Quyết định 2354/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia thành lập theo Quyết định 58/2011/QĐ-TTg ngày 24/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2354/QĐ-TTg

Quyết định 2354/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia thành lập theo Quyết định 58/2011/QĐ-TTg ngày 24/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2354/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:04/12/2013Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------------
Số: 2354/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH,
TIỀN TỆ QUỐC GIA THÀNH LẬP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2011/QĐ-TTG NGÀY
 24 THÁNG 10 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 58/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia;
Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia tại văn bản số 205/TTr-NHNN ngày 08 tháng 11 năm 2013,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia theo Phụ lục của Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan và các đồng chí có tên trong danh sách kiện toàn Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 
PHỤ LỤC
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2354/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 
1. Chủ tịch Hội đồng:
Đồng chí Vũ Văn Ninh - Phó Thủ tướng Chính phủ.
2. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng:
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
3. Phó Chủ tịch Hội đồng:
Đồng chí Vũ Viết Ngoạn - Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.
4. Ủy viên Hội đồng
- Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Bộ Tài chính Bộ Tài chính;
- Đồng chí Vương Đình Huệ - Trưởng Ban kinh tế trung ương;
- Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Việt Nam;
- Đồng chí Đinh Văn Ân - Trợ lý Tổng Bí thư;
- Đồng chí Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội;
- Đồng chí Phạm Viết Muôn - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
- Đồng chí Đào Quang Thu - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Đồng chí Trần Xuân Hà - Thứ trưởng Bộ Tài chính;
- Đồng chí Trần Quốc Khánh - Thứ trưởng Bộ Công Thương;
- Đồng chí Nguyễn Đồng Tiến - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Đồng chí Lê Minh Hưng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Đồng chí Trương Văn Phước - Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Đồng chí Vũ Bằng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Đồng chí Trần Du Lịch - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh;
- Đồng chí Võ Trí Thành - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương;
- Đồng chí Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam;
- Đồng chí Trần Hoàng Ngân - Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh;
- Đồng chí Cao Sỹ Kiêm - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa;
- Đồng chí Đào Văn Hùng - Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Đồng chí Trương Đình Tuyển - Chuyên gia tư vấn;
- Đồng chí Lê Đức Thúy - Chuyên gia tư vấn;
- Đồng chí Lê Xuân Nghĩa - Chuyên gia tư vấn;
- Đồng chí Cao Viết Sinh - Chuyên gia tư vấn;
- Đồng chí Vũ Dũng - Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ;
- Đồng chí Lưu Văn Sáu - Hàm Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.
5. Tổ thư ký giúp việc Hội đồng:
- Đồng chí Lê Đức Thọ - Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Tổ trưởng;
- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Tổ phó;
- Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng - Trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Đồng chí Phạm Thị Lan Anh - Phó Trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ;
- Đồng chí Phạm Hoàng Dương - Chuyên viên Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi