X

X

 

3.

Phí giao dịch thanh toán

 

 

 

a.

Tiu hệ thống thanh toán giá trị cao

 

 

 

b.

Tiểu hệ thống thanh toán giá trị thấp

 

 

 

II.

Hệ thống thanh toán bù trừ trên cùng một địa bàn tỉnh, thành phố

X

X

 

1.

Phí tham gia

X

X

 

2.

Phí thường niên

X

X

 

3.

Phí giao dịch thanh toán bù trừ trên cùng một địa bàn tỉnh, thành phố

 

X

 

III.

Thanh toán từng lần qua tài khoản tiền gửi tại NHNN

 

 

 

Tổng cộng:

(Tổng số món giao dịch phát sinh trong kỳ)

 

(Tổng số tiền phí phải trả trong kỳ)

Tổng số tiền phí (bằng chữ): ……………………………………………………………

……………….., ngày….tháng……năm……

LẬP BẢNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý:

Không ghi vào những ô (X).

- Đối với các NHNN chi nhánh tnh, thành ph: Phụ lục số 06 không bao gồm các khoản phí đã được trả tập trung tại Sở Giao dịch - NHNN.

nhayPhụ lục số 07 Thông tư 26/2013/TT-NHNN được thay thế bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 01/11/2019nhay

Phụ lục số 07

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

Đơn vị báo cáo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BÁO CÁO SỐ LIỆU THU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN
(Dùng cho nội bộ các đơn vị NHNN)

Tháng…………năm…….

STT

Loại phí

Số món giao dịch

Số tiền giao dịch

Số tiền phí thu được

I.

Hệ thống TTĐTLNH

 

 

 

1.

Phí tham gia

X

X

 

2.

Phí thường niên

X

X

 

3.

Phí giao dịch thanh toán

 

 

 

a.

Tiu hệ thống thanh toán giá trị cao

 

 

 

b.

Tiểu hệ thống thanh toán giá trị thấp

 

 

 

II.

Hệ thống thanh toán bù trừ trên cùng một địa bàn tỉnh, thành phố

 

 

 

1.

Phí tham gia

X

X

 

2.

Phí thường niên

X

X

 

3.

Phí giao dịch thanh toán bù trừ trên cùng một địa bàn tỉnh, thành phố

 

X

 

III.

Thanh toán từng lần qua tài khoản tiền gửi tại NHNN

 

 

 

Tổng cộng:

(Tổng số món giao dịch phát sinh trong kỳ)

 

(Tổng số tiền phí thu được trong kỳ)

Tổng số tiền phí (bằng chữ): ……………………………………………………………

……………….., ngày….tháng……năm……

LẬP BẢNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn gửi báo cáo và tổng hợp số liệu:

Đơn vị lập báo cáo: Sở Giao dịch NHNNChi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Thanh toán - NHNN Việt Nam, 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Ni.

Thời hạn gửi báo cáo: chậnhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo.

Đề nghị ghi rõ họ tên và số điện thoại liên lạc của người chịu trách nhiệm trả li các chi tiết báo cáo khi NHNN có yêu cầu.

- Hướng dẫn tổng hp số liệu: Không báo cáo vào những ô có dấu (X); Số liệu báo cáo đưc tổng hợp từ tt cả các Phụ lục số 06 tại mỗi đơn vị NHNN (Sở giao dịch NHNN, Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phn ánh bằng văn bản hoặc qua số điện thoại: 04.22239551, Fax: 04.22239304.

Bổ sung
Bổ sung
Bổ sung
Bổ sung
Bổ sung
nhayPhụ lục số 08 Thông tư 26/2013/TT-NHNN được bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 33/2018/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 01/11/2019. Tuy nhiên, Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư số 33/2018/TT-NHNN được thay thế bởi Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-NHNN theo quy định tại Khoản 1 Điều 2.nhay
nhayPhụ lục số 09, Phụ lục số 10, Phụ lục số 11, Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư 26/2013/TT-NHNN được bổ sung bởi Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-NHNN theo quy định tại Khoản 2 Điều 2.nhay
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi