Quyết định 80/QĐ-BTC 2022 danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực quản lý nợ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 80/QĐ-BTC

Quyết định 80/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực quản lý nợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:80/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành:21/01/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực quản lý nợ thuộc Bộ Tài chính

Ngày 21/01/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 80/QĐ-BTC công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực quản lý nợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Theo đó, có 13 báo cáo định kỳ giữa cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý nợ như sau: bảng cân đối tài khoản nợ nước ngoài; báo cáo thực hiện vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ; báo cáo tổng hợp thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa phương; báo cáo thực hiện vay, trả nợ nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh;….

Bên cạnh đó, đối tượng thực hiện báo cáo bảng cân đối tài khoản nợ nước ngoài là Bộ Tài chính (Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại) và cơ quan nhận báo cáo là Kho bạc Nhà nước Trung ương. Ngoài ra, thời hạn gửi báo cáo là trước ngày 31/10 đối với báo cáo 06 tháng và trước 30/4 năm sau đối với báo cáo 01 năm (12 tháng).

Mặt khác, với thuyết minh báo cáo tài chính thì nội dung yêu cầu báo cáo như sau: báo cáo bổ sung thông tin chi tiết cho các thông tin được trình bày trên Bảng cân đối tài khoản nợ nước ngoài; báo cáo thực hiện vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ; báo cáo chi tiết theo kỳ hạn vay nợ của Chính phủ cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu. Bên cạnh đó, tần suất thực hiện báo là báo cáo định kỳ 06 tháng và 1 năm.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 80/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 80/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NỢ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 16/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định 13 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực quản lý nợ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Cục QLKT (20b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Anh Tuấn

 

 

 

DANH MỤC

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NỢ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 80/QĐ-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài chính)

 

Phần I. DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

 

STT

Tên Báo cáo

Văn bản quy định chế độ báo cáo

BÁO CÁO GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

 

Lĩnh vực quản lý nợ

1

Bảng cân đối tài khoản nợ nước ngoài

Điều 32 Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021

2

Báo cáo thực hiện vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ

Điều 32 Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021

3

Báo cáo chi tiết theo kỳ hạn vay nợ của Chính phủ

Điều 32 Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021

4

Thuyết minh báo cáo tình hình vay, trả nợ nước ngoài

Điều 32 Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021

5

Báo cáo thực hiện vay, trả nợ trong nước theo đối tượng của Chính phủ

Điều 35 Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021

6

Báo cáo tổng hợp thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa phương

Điều 35 Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021

7

Báo cáo thực hiện vay, trả nợ trong nước theo hình thức vay của Chính phủ

Điều 35 Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021

8

Báo cáo vay, trả nợ trong nước

Điều 35 Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021

9

Báo cáo thực hiện vay, trả nợ nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh

Điều 37 Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021

10

Báo cáo thực hiện vay, trả nợ trong nước được Chính phủ bảo lãnh

Điều 37 Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021

11

Báo cáo thực hiện vay về cho vay lại

Điều 39 Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021

12

Báo cáo tình hình nợ công

Điều 41 Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021

13

Báo cáo tổng hợp thực hiện vay, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương

Điều 41 Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021

 

 

 

Phần II. CHI TIẾT NỘI DUNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TẠI PHẦN I. DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

 

1. Bảng cân đối tài khoản nợ nước ngoài

1.1. Nội dung yêu cầu báo cáo: báo cáo tổng quát số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ của các tài khoản kế toán vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ.

1.2. Đối tượng thực hiện báo cáo: Bộ Tài chính (Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại).

1.3. Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước Trung ương.

1.4. Tần suất thực hiện báo cáo: Báo cáo định kỳ 06 tháng và 01 năm.

1.5. Thời hạn gửi báo cáo: Trước 31/10 đối với báo cáo 06 tháng; trước 30/4 năm sau đối với báo cáo 01 năm (12 tháng).

1.6. Văn bản quy định chế độ báo cáo: Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ.

2. Báo cáo thực hiện vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ

2.1. Nội dung yêu cầu báo cáo: báo cáo tình hình vay, trả nợ nước ngoài bao gồm cả gốc, lãi, phí và chi phí đi vay của Chính phủ.

2.2. Đối tượng thực hiện báo cáo: Bộ Tài chính (Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại).

2.3. Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước Trung ương.

2.4. Tần suất thực hiện báo cáo: Báo cáo định kỳ 06 tháng và 01 năm.

2.5. Thời hạn gửi báo cáo: Trước 31/10 đối với báo cáo 06 tháng; trước 30/4 năm sau đối với báo cáo 01 năm (12 tháng).

2.6. Văn bản quy định chế độ báo cáo: Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ.

3. Báo cáo chi tiết theo kỳ hạn vay nợ của Chính phủ

3.1. Nội dung yêu cầu báo cáo: báo cáo chi tiết các khoản vay nợ của Chính phủ theo kỳ hạn vay ngắn hạn, trung và dài hạn.

3.2. Đối tượng thực hiện báo cáo: Bộ Tài chính (Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại).

3.3. Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước Trung ương.

3.4. Tần suất thực hiện báo cáo: Báo cáo định kỳ 06 tháng và 01 năm.

3.5. Thời hạn gửi báo cáo: Trước 31/10 đối với báo cáo 06 tháng; trước 30/4 năm sau đối với báo cáo 01 năm (12 tháng).

3.6. Văn bản quy định chế độ báo cáo: Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ.

4. Thuyết minh báo cáo tài chính

4.1. Nội dung yêu cầu báo cáo: báo cáo bổ sung thông tin chi tiết cho các thông tin được trình bày trên Bảng cân đối tài khoản nợ nước ngoài; Báo cáo thực hiện vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ; Báo cáo chi tiết theo kỳ hạn vay nợ của Chính phủ cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu.

4.2. Đối tượng thực hiện báo cáo: Bộ Tài chính (Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại).

4.3. Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc Nhà nước Trung ương.

4.4. Tần suất thực hiện báo cáo: Báo cáo định kỳ 06 tháng và 1 năm.

4.5. Thời hạn gửi báo cáo: Trước 31/10 đối với báo cáo 06 tháng; trước 30/4 năm sau đối với báo cáo 01 năm (12 tháng).

4.6. Văn bản quy định chế độ báo cáo: Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ.

5. Báo cáo thực hiện vay, trả nợ trong nước theo đối tượng của Chính phủ

5.1. Nội dung yêu cầu báo cáo: báo cáo tình hình vay, trả nợ trong nước của Chính phủ (bao gồm cả gốc, lãi, phí và chi phí đi vay) đối với các khoản vay nợ mà KBNN chưa có đủ thông tin hạch toán trên TABMIS.

5.2. Đối tượng thực hiện báo cáo: Bộ Tài chính (Vụ Ngân sách nhà nước).

5.3. Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc nhà nước Trung ương.

5.4. Tần suất thực hiện báo cáo: Báo cáo định kỳ 06 tháng và 01 năm.

5.5. Thời hạn gửi báo cáo: Trước 31/10 đối với báo cáo 06 tháng; trước 30/4 năm sau đối với báo cáo 01 năm (12 tháng).

5.6. Văn bản quy định chế độ báo cáo: Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ.

6. Báo cáo tổng hợp thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa phương

6.1. Nội dung yêu cầu báo cáo: báo cáo tổng hợp tình hình vay, trả nợ (bao gồm cả gốc, lãi, phí và chi phí đi vay) của chính quyền địa phương theo từng tỉnh.

6.2. Đối tượng thực hiện báo cáo: Kho bạc nhà nước Trung ương.

6.3. Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại).

6.4. Tần suất thực hiện báo cáo: Báo cáo định kỳ 06 tháng và 01 năm.

6.5. Thời hạn gửi báo cáo: Trước 31/10 đối với báo cáo 06 tháng; trước 30/4 năm sau đối với báo cáo 01 năm (12 tháng).

6.6. Văn bản quy định chế độ báo cáo: Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ.

7. Báo cáo thực hiện vay, trả nợ trong nước theo hình thức vay của Chính phủ

7.1. Nội dung yêu cầu báo cáo: báo cáo tình hình thực hiện vay, trả nợ (bao gồm gốc, lãi, phí và chi phí đi vay) theo hình thức vay của Chính phủ.

7.2. Đối tượng thực hiện báo cáo: Kho bạc nhà nước Trung ương.

7.3. Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại).

7.4. Tần suất thực hiện báo cáo: Báo cáo định kỳ 06 tháng và 01 năm.

7.5. Thời hạn gửi báo cáo: Trước 31/10 đối với báo cáo 06 tháng; trước 30/4 năm sau đối với báo cáo 01 năm (12 tháng).

7.6. Văn bản quy định chế độ báo cáo: Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ.

8. Báo cáo vay, trả nợ trong nước

8.1. Nội dung yêu cầu báo cáo: báo cáo tổng hợp tình hình vay và trả nợ các khoản nợ vay của Chính phủ và chính quyền địa phương.

8.2. Đối tượng thực hiện báo cáo: Kho bạc nhà nước Trung ương.

8.3. Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại).

8.4. Tần suất thực hiện báo cáo: Báo cáo định kỳ 06 tháng và 01 năm.

8.5. Thời hạn gửi báo cáo: Trước 31/10 đối với báo cáo 06 tháng; trước 30/4 năm sau đối với báo cáo 01 năm (12 tháng).

8.6. Văn bản quy định chế độ báo cáo: Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ.

9. Báo cáo thực hiện vay, trả nợ nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh

9.1. Nội dung yêu cầu báo cáo: báo cáo tình hình thực hiện vay, trả nợ nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh.

9.2. Đối tượng thực hiện báo cáo: Bộ Tài chính (Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại).

9.3. Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc nhà nước Trung ương.

9.4. Tần suất thực hiện báo cáo: Báo cáo định kỳ 06 tháng và 01 năm.

9.5. Thời hạn gửi báo cáo: Trước 31/10 đối với báo cáo 06 tháng; trước 30/4 năm sau đối với báo cáo 01 năm (12 tháng).

9.6. Văn bản quy định chế độ báo cáo: Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ.

10. Báo cáo thực hiện vay, trả nợ trong nước được Chính phủ bảo lãnh

10.1. Nội dung yêu cầu báo cáo: báo cáo tình hình thực hiện vay, trả nợ trong nước được Chính phủ bảo lãnh.

10.2. Đối tượng thực hiện báo cáo: Bộ Tài chính (Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại).

10.3. Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc nhà nước Trung ương.

10.4. Tần suất thực hiện báo cáo: Báo cáo định kỳ 06 tháng và 01 năm.

10.5. Thời hạn gửi báo cáo: Trước 31/10 đối với báo cáo 06 tháng; trước 30/4 năm sau đối với báo cáo 01 năm (12 tháng).

10.6. Văn bản quy định chế độ báo cáo: Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ.

11. Báo cáo thực hiện vay về cho vay lại

11.1. Nội dung yêu cầu báo cáo: báo cáo tình hình thực hiện vay về cho vay lại của Chính phủ.

11.2. Đối tượng thực hiện báo cáo: Bộ Tài chính (Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại).

11.3. Cơ quan nhận báo cáo: Kho bạc nhà nước Trung ương.

11.4. Tần suất thực hiện báo cáo: Báo cáo định kỳ 06 tháng và 01 năm.

11.5. Thời hạn gửi báo cáo: Trước 31/10 đối với báo cáo 06 tháng; trước 30/4 năm sau đối với báo cáo 01 năm (12 tháng).

11.6. Văn bản quy định chế độ báo cáo: Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ.

12. Báo cáo tình hình nợ công

12.1. Nội dung yêu cầu báo cáo: báo cáo tổng hợp tình hình nợ công của quốc gia, bao gồm nợ của Chính phủ; nợ được Chính phủ bảo lãnh và nợ của chính quyền địa phương.

12.2. Đối tượng thực hiện báo cáo: Kho bạc nhà nước Trung ương.

12.3. Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại).

12.4. Tần suất thực hiện báo cáo: Báo cáo định kỳ 06 tháng và 01 năm.

12.5. Thời hạn gửi báo cáo: Trước 30/11 đối với báo cáo 06 tháng; trước 31/5 năm sau đối với báo cáo 01 năm (12 tháng).

12.6. Văn bản quy định chế độ báo cáo: Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ.

13. Báo cáo tổng hợp thực hiện vay, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương

13.1. Nội dung yêu cầu báo cáo: báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện vay, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương, bao gồm các khoản vay, trả nợ trong nước của Chính phủ; vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ; vay, trả nợ của chính quyền địa phương.

13.2. Đối tượng thực hiện báo cáo: Kho bạc nhà nước Trung ương.

13.3. Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại).

13.4. Tần suất thực hiện báo cáo: Báo cáo định kỳ 06 tháng và 01 năm.

13.5. Thời hạn gửi báo cáo: Trước 30/11 đối với báo cáo 06 tháng; trước 31/5 năm sau đối với báo cáo 01 năm (12 tháng).

13.6. Văn bản quy định chế độ báo cáo: Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 148/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022

Quyết định 148/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022

Tài chính-Ngân hàng, Tài nguyên-Môi trường

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi