Quyết định 190/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 190/1999/QĐ-NHNN1 NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 1999 VỀ ĐIỀU CHỈNH LàI SUẤT TÁI CẤP VỐN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay điều chỉnh mức lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các Tổ chức tín dụng là 0,85%/tháng.

 

Điều 2: Số dư nợ vay tái cấp vốn đến cuối ngày 31/5/1999 của các Tổ chức tín dụng (gồm cả dư nợ của Ngân hàng thương mại được chỉ định cho vay thu mua lúa tạm trữ năm 1999) tại Ngân hàng Nhà nước được áp dụng mức lãi suất quy định tại Điều 1 trên đây kể từ ngày 01/6/1999.

 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/1999 và thay thế Quyết định số 41/1999/QĐ-NHNN1 ngày 01/02/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các Tổ chức tín dụng và Quyết định số 69/1999/QĐ-NHNN1 ngày 27/02/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với Ngân hàng thương mại để cho vay mua lúa tạm trữ xuất khẩu năm 1999.

 

Điều 4: Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt nam, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 190/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 190/1999/QĐ-NHNN1 Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 29/05/1999 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE STATE BANK
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------
No: 190/1999/QD-NHNN1
Hanoi, May 29, 1999

 
DECISION
READJUSTING THE STATE BANK’S CAPITAL REALLOCATION INTEREST RATES APPLICABLE TO CREDIT INSTITUTIONS
THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
Pursuant to the Law No. 01/1997/QH10 of December 12, 1997 on the State Bank;
Pursuant to the Government’s Decree No. 15/CP of March 2, 1993 on the tasks, powers and State management responsibilities of the ministries, the ministerial-level agencies;
At the proposal of the Head of the Monetary Policy Department,
DECIDES:
Article 1.- To readjust the State Bank’s capital reallocation interest rate applicable to credit institutions to 0.85% /month.
Article 2.- The debit balance of loans provided as reallocated capital by the end of May 31, 1999 of credit institutions (including the debit balance of the commercial banks designated to provide loans for the purchase of paddy for temporarily reserve in 1999) at the State Bank shall be entitled to the interest rates prescribed in Article 1 above as from June 1st, 1999.
Article 3.- This Decision takes effect from June 1st, 1999 and replaces the State Bank Governor’s Decision No. 41/1999/QD-NHNN1 of February 1st, 1999 readjusting the State Bank’s capital reallocation interest rates applicable to credit institutions and Decision No. 63/1999/QD-NHNN1 of February 27, 1999 on the State Bank’s capital reallocation interest rate applicable to commercial banks for provision of loans for the purchase of paddy to be temporarily reserved for export in 1999.
Article 4.- The Director of the State Bank’s Office, the heads of units attached to the State Bank of Vietnam, the directors of the provincial/municipal State Bank branches, the chairpersons of the managing boards and the general directors (or directors) of the credit institutions shall have to implement this Decision.
 

 
THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Le Duc Thuy

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!