Quyết định 305/QĐ-BTC 2023 kết thúc Dự án Tài chính công trẻ em sử dụng viện trợ không hoàn lại của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 305/QĐ-BTC

Quyết định 305/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt kết thúc Dự án "Tài chính công trẻ em" sử dụng viện trợ không hoàn lại của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF)
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:305/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Thành Hưng
Ngày ban hành:07/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kết thúc Dự án “Tài chính công cho trẻ em” sử dụng viện trợ không hoàn lại của UNICEF

Ngày 07/3/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 305/QĐ-BTC về việc phê duyệt kết thúc Dự án "Tài chính công trẻ em" sử dụng viện trợ không hoàn lại của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).

Theo đó, Bộ Tài chính kết thúc Dự án "Tài chính công trẻ em" sử dụng viện trợ không hoàn lại của UNICEF với các nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, tên Dự án là Tài chính công cho trẻ em.

Thứ hai, tên nhà tài trợ: Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).

Thứ ba, cơ quan chủ quản là Bộ Tài chính.

Thứ tư, chủ dự án - Cơ quan thực hiện Dự án: Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, Bộ Tài chính.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 305/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH

____________

Số: 305/QĐ-BTC

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 7 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết thúc D- án “Tài chính công cho trẻ em” sử dụng viện trợ không hoàn lại của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF)

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 nam 2017 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu t chức ca Bộ Tài chính;

Căn c Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 ca Chính ph v qun lý và sử dụng vn h trợ phát trin chính thức (ODA) và vn vay ưu đãi của nhà tài tr nước ngoài;

Căn c Quyết định s 1696/QĐ-BTC ngày 10 tháng 7 năm 2009 ca Bộ trưởng Bộ Tài chính v việc ban hành Quy chế qun lý và thực hiện các chương trình, dự án của Bộ Tài chính có s dụng tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định s 2596/QD-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2017 ca Bộ Tài chính phê duyệt ch trương đu tư Dự án Tài chính công cho tr em s dụng viện trợ không hoàn lại ca Quỹ Nhi đng Liên Hợp Quc (UNICEF);

Căn cứ Quyết định s 960/QD-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2018 v việc đầu tư Dự án Tài chính công cho trẻ em s dụng viện trợ không hoàn lại ca Quỹ Nhi đng Liên hợp quc (UNICEF);

Căn cứ Quyết định s 1124/QĐ-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2018 v việc thành lập Ban Qun lý dự án “Tài chính công cho trẻ em” s dụng viện trợ không hoàn lại của Quỹ Nhi đng Liên hợp quc (UNICEF); Quyết định s 319/QD-BTC ngày 19 tháng 3 năm 2021 sa đổi Quyết định s 1124/QD-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2018 v việc thành lập Ban Qun lý dự án “Tài chính công cho trẻ em” s dụng viện trợ không hoàn lại của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF);

Căn c Quyết định s 383/QD-BTC ngày 19 tháng 3 năm 2019 v quy chế t chức và hoạt động ca Ban Quản lý dự án “Tài chính công cho trẻ em” sử dụng viện trợ không hoàn lại của UNICEF; Quyết định s 1187/QD-BTC v sa đi, b sung Quyết định s 383/QĐ-BTC ngày 19 tháng 3 nám 2019 v quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Qun lý dự án “Tài chính công cho trẻ em” s dụng viện trợ không hoàn lại của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF);

Căn c Báo cáo kết thúc Dự án Tài chính công cho trẻ em của Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính;

Căn cứ Báo cáo kết qua thm định kết thúc Dự án Tài chính công cho trẻ em của Vụ Hợp tác quốc tế;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Hợp tác quốc tế và Viện trưng Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính.

 

QUYT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kết thúc Dự án “Tài chính công cho tr em” sử dụng viện tr không hoàn lại ca UNICEF  với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên Dự án: Tài chính công cho tr em.

2. Tên nhà tài trợ: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF).

3. Cơ quan ch qun: Bộ Tài chính.

4. Chủ dự án - Cơ quan thực hiện Dự án: Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực k từ ngày ký.

Điều 3. Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Vụ trưng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưng Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ trưng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Cục trưng Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục trưng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Chánh Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết dịnh này./.

 

 

Nơi nhn:

- Như điều 3 ;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Lưu: VT.HTQT Kb). 2.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Võ Thành Hưng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi