Nghị quyết 46/NQ-CP 2024 Báo cáo bổ sung tình hình thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 46/NQ-CP

Nghị quyết 46/NQ-CP của Chính phủ về Báo cáo bổ sung tình hình thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:46/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Lê Minh Khái
Ngày ban hành:12/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thông qua dự thảo Báo cáo bổ sung tình hình thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15

Ngày 12/4/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 46/NQ-CP về Báo cáo bổ sung tình hình thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Dưới đây là những nội dung chính:

1. Thông qua nội dung dự thảo Báo cáo của Chính phủ về báo cáo bổ sung tình hình thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản 2650/TTr-BKHĐT ngày 10/4/2024.

2. Bộ trưởng BKHĐT thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo của Chính phủ gửi Đoàn giám sát của Quốc hội theo quy định; chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

3. Các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, … chủ động chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu và phối hợp làm việc với Đoàn giám sát trong quá trình Đoàn giám sát hoàn thiện Báo cáo để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết 46/NQ-CP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

______

Số: 46/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về Báo cáo bổ sung tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày

11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của

Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023

____________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2650/TTr-BKHĐT ngày 10 tháng 4 năm 2024 về báo cáo bổ sung tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,

 

QUYT NGHỊ:

 

Điều 1. Thông qua nội dung dự thảo Báo cáo của Chính phủ về báo cáo bổ sung tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2650/TTr-BKHĐT ngày 10 tháng 4 năm 2024. Các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất đối với phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách, quản lý.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đầy đủ các ý kiến của thành viên Chính phủ để hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo của Chính phủ gửi Đoàn giám sát của Quốc hội theo quy định; chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Cần Thơ, Sóc Trăng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu; Ngân hàng Chính sách xã hội chủ động chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu và phối hợp làm việc với Đoàn giám sát trong quá trình Đoàn giám sát hoàn thiện Báo cáo để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan, địa phương nêu tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;

- VPCP: các PCN, các Vụ: QHĐP, TH;

- Lưu: VT, KTTH (2).H.Dương

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Lê Minh Khái

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi