Quyết định 381/QĐ-TTg 2024 phương án cắt giảm quy định về hoạt động kinh doanh của NHNN

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 381/QĐ-TTg

Quyết định 381/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:381/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Lưu Quang
Ngày ban hành:07/05/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________

Số: 381/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến
hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng
quản lý
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn c Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025;

Theo đ nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Tờ trình số 45/TTr-NHNN ngày 25 tháng 4 năm 2024.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý ca Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn tại Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Điều 1.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động phát hiện và kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan thuộc thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đi với Luật, Pháp lệnh, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ để thực hiện Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3. n phòng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tổng hợp vướng mắc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương có liên quan để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ trong quá trình thực thi Phương án ct giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được Thủ tướng Chính ph phê duyệt tại Điều 1.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Ch tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Kiểm toán nhà nước;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, KSTT (2b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Trần Lưu Quang

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

PHƯƠNG ÁN

Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

(Kèm theo Quyết định s 381/QĐ-TTg

ngày 07 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

___________________

 

Phần I

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 1:

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 

1. Thủ tục hành chính 1: Chấp thuận mua, bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn; mua, bán, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến trở thành cổ đông lớn của ngân hàng thương mại (mã TTHC: 2.000690)

a) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa

Bãi bỏ việc cổ đông lớn phải thực hiện thủ tục chấp thuận mua, bán, chuyển nhượng cổ phần.

Lý do: Giúp cắt giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính là cổ đông lớn khi thực hiện việc mua, bán, chuyển nhượng cổ phần; đồng thời, nội dung cắt giảm cũng phù hợp với quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 37 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (đã bãi bỏ quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc mua, bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

b) Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi, bổ sung tên Điều 17; bãi bỏ khoản 1 Điều 17 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) quy định về hồ sơ, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Lộ trình thực hiện: Quý II năm 2024.

2. Thủ tục hành chính 2: Tự nguyện chấm dứt hoạt động chi nhánh ở trong nước của ngân hàng thương mại (mã TTHC: 1.000394)

a) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo hướng điện tử hóa mẫu văn bản của ngân hàng thương mại đề nghị chấm dứt hoạt động chi nhánh, đồng thời bổ sung quy định tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến và cấp văn bản chấp thuận đề nghị tự nguyện chấm dứt hoạt động chi nhánh ở trong nước của ngân hàng thương mại dạng điện tử.

Lý do: Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình giúp cắt giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, thuận lợi cho đối tượng thực hiện.

b) Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 24 Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại; sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 01/2022/TT-NHNN ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại.

- Lộ trình thực hiện: Quý II năm 2024.

 

Phần II
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 2:
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC TỔ CHỨC
TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG

 

Thủ tục hành chính 1: Chấp thuận mua bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn và bên mua, bên nhận chuyển nhượng dự kiến là cổ đông thường; mua bán, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến cổ đông lớn trở thành cổ đông thường của tổ chức tín dụng phi ngân hàng (mã TTHC: 1.002797)

1. Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa

Bãi bỏ thủ tục hành chính.

Lý do: Giúp cắt giảm thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho đối tượng thực hiện; đồng thời, việc bãi bỏ phù hợp với quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 37 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (đã bãi bỏ quy định NHNN chấp thuận việc mua bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn và bên mua, bên nhận chuyển nhượng dự kiến là cổ đông thường; việc mua bán, chuyển nhượng c phần dẫn đến cổ đông lớn thành cổ đông thường của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

2. Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi, bổ sung tên Điều 11; bãi bỏ khoản 1 Điều 11 Thông tư số 25/2017/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

- Lộ trình thực hiện: Quý II năm 2024

 

Phần III

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 3:

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ,
QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN, TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ

 

1. Thủ tục hành chính 1: Chuyển đổi quỹ tín dụng nhân dân Trung ương và Cấp giy phép thành lập ngân hàng hợp tác xã (mã TTHC: 1.002154)

a) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa

Bãi bỏ thủ tục hành chính.

Lý do: Ngân hàng hợp tác xã là ngân hàng của tất cả quỹ tín dụng nhân dân, do các quỹ tín dụng nhân dân và một số pháp nhân khác góp vốn thành lập nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn trong hệ thống quỹ tín dụng nhân dân. Đến nay, ngân hàng hợp tác xã đã được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ quỹ tín dụng nhân dân Trung ương và là ngân hàng duy nhất của các quỹ tín dụng nhân dân. Do vậy, chỉ có duy nhất ngân hàng hợp tác xã hiện nay và sẽ không thực hiện cấp phép thành lập mới ngân hàng hợp tác xã nữa.

b) Kiến nghị thực thi

- Bãi bỏ Điều 12, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17 Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thống đốc NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã; bãi bỏ Điều 5 Thông tư số 17/2018/TT-NHNN ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về việc cp Giy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của t chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Lộ trình thực hiện: Quý II năm 2024.

2. Thủ tục hành chính 2: cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng hợp tác xã (mã TTHC: 2.001370)

a) Nội dung cắt giảm, đơn gin hóa

Bãi bỏ thủ tục hành chính.

Lý do: Ngân hàng hợp tác xã là ngân hàng của tất cả quỹ tín dụng nhân dân, do các quỹ tín dụng nhân dân và một số pháp nhân khác góp vốn thành lập nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn trong hệ thng quỹ tín dụng nhân dân. Đến nay, ngân hàng hợp tác xã đã được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương và là ngân hàng duy nhất của các quỹ tín dụng nhân dân. Do vậy, chỉ có duy nhất ngân hàng hợp tác xã hiện nay và sẽ không thực hiện cấp phép thành lập mới ngân hàng hợp tác xã nữa.

b) Kiến nghị thực thi

- Bãi bỏ điều 8, điều 9, điều 10 Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về ngân hàng hợp tác xã; bãi bỏ Điều 5 Thông tư số ,17/2018/TT-NHNN ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; bãi bỏ Điều 1 Thông tư s 24/2023/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình, cung cấp thông tin, giấy tờ về dân cư khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng.

- Lộ trình thực hiện: Quý II năm 2024.

3. Thủ tục hành chính 3: Thay đổi mức vốn điều lệ của ngân hàng hợp tác xã (mã TTHC: 1.001660)

a) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa

Bãi bỏ các thành phần hồ sơ sau: Phương án tăng mức vốn điều lệ; Phương án giảm mức vốn điều lệ; Danh sách thành viên góp vốn và dự kiến được hoàn trả vốn trong năm theo mẫu tại Phụ lục số 06 Thông tư 05/2018/TT-NHNN.

Lý do: Theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 86 và khoản 8 Điều 88 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024: “Việc kết nạp và cho ra thành viên thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị”. Như vậy, vốn góp của các thành viên của quỹ tín dụng nhân dân có thể sẽ biến động (tăng, giảm) thường xuyên. Đ tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức tín dụng là hợp tác xã, NHNN quy định việc thay đổi mức vốn điều lệ 01 năm 01 lần. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ quy định theo hướng tinh gọn, giúp cắt giảm chi phí in ấn, tiết kiệm thời gian, thuận lợi cho đối tượng thực hiện.

b) Kiến nghị thực thi

- Bãi bỏ điểm b, c, đ khoản 1 Điều 9 Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã; sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 6 Thông tư số 21/2019/TT-NHNN ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân; sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 22/2022/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

- Lộ trình thực hiện: Quý II năm 2024.

4. Thủ tục hành chính 4: Đ nghị thay đổi mức vốn điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân (mã TTHC: 1.001579)

a) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa

Bãi bỏ các thành phần hồ sơ sau: Phương án tăng mức vốn điều lệ; Phương án giảm mức vốn điều lệ; Danh sách thành viên góp vốn và dự kiến được hoàn trả vn trong năm theo mẫu tại Phụ lục số 06 Thông tư 05/2018/TT-NHNN.

Lý do: Theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 86 và khoản 8 Điều 88 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024: “Việc kết nạp và cho ra thành viên thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị”. Như vậy, vốn góp của các thành viên của quỹ tín dụng nhân dân có thể sẽ biến động (tăng, giảm) thường xuyên. Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức tín dụng là hợp tác xã, NHNN quy định việc thay đổi mức vốn điều lệ 01 năm 01 lần. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ quy định theo hướng tinh gọn, giúp cắt giảm chi phí in ấn, tiết kiệm thời gian, thuận lợi cho đối tượng thực hiện.

b) Kiến nghị thực thi

- Bãi bỏ điểm b, c, đ khoản 1 Điều 9 Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã; sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 6 Thông tư số 21/2019/TT-NHNN ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân; sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 22/2022/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

- Lộ trình thực hiện: Quý II năm 2024.

5. Thủ tục hành chính 5: Thay đổi thời hạn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân (mã TTHC: 1.001605)

a) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo hướng điện tử hóa văn bản đề nghị chấp thuận thay đổi thời hạn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân, đồng thời bổ sung quy định tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến và cấp Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với thời hạn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân dạng điện tử. Rút ngắn thời gian cho tổ chức tín dụng lập hồ sơ gửi NHNN đề nghị thay đổi thời hạn hoạt động từ 180 ngày trước ngày dự kiến thay đổi thời hạn hoạt động xuống còn 120 ngày làm việc.

Lý do: Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

b) Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi Điều 4, điểm a khoản 2 Điều 8 tại Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

- Lộ trình thực hiện: Quý II năm 2024.

6. Thủ tục hành chính 6: Chấp thuận thay đổi địa chỉ (không thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chính của ngân hàng hợp tác xã (mã TTHC: 1.001689)

a) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 10 ngày xuống còn 07 ngày làm việc.

Lý do: Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

b) Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 6 Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, th tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã; sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 22/2022/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

- Lộ trình thực hiện: Quý II năm 2024.

7. Thủ tục hành chính 7: Chấp thuận thay đổi địa chỉ (không thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân (mã TTHC: 1.001621)

a) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 10 ngày xuống còn 07 ngày làm việc.

Lý do: Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

b) Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 6 Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12 tháng 3 năm 2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã; sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 22/2022/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

- Lộ trình thực hiện: Quý II năm 2024.

8. Thủ tục hành chính 8: Đ nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 05 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng của quỹ tín dụng nhân dân (mã TTHC: 1.001569)

a) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo hướng điện tử hóa Văn bản của quỹ tín dụng nhân dân đề nghị chấp thuận tạm ngừng hoạt động kinh doanh đồng thời bổ sung quy định tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến và cấp văn bản chấp thuận đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh quỹ tín dụng nhân dân dạng điện tử.

Lý do: Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình để cắt giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, thuận lợi cho đối tượng thực hiện.

b) Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 10 Thông tư số 05/2018/TT-NHNN NHNN ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.

- Lộ trình thực hiện: Quý II năm 2024.

 

Phần IV
NGÀNH NGH
KINH DOANH 4:
HOẠT ĐỘNG Đ
U TƯ RA NƯỚC NGOÀI

 

Thủ tục hành chính 1: Thủ tục đăng ký thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài có đối tượng tham gia là người lao động có quốc tịch Việt Nam (mã TTHC: 2.000553)

1. Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa

Bãi bỏ thủ tục hành chính.

Lý do: Giúp cắt giảm thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho đối tượng thực hiện; đồng thời, việc bãi bỏ phù hợp với Đ án định hướng lộ trình tự do hóa các giao dịch vốn của Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2016.

2. Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 8, Điều 12; bãi bỏ Điều 11 Thông tư số 10/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc NHNN hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp; ra nước ngoài.

- Lộ trình thực hiện: Quý II năm 2024.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi