Quyết định 2634/QĐ-BTC 2019 công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 Bộ Tài chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2634/QĐ-BTC

Quyết định 2634/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2634/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành:11/12/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Tài chính chi 236,591 triệu đồng cho Sự nghiệp Giáo dục năm 2019

Ngày 11/12/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2634/QĐ-BTC về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 của Bộ Tài chính.

Theo đó, năm 2019 Bộ Tài chính được giao tổng số 915,36 triệu đồng và đã thực hiện phân bổ hết cho 02 nội dung là: Chi cho Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo 236,591 triệu đồng, chi cho Quản lý hành chính 678,769 triệu đồng.

Số tiền trên được phân bổ cho các cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính như sau: Tổng cục Dự trữ Nhà nước 464,063 triệu đồng; Cơ quan đại diện văn phòng Bộ Tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh 57,564 triệu đồng; Cục Kế hoạch Tài chính 157,142 triệu đồng; Trường Đại học Tài chính - Kế toán 236,591 triệu đồng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2634/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

-------------

Số: 2634/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ Tài chính

-------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 2490/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ Tài chính (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);

- Cục TH&TKTC (để công khai);

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Huỳnh Quang Hải

 

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 2634/QĐ-BTC ngày 11/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

Đơn vị tính: 1000 đồng

STT

NỘI DUNG

Tổng số được giao

(Công văn số 14236/BTC-HCSN ngày 22/11/2019)

Trong đó

Số đã phân bổ tại

Quyết định số 2490/QĐ-BTC ngày 29/11/2019.

Tổng cục Dự trữ nhà nước

Cơ quan đại diện văn phòng Bộ Tài chính tại thành

phố Hồ Chí Minh

Cục Kế hoạch - Tài chính

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

915.360

915.360

464.063

57.564

157.142

236.591

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo (Khoản 081)

236.591

236.591

0

0

0

236.591

1

Kinh phí hoạt động thường xuyên

0

0

0

0

0

0

2

Kinh phí hoạt động không thường xuyên

236.591

236.591

0

0

0

236.591

2.1

Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2019

236.591

236.591

0

0

0

236.591

II

Quản lý hành chính (Khoản 341)

678.769

678.769

464.063

57.564

157.142

0

1

Kinh phí tự chủ

0

0

0

0

0

0

2

Kinh phí không tự chủ

678.769

678.769

464.063

57.564

157.142

0

2.1

Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2019

678.769

678.769

464.063

57.564

157.142

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1813/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; tài sản chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Thông tư 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính áp dụng trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc và trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Quyết định 1813/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; tài sản chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Thông tư 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính áp dụng trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc và trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi