Quyết định 1900/QĐ-BTC 2022 sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1900/QĐ-BTC

Quyết định 1900/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương ban hành kèm Quyết định 143/QĐ-BTC ngày 10/02/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1900/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành:15/09/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Sửa đổi mã định danh các đơn vị Bộ Tài chính phục vụ kết nối dữ liệu

Ngày 15/9/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1900/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nôi, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 143/QĐ-BTC ngày 10/02/2022.

Cụ thể, đóng mã định danh của đơn vị cấp 2: Công ty TNHH MTV In Tài chính (G12.27); đổi tên đơn vị có mã định danh cấp 3: G12.32.B2, từ “Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành – TCDTNN” thành “Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành – Tổng cục Dự trữ Nhà nước” thành“.

Ngoài ra, cấp mới mã định danh các đơn vị cấp 4 bao gồm: Chi cục thuế huyện Hoằng Hóa (G12.18.38.399); Chi cục thuế Huyện Nghi Xuân (G12.18.42.442); Chi cục thuế Thị xã An Nhơn (G12.18.52.549); Trung tâm Kiểm định hàng dự trữ (G12.32.A3.01)…; đóng mã định danh các đơn vị cấp 4 gồm: Chi cục Dự trữ Nhà nước Sa Đéc (G12.32.86.867); Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Nông (G12.32.86.871)…

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1900/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1900/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương ban hành kèm Quyết định số 143/QĐ-BTC ngày 10/02/2022

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Giao dịch điện t ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về qun lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/07/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết ni, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành, địa phương;

Quyết định số 143/QĐ-BTC ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ban hành danh mục mã định danh các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết ni, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương ban hành kèm Quyết định số 143/QĐ-BTC ngày 10/02/2022 (phụ lục 01, 02, 03 đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT BTC;
- Lưu: VT, THTK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chi

PHỤ LỤC 01:
CẬP NHẬT DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH CÁC ĐƠN VỊ CP 2

(Kèm theo Quyết định số 1900/QĐ-BTC ngày 15/9/2022 của Bộ Tài chính)

STT

Mã cấp 2

Tên cơ quan, đơn vị cấp 2

Trạng thái thay đổi

 

1.

G12.27

Công ty TNHH MTV In Tài chính

Đóng mã

PHỤ LỤC 02:
CẬP NHẬT DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH CÁC ĐƠN VỊ CẤP 3

(Kèm theo Quyết định số 1900/QĐ-BTC ngày 15/9/2022 của Bộ Tài chính)

STT

Mã cấp 3

Tên cơ quan, đơn vị cấp 3

Trạng thái thay đi

1.

G12.32.B2

Ban Qun lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Tng cục Dự trữ Nhà nước

Đi tên

PHỤ LỤC 03:
CẬP NHẬT DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH CÁC ĐƠN VỊ CẤP 4

(Kèm theo Quyết định số 1900/QĐ-BTC ngày 15/9/2022 của Bộ Tài chính)

STT

Mã cấp 4

Tên cơ quan, đơn vị cấp 4

Trạng thái thay đi

1.

G12.18.38.399

Chi cục thuế Huyện Hong Hóa

Cấp mới

2.

G12.18.38.408

Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Lộc - Thạch Thành

Đổi tên

3.

G12.18.38.409

Chi cục Thuế khu vực Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát

Đổi tên

4.

G12.18.42.442

Chi cục thuế Huyện Nghi Xuân

Cấp mới

5.

G12.18.52.549

Chi cục thuế Thị xã An Nhơn

Cấp mới

6.

G12.32.19.171

Chi cục Dự trữ Nhà nước Bắc Kạn

Đổi tên

7.

G12.32.86.867

Chi cục Dự trữ Nhà nước Sa Đéc

Đóng mã

8.

G12.32.86.871

Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Nông

Đóng mã

9.

G12.32.A3.01

Trung tâm Kiểm định hàng dự trữ

Cấp mới

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi