Quyết định 2803/QĐ-BCT 2022 Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị hành chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2803/QĐ-BCT

Quyết định 2803/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2803/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Hoàng An
Ngày ban hành:19/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô chuyên dùng của đơn vị thuộc Bộ Công Thương

Ngày 19/12/2022, Bộ Công Thương đã ra Quyết định 2803/QĐ-BCT về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương.

Theo đó, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương như sau: Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung 01 xe 45 chỗ; Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh 01 xe 24 chỗ/29 chỗ; Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế 01 xe 24 chỗ/29 chỗ; Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại 01 xe 24 chỗ/29 chỗ; Cục Quản lý thị trường TP. Đà Nẵng 01 xe 24 chỗ/29 chỗ; Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng 01 xe 24 chỗ/29 chỗ.

Bên cạnh đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện mua sắm, quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô chuyên dùng theo tiêu chuẩn, định mức; rà soát, ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng đảm bảo việc quản lý, sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2803/QĐ-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2803/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định s 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Công văn số 14565/BTC-QLCS ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Bộ Công Thương;

Căn cứ Công văn số 12335/BTC-QLCS ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh chủng loại xe ô tô chuyên dùng của của một số cơ quan, đơn vị;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo (theo Công văn số 12335/BTC-QLCS ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh chủng loại xe ô tô chuyên dùng của một số cơ quan, đơn vị) chi tiết như Phụ lục 1, 2 kèm theo.

Mức giá xe ô tô quy định tại Quyết định này là mức giá tối đa của 01 xe được trang bị mới. Mức giá xe ô tô tại Quyết định này là giá mua đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe. Trường hợp xe ô tô được miễn các loại thuế thì phải tính đủ số thuế được miễn vào giá mua để xác định tiêu chuẩn, định mức.

Điều 2. Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng được ban hành tại Quyết định này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị:

- Thực hiện việc mua sắm, quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô chuyên dùng theo tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng đã ban hành theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan.

- Rà soát, ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng đảm bảo việc quản lý, sử dụng xe ô tô đúng mục đích, công khai, minh bạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao định mức và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho bạc Nhà nước;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để biết);

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đặng Hoàng An

 

 

 

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Quyết định số 2803/QĐ-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Bộ Công Thương)

 

Stt

Nội dung

Số lượng

Chủng loại*

Mức giá tối đa 01 chiếc (triệu đồng)

Ghi chú

 

TNG CỘNG

4

     

I

KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

2

     

1

Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

1

xe 45 chỗ

3.180

Xe đưa đón giáo viên, sinh viên đi giảng dạy, thực tập, thực hành

2

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

1

xe 24 chỗ/29 chỗ

1.380

Xe đưa đón giáo viên, sinh viên đi giảng dạy, thực tập, thực hành

II

KHỐI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG

2

     

1

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

1

xe 24 chỗ/29 chỗ

1.380

Xe đưa đón giáo viên, học sinh đi giảng dạy, thực tập, thực hành

2

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại

1

xe 24 chỗ/29 chỗ

1.380

Xe đưa đón giáo viên, học sinh đi giảng dạy, thực tập, thực hành

 

 

* Xe ô tô 24 ch ngi đơn vị hiện đang có/xe ô tô 29 ch ngi đơn vị mua mới

 

 

PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Quyết định số 2803/QĐ-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Bộ Công Thương)

 

Stt

Nội dung

Số lượng

Chủng loại*

Mức giá tối đa 01 chiếc (triệu đồng)

Ghi chú

 

Tổng cộng

2

     

1

Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nng

1

xe 24 chỗ hai cầu/29 chỗ

1.380

 

2

Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng

1

01 xe 24 chỗ một cầu/29 chỗ

1.380

 
 

 

* Xe ô tô 24 chỗ ngồi đơn vị hiện đang có/xe ô tô 29 chỗ ngồi đơn vị mua mới

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi