Quyết định 843/QĐ-BTC 2024 công khai dự toán ngân sách Nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 843/QĐ-BTC

Quyết định 843/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:843/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành:15/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 843/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước

năm 2024 của Bộ Tài chính

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20/4/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Công văn số 767/BGDĐT-KHTC ngày 26/02/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm 2024 thực hiện Đ án ngoại ngữ quc gia;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 của Bộ Tài chính (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

i nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);

- KBNN;

- HVTC; Trường: ĐHTC-KT, BDCBTC, ĐHTC-QTKD;

- Cục TH&TKTC (đ công khai);

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Chi

 

D TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 843/QĐ-BTC ngày 15/4/2024 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

NỘI DUNG

Tng số được giao (Quyết định số 1600 ÷1601/QĐ-TTg ngày 10/12/2023)

Dự toán đã phân bổ tại Quyết định số 2974/QĐ-BTC ngày 29/12/2023)

Tổng số đã phân bổ, điều chỉnh đợt này (Quyết định số   /QĐ-BTC ngày /3/2024)

Trong đó

Học viện Tài chính

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Trường Đại học Tài chính - Qun trị Kinh doanh

Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

46.520

44.894

-700

800

-630

-573

-297

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

DỰ TOÁN CHI NGUỒN NSNN – SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Khoản 081)

 

38.731

-403

800

-630

-573

0

1

Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ

 

26.925

-1.293

0

-720

-573

0

2

Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ

 

11.806

890

800

90

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

DỰ TOÁN CHI NGUỒN NSNN – SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Khoản 085)

 

6.163

-297

0

0

0

-297

1

Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ

 

0

0

0

0

0

0

2

Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ

 

6.163

-297

0

0

0

-297

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Mục 1.2: Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 841/QĐ-BTC ngày 15/4/2024 của Bộ Tài chính và Công văn số 767/BGDĐT-KHTC ngày 26/02/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dn triển khai nhiệm vụ năm 2024 thực hiện Đồ án ngoại ngữ quốc gia.

- Mục 1.1 và II.2: Tạm xác định thực hiện cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 04/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và Công văn số 1462/BTC-HCSN ngày 05/02/2024 của Bộ Tài chính (quản lý nhà nước) về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024 của Bộ Tài chính (cấp I)./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi