Quyết định 792/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ chi từ nguồn kinh phí không tự chủ năm 2012 của Cục Quản lý xây dựng công trình

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 792/QĐ-BNN-TC

Quyết định 792/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ chi từ nguồn kinh phí không tự chủ năm 2012 của Cục Quản lý xây dựng công trình
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:792/QĐ-BNN-TCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Ngọc Thủy
Ngày ban hành:01/06/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
Số: 792/QĐ-BNN-TC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH NHIỆM VỤ CHI TỪ NGUỒN KINH PHÍ KHÔNG TỰ CHỦ
NĂM 2012 CỦA CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
----------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-BNN-TC ngày 13/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao dự toán NSNN năm 2012 (lần 1) cho Cục Quản lý xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Cục Quản lý xây dựng công trình tại CV số 385/XD-VP ngày 24/5/2012 v/v điều chỉnh nguồn kinh phí không tự chủ năm 2012;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ chi từ nguồn kinh phí không tự chủ năm 2012 của Cục Quản lý xây dựng công trình, chi tiết:
1. Nguồn NSNN cấp: Loại 460-463 (Kinh phí không tự chủ)
2. Tổng kinh phí: 2.560 triệu đồng (Hai tỷ năm trăm sáu mươi triệu đồng)
3. Mã số sử dụng ngân sách: 1058518, tại KBNN Ba Đình, Hà Nội
(Chi tiết theo biểu đính kèm)
Điều 2. Căn cứ dự toán được giao, Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Ngọc Thủy

 


BIỂU CHI TIẾT
NGUỒN KINH PHÍ KHÔNG THỰC HIỆN TỰ CHỦ NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 792/QĐ-BNN-TC ngày 01 tháng 6 năm 2012)
 
 
Đơn vị tính: đồng

STT
Nội dung
Theo QĐ số 104/QĐ-BNN-TC
Kinh phí điều chỉnh
1
Cải cách hành chính, rà soát văn bản QPPL và ISO
250.000.000
250.000.000
2
Mua sắm trang thiết bị 
300.000.000
200.000.000
3
Sửa chữa nhà làm việc, thiết bị
300.000.000
300.000.000
4
Đoàn ra, đoàn vào
100.000.000
0
5
Chỉnh lý tài liệu lưu trữ
0
300.000.000
6
Các nhiệm vụ đặc thù khác:
1.610.000.000
1.510.000.000
6.1
Hội nghị toàn ngành
300.000.000
200.000.000
6.2
Kiểm tra giám sát công trình trọng điểm
500.000.000
500.000.000
6.3
Kiểm tra giám sát, đánh giá đầu tư theo Thông tư 22/2010/TT-BKH
810.000.000
810.000.000
 
Tổng cộng
2.560.000.000
2.560.000.000

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi