Quyết định 23/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tài chính - Tiền tệ Nhà nước

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 23/1998/QĐ-TTG
NGÀY 31 THÁNG 1 NĂM 1998 VỀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ NHÀ NƯỚC

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.- Thành lập Hội đồng Tài chính - Tiền tệ nhà nước giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng về chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia.

 

Điều 2.- Hội đồng Tài chính - Tiền tệ Nhà nước có nhiệm vụ:

1. Xem xét, thảo luận và có ý kiến đề xuất về các đề án, chủ trương, chính sách và kế hoạch tài chính - tiền tệ do các Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

2. Tổ chức phối hợp thực hiện các chủ trương, chính sách, kế hoạch về tài chính - tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, giá cả và thị trường vốn trong nước và quốc tế; kiến nghị các biện pháp điều hành của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện có hiệu quả các chính sách tài chính - tiền tệ của Đảng và Nhà nước.

3. Theo dõi kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách và kế hoạch về tài chính - tiền tệ; tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình chuẩn bị các đề án của các Bộ, ngành và các địa phương trong lĩnh vực này.

 

Điều 3.- Hội đồng Tài chính - Tiền tệ Nhà nước làm việc theo nguyên tắc tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ. Các chủ trương, chính sách và kế hoạch về tài chính - tiền tệ trước khi báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định phải được tập thể Hội đồng thảo luận đóng góp ý kiến, nếu có ý kiến khác nhau phải báo cáo đầy đủ với Thủ tướng Chính phủ.

Quy chế làm việc của Hội đồng Tài chính - Tiền tệ Nhà nước và mối quan hệ giữa Hội đồng và các ngành liên quan do Chủ tịch Hội đồng quy định.

 

Điều 4.- Hội đồng Tài chính - Tiền tệ Nhà nước do một Phó thủ tướng làm Chủ tịch. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và mời một đồng chí Phó ban kinh tế Trung ương Đảng làm Phó chủ tịch Hội đồng. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Trưởng ban Vật giá Chính phủ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Uỷ viên Hội đồng.

Giúp việc Hội đồng có Tổng thư ký và một số chuyên viên chuyên trách đặt tại Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị và Chủ tịch Hội đồng quyết định. Mọi chế độ và điều kiện làm việc do Văn phòng Chính phủ đảm nhận.

 

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 23/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tài chính - Tiền tệ Nhà nước
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 23/1998/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 31/01/1998 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 23/1998/QD-TTg
Hanoi, January 31, 1998

 
DECISION
THE ESTABLISHMENT OF THE STATE FINANCIAL-MONETARY COUNCIL
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
DECIDES:
Article 1.- To establish the State Financial-Monetary Council to assist the Prime Minister in studying, directing and coordinating the settlement of important matters related to the national financial and monetary policies.
Article 2.- The State Financial-Monetary Council has the following tasks:
1. To study, discuss and comment on financial and monetary projects, guidelines, policies and plans submitted to the Government and the Prime Minister by the ministries and the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government.
2. To coordinate the materialization of guidelines, policies and plans regarding finance, currency, credit, banking, price and domestic as well as international capital market; to propose management measures to be taken by the Government and the Prime Minister for the effective implementation of the Party's and State's the financial and monetary policies.
3. To oversee and inspect the implementation of financial and monetary guidelines, policies and plans; to make comments and suggestions in the course of preparing projects of the ministries, branches and localities in this area.
Article 3.- The State Financial-Monetary Council shall work as a consultant to the Prime Minister. The financial and monetary guidelines, policies and plans, before being submitted to the Government and the Prime Minister for consideration and decision, must be discussed and commented by the Council's members, any divergence of opinions, if any, must be fully reported to the Prime Minister.
The working regulation of the State Financial-Monetary Council and the relationship between the Council and the concerned branches shall be defined by the Chairman of the Council.
Article 4.- The State Financial-Monetary Council shall be composed of a Deputy Prime Minister as its Chairman; the Minister of Finance, the Governor of the State Bank and a Deputy-Head of the Economic Commission of the Party Central Committee as its Vice Chairpersons; and the Minister of Planning and Investment, the Minister of Trade, the Chairman of the State Securities Committee, the Director of the Government Pricing Committee, the General Director of the General Department of Customs and the General Director of the General Department of Statistics as its members.
The Council shall be assisted by its General Secretary and a number of full-time experts working at the Government Office, who are recommended by the Minister-Director of the Government Office and decided by the Chairman of the Council. The Government Office shall ensure all working regimes and conditions for the Council.
Article 5.- This Decision takes effect from the date of its signing.
The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT  
Phan Van Khai

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!