Quyết định 396-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm về quản lý ngoại tệ trong tình hình mới

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 396-TTG NGàY 4-8-1994

Về VIệC Bổ SUNG, SửA đổI MộT Số đIểM Về QUảN Lý

NGOạI Tệ TRONG TìNH HìNH MớI.

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ kết luận của Chính phủ tại phiên họp ngày 27 tháng 4 năm 1994 về việc tăng cường một bước công tác quản lý ngoại tệ trong tình hình mới;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước,

QUYếT địNH:

 

Điều 1.-

Mọi nguồn thu ngoại tệ về xuất khẩu, làm dịch vụ với nước ngoài và các nguồn thu ngoại tệ khác ở trong nước của các tổ chức và đơn vị đều phải gửi vào tài khoản của mình mở tại các ngân hàng được phép hoạt động kinh doanh ngoại tệ ở Việt Nam. Riêng các tổ chức và đơn vị dưới đây được mở tài khoản tiền gửi ngoài tệ ở nước ngoài để phục vụ sản xuất, kinh doanh:

1- Các Ngân hàng và Công ty Tài chính có đủ điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước thì được mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để kinh doanh và thực hiện các nghiệp vụ thanh toán quốc tế phục vụ khách hàng.

2- Các đơn vị thuộc ngành hàng không, hàng hải, bưu điện, bảo hiểm mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để thực hiện thu, chi tại chỗ và thanh toán bù trừ cho hoạt động của mình theo thông lệ quốc tế.

3- Các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được mở tài khoản ngoại tệ để vay vốn nước ngoài theo quy định tại Luật đầu tư nước ngoài và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

4- Các đơn vị kinh tế của Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ cho phép đặt trụ sở ở nước ngoài để hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm cấp giấy phép mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài cho từng tổ chức, đơn vị cụ thể nói trên và kiểm tra sự hoạt động của tổ chức, đơn vị trên các tài khoản đó.

 

Điều 2.-

Các tổ chức, đơn vị được giữ lại một phần số ngoại tệ có trên tài khoản để đảm bảo phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị mình. Phần ngoại tệ còn lại chưa sử dụng trong quý phải bán cho các Ngân hàng và Công ty Tài chính được phép kinh doanh ngoại tệ.

Ngân hàng Nhà nước cùng với các tổ chức, đơn vị có thu nhiều ngoại tệ tính toán số ngoại tệ đơn vị cần giữ lại từng quý để sử dụng ngay, làm cơ sở cho việc mua bán ngoại tệ với Ngân hàng, hướng dẫn các ngân hàng Thương mại và Công nghiệp Tài chính thực hiện việc mua ngoại tệ của các đơn vị để sử dụng cho yêu cầu ngoại tệ chung; đồng thời tính toán, xác định mức chênh lệch giữa tỷ giá ngoại tệ mua vào, bán ra một cách hợp lý, không để các đơn vị bị thiệt do chênh lệch giá bán ngoại tệ cho Ngân hàng và mua lại ngoại tệ của Ngân hàng.

 

Điều 3.-

Các tổ chức và đơn vị (trừ các Ngân hàng, Công ty Tài chính được phép kinh doanh ngoại tệ) không được trực tiếp cho vay, thanh toán, mua bán, chuyển nhượng ngoại tệ cho nhau. Mọi việc thanh toán, mua bán, chi trả ngoại tệ đều phải thực hiện qua các Ngân hàng hoặc Công ty Tài chính được phép kinh doanh ngoại tệ.

Việc sử dụng ngoại tệ của các tổ chức, đơn vị quy định tại Điều 2 chủ yếu là để thanh toán, chi trả tiền hàng nhập khẩu và dịch vụ với nước ngoài hoặc trả nợ tiền vay cho các chủ nợ ở trong nước, nước ngoài; việc thanh toán với nhau bằng ngoại tệ giữa các đơn vị trong nước chỉ thực hiện đối với các trường hợp sau:

1- Thanh toán qua tài khoản ngoại tệ giữa các đơn vị uỷ thác và nhận uỷ thác xuất nhập khẩu.

2- Thanh toán các chi phí, dịch vụ cho các tổ chức làm đại lý cho nước ngoài như bán vé, cước vận tải hàng không, hàng hải, mua bảo hiểm, tái bảo hiểm nước ngoài, cước phí bưu điện quốc tế, thanh toán cho các đại lý nước ngoài.

 

Điều 4.-

Để tiến tới thực hiện mục tiêu trên lãnh thổ Việt Nam chỉ lưu hành tiền Việt Nam, những tổ chức và đơn vị có các cửa hàng bán hàng hoặc làm dịch vụ thu ngoại tệ ở trong nước theo giấy phép của Ngân hàng Nhà nước nay đều phải chuyển sang thu bằng tiền Việt Nam. Các cửa hàng bán hàng miễn thuế và các cửa hàng dịch vụ phục vụ khác nước ngoài ở các sân bay, hải cảng, và những nơi được Thủ tướng Chính phủ cho phép, được tiếp tục duy trì thu ngoại tệ trực tiếp của khách hàng theo giấy phép của Ngân hàng Nhà nước.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức kiểm tra các Ngân hàng, Công ty Tài chính được phép kinh doanh ngoại tệ trong việc tổ chức các bàn đổi tiền rộng khắp ở các khách sạn, trung tâm đô thị lớn và những nơi cần thiết khác để phục vụ những người có ngoại tệ đổi thành tiền Việt Nam một cách dễ dàng, thuận lợi.

 

Điều 5.-

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 1994. Những quy định về quản lý ngoại tệ trong Quyết định này sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Điều 7 và Điều 9, chương II Nghị định số 161-HĐBT ngày 18-10-1988; Điều 1 Quyết định số 337-HĐBT ngày 25-10-1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và các điểm 1 và 2 Chỉ thị số 330-CT ngày 13-9-1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ). Những quy định khác trong các văn bản trên không trái với Quyết định này đều được tiếp tục thực hiện.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn thi hành Quyết định này.

 

Điều 6.-

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

thuộc tính Quyết định 396-TTg

Quyết định 396-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm về quản lý ngoại tệ trong tình hình mới
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:396-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:04/08/1994Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 396-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
 -------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No. 396-TTg
Hanoi, August 04, 1994
 DECISION
ON AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO A NUMBER OF POINTS IN REGULATIONS ON FOREIGN CURRENCY CONTROL IN NEW STAGE
THE PRIME MINISTER OF THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Governmental Organization dated 30 September 1992;
Based on the results of the Government's 27 April 1994 session on tightening foreign currency control in the new stage;
At the request of the Governor of the State Bank;
DECIDES
Article 1
All foreign currency generated from exports, services for foreign countries and any other sources within the country by all organizations and units must be deposited into their accounts at Banks authorized to trade in foreign currency transactions in Vietnam. Only the following organizations and units are allowed to open foreign currency accounts in foreign countries in service of their production and business :
1/ Banks and Financial Companies meeting all requirements of the State Bank are allowed to open foreign currency accounts in overseas banks to conduct business and make international payments in service of clients.
2/ Units belonging to aviation, maritime, post and insurance branches are permitted to open foreign currency accounts in overseas banks to make on-spot earnings and expenditures and clearings for their operations in accordance with international practices.
3/ Foreign-invested enterprise are allowed to open foreign currency accounts to ask for foreign loans in accordance with the Law on Foreign Investment and legal documents guiding the execution of the Law on Foreign Investment.
4/ Vietnamese economic organization authorized by the Government Prime Minister to set up offices abroad to conduct production and business activities.
The State Bank will grant licenses to those qualified to open foreign currency accounts abroad and will supervise those organizations, units' activities over the accounts.
Article 2
Organizations and units are allowed to retain part of the deposit in their foreign currency accounts for production and business purposes of their own. The remainder of the deposit unused within the quarter must be sold to Banks and Financial Companies authorized to trade in foreign currency transaction.
The State Bank shall together with organizations, units with large quantity of foreign currency earnings determine the quantity of foreign currency the organizations, units need for use right in the quarter, serving as basis for the dealing in foreign currency with the Bank ; direct Commercial Banks and Financial Companies to make purchases of foreign currency from units for use to meet general demands for foreign currency; as well as calculate, determine the reasonable difference between selling and buying rates in order to reduce losses the units may suffer as a result of differences between the selling rates to the Banks and the buying rates by the Banks.
Article 3
Organizations, units (except Banks, Financial Companies authorized to trade in foreign currency transactions) are not allowed to make direct lending, payments, sales, purchases or transfer of foreign currency with one another. All payments, sales, purchases and spending in foreign currency must be conducted through Banks and Financial Companies authorized to trade in foreign currency transactions.
Foreign currency used in accordance with Article 2 above shall mainly spends on payments for imported commodities and services with foreigners or on loan repayments to creditors inside and outside the country ; payments made among domestic units in foreign currency shall be made only in the following cases :
1/ Payments through foreign currency accounts among principals and agents of imports-exports.
2/ Payments of expenditures, service to organizations working as agents for foreign companies such as selling air tickets, aviation and maritime freight fares, purchase of insurance policies, foreign re-insurance, international post fees, payments to foreign agents.
Article 4
In order to step by step achieve the goal of one currency on the Vietnamese territory, organizations and units having shops formerly authorized by the State Bank to receive foreign currency for their sales and services shall from now on receive Vietnamese currency. Only duty-free shops and service agencies at airports, seaports and other places permitted by the Government Prime Minister are allowed to continue receiving payments by customers in foreign currency in accordance with the licenses issued by the State Bank.
The Governor of the State Bank shall be responsible for directing and supervising Banks and Financial Companies authorized to trade in foreign currency transactions in authorization of exchange counters in all hotels, major urban centers and other necessary places where foreign currency can be easily exchanged for Vietnamese currency.
Article 5
This decision shall take effect as from 1 October 1994. Provisions on foreign currency control stipulated in this Decision amend and supplement a number of points in Articles 7 and 9, Chapter II of Decree No. 161/HDBT of 18 October 1988; Article 1 of Decision No. 337/HDBT of 25 October 1991 of the Council of Ministers (now the Government) and points 1 and 2 of Instruction No 330/CT dated 13 September 1990 by the Chairman of the Council of Minister (now the Government Prime Minister). Other provisions in the above legal documents not contrary to this Decision remain valid and effective.
The Governor of the State Bank shall be responsible for organizing, directing the execution of this Decision.
Article 6
Ministers, heads of ministerial agencies, heads of agencies belonging the Government, chairmen of provincial/municipal People's Committees under central government are responsible for executing this Decision.
 

 
FOR THE GOVERNMENT
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 396-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi