Quyết định 1820/QĐ-NHNN 2021 Thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
_________

Số: 1820/QĐ-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤP THUẬN TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM DÙNG TÀI KHOẢN VIỄN THÔNG THANH TOÁN CHO CÁC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CÓ GIÁ TRỊ NHỎ

________

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile-Money);

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công an tại Công văn số 3885/BCA-ANKT ngày 22 tháng 10 năm 2021 về việc tham gia ý kiến lần 4 đối với “Hồ sơ đề nghị triển khai thí điểm Mobile-Money” của Tổng Công ty Truyền thông và Công văn số 4133/BCA-AKNT ngày 12 tháng 11 năm 2021 về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định chấp thuận triển khai thí điểm Mobile-Money;

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 4023/BTTT-CVT ngày 13 tháng 10 năm 2021 về việc ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money lần 3 của Tổng Công ty Truyền thông và Công văn số 4502/BTTT-CVT ngày 05 tháng 11 năm 2021 về việc ý kiến đối với dự thảo Quyết định chấp thuận triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money;

Xét đề nghị của Tổng Công ty Truyền thông tại Công văn số 294/VNPT-Media-VNPT Fintech ngày 17 tháng 3 năm 2021. Công văn số 960/VNPT-Media-VNPT Fintech ngày 20 tháng 7 năm 2021. Công văn số 1097/VNPT-Media-VNPT Fintech ngày 11 tháng 8 năm 2021. Công văn số 1214/VNPT-Media-VNPT Fintech ngày 07 tháng 9 năm 2021 về việc đề nghị chấp thuận triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money và Hồ sơ đính kèm;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh toán.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Chấp thuận triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money cho:

1. Tên tổ chức:

- Tên công ty viết bằng Tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG

- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VNPT MEDIA CORPORATION

- Tên công ty viết tắt: TỔNG CÔNG TY VNPT - MEDIA

2. Mã số doanh nghiệp: 0106873188

3. Địa điểm đặt trụ sở chính: Tòa nhà VNPT, Số 57 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Trong quá trình triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money, TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG phải thực hiện các nội dung sau:

1. Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nội dung liên quan quy định về mục tiêu, phạm vi thực hiện thí điểm, nội dung thí điểm, tổ chức thực hiện, các hành vi bị cấm theo quy định tại Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money.

2. Chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động trong quá trình vận hành, triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money.

3. Tách bạch dịch vụ Mobile-Money được chấp thuận thực hiện thí điểm với các dịch vụ khác và cung cấp đầy đủ thông tin tới khách hàng để tránh gây nhầm lẫn, hiểu nhầm cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

4. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm về tình hình, kết quả triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an. Kỳ báo cáo quý được tính từ ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý (thực hiện báo cáo Quý I, II và III); thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày 05 của tháng đầu tiên quý tiếp theo. Kỳ báo cáo năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12; thời hạn gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 15 của tháng đầu năm tiếp theo ngay sau kỳ báo cáo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến hết ngày 18/11/2023.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng giám đốc TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTg, PTTg Lê Minh Khái (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VT, TT3 (2b). NTAnh

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Phạm Tiến Dũng

 

 

thuộc tính Quyết định 1820/QĐ-NHNN

Quyết định 1820/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1820/QĐ-NHNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Tiến Dũng
Ngày ban hành:18/11/2021Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Chấp thuận cho TỔNG CÔNG TY VNPT - MEDIA triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money

Ngày 18/11/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 1820/QĐ-NHNN về việc chấp thuận triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ.

Theo đó, chấp thuận triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money đối với TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG - Mã số doanh nghiệp 0106873188. Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại Tòa nhà VNPT, Số 57 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Trong quá trình triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money, TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG phải tuân thủ đầy đủ các quy định về mục tiêu, phạm vi thực hiện thí điểm, nội dung thí điểm, tổ chức thực hiện, các hành vi bị cấm nêu tại Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 09/3/2021.

Ngoài ra, Công ty phải tách bạch dịch vụ Mobile-Money được chấp thuận thực hiện thí điểm với các dịch vụ khác và cung cấp đầy đủ thông tin tới khách hàng để trách gây nhầm lẫn, hiểu nhầm cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến hết ngày 18/11/2023.

Xem chi tiết Quyết định1820/QĐ-NHNN tại đây

tải Quyết định 1820/QĐ-NHNN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi