Thông tư 125/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi một số điểm của TTLT số 56/1998/TTLT-BTC-GTVT ngày 23/4/1998 của Bộ Tài chính - Giao thông Vận tải hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 125/1999/TT-BTC NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 1999
HƯỚNG DẪN BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM CỦA
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 56/1998/TTLT-BTC-GTVT NGÀY 23/4/1998 CỦA BỘ TÀI CHÍNH - GIAO THÔNG VẬN TẢI HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH BẢO HIỂM BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI
VIỆT NAM

 

- Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ- CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 54/1999/TT- BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước;

Sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 3053/GTVT- TCKT ngày 6/9/1999, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi một số điểm quy định trong Thông tư Liên tịch số 56/1998/TTLT- BTC-GTVT ngày 23/4/1998 của Bộ Tài chính - Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Bảo đảm an toàn hàng hải Việt nam như sau:

1. Khoản thu phí Đảm bảo hàng hải là khoản thu phí của Nhà nước được quy định trong danh mục phí ban hành kèm theo Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước. Bảo đảm an toàn hàng hải Việt nam không phải nộp thuế giá trị gia tăng đói với khoản thu phí nói trên.

2. Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam được giữ lại 90% số thu phí đảm bảo hàng hải để bù đắp chi phí hoạt động công ích hàng năm theo quy định tại điểm 2 mục B phần III Thông tư Liên tịch số 56/1998/TTLT-BTC-GTVT ngày 23/4/1998 của Bộ Tài chính - Giao thông vận tải và trích 2 quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa bằng 3 tháng lương thực tế nếu số nộp Ngân sách năm báo cáo cao hơn năm trước, bằng 2 tháng lương thực tế nếu số nộp Ngân sách năm báo cáo bằng hoặc thấp hơn năm trước. Trường hợp sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, chênh lệch còn lại đơn vị được để lại bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển và sử dụng quỹ theo đúng chế độ quy định hiện hành.

3. Quy định nộp phí vào Ngân sách Nhà nước :

Số thu phí đảm bảo hàng hải còn lại (10%) Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam nộp Ngân sách Nhà nước. Chế độ thu nộp thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

4. Ngoài những quy định bổ sung, sửa đổi nêu trên, các nội dung khác vẫn thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 56/1998/TTLT-BTC-GTVT ngày 23/4/1998 của Bộ Tài chính - Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam.

5. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-1-2000. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc đề nghị đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải để nghiên cứu giải quyết.

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 125/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi một số điểm của TTLT số 56/1998/TTLT-BTC-GTVT ngày 23/4/1998 của Bộ Tài chính - Giao thông Vận tải hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 125/1999/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 21/10/1999 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No: 125/1999/TT-BTC
Hanoi, October 21, 1999

 
CIRCULAR
GUIDING THE AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO A NUMBER OF POINTS IN JOINT CIRCULAR NO.56/1998/TTLT-BTC-GTVT OF APRIL 23, 1998 OF THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND TRANSPORT GUIDING THE FINANCIAL MANAGEMENT REGIME APPLICABLE TO PUBLIC-UTILITY STATE ENTERPRISES ENGAGED IN ENSURING VIETNAM MARITIME SAFETY
Pursuant to the Government’s Decree No.04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on fees and charges belonging to the State budget;
Pursuant to the Ministry of Finance’s Circular No.54/1999/TT/BTC of May 10, 1999 guiding the implementation of the Government’s Decree No.04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on fees and charges belonging to the State budget;
After getting the Ministry of Communications and Transport’s opinions in its Official Dispatch No.3053/GTVT-TCKT of September 6, 1999, the Ministry of Finance hereby guides the amendments and supplements to a number of points in Joint Circular No.56/1998/TTLT-BTC-GTVT of April 23, 1998 of the Ministry of Finance and the Ministry of Communications and Transport guiding the financial management regime applicable to public-utility State enterprises engaged in ensuring Vietnam maritime safety, as follows:
1. The maritime safety fee is a fee prescribed by the State in the list of fees promulgated together with the Government’s Decree No.04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on fees and charges belonging to the State budget. The Vietnam maritime safety enterprises shall not have to pay value added tax for the above-said collected fee.
2. The Vietnam maritime safety enterprises shall be entitled to retain 90% of the collected maritime safety fee amount to cover the expenses for annual public-utility activities as prescribed at Point 2, Section B, Part III of Joint Circular No.56/1998/TTLT-BTC-GTVT of April 23, 1998 of the Ministry of Finance and the Ministry of Communications and Transport, and to set up reward fund and welfare fund, which must not exceed 3 months actual wage amount, if the budget remittance amount in the reporting year is higher than the previous year, or must not exceed 2 months actual wage amount, if the budget remittance amount in the reporting year is equal to or lower than the previous year. Where the remainder is left after deduction for setting up reward and welfare funds the concerned units may keep it to supplement the development investment fund, which must be used according to the current prescribed regime.
3. Fee remittance into the State budget:
The Vietnam maritime safety enterprises shall remit the remaining maritime safety fee amount (10%) into the State budget. The regime of fee collection and remittance shall comply with the Ministry of Finance’s regulations.
4. Besides the above-said amendments and supplements, other contents shall still comply with Joint Circular No.56/1998/TTLT-BTC-GTVT of April 23, 1998 of the Ministry of Finance and the Ministry of Communications and Transport guiding the financial management regime applicable to public-utility State enterprises engaged in ensuring Vietnam maritime safety.
5. This Circular takes effect as from January 1st, 2000. The previous stipulations which are contrary to this Circular are now annulled. Any problems arising in the course of implementation should be reported by the concerned units to the Ministry of Finance and the Ministry of Communications and Transport for study and settlement.
 

 
FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Pham Van Trong

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!