Quyết định 171/QĐ-TTg điều chỉnh Dự án Chi nhánh Ngân hàng SHB tại Lào

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 171/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CHỦ TRƯƠNG ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN-HÀ NỘI TẠI LÀO

__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7991/BC-BKHĐT ngày 03 tháng 12 năm 2020 và ý kiến các cơ quan,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh Dự án Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội tại Lào (Dự án) của nhà đầu tư Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB), theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản trên, với nội dung điều chỉnh sau:

- Tổng vốn đầu tư của Dự án đầu tư tại nước ngoài đồng thời là vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư Việt Nam là 60.703.000 USD, tương đương 1.406.200.000.000 đồng, tương đương 500.000.000.000 LAK, bằng tiền từ nguồn vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư và lợi nhuận được chia tại Lào.

- Vốn đầu tư tăng thêm là 10.703.000 USD, tương đương 248.000.000.000 đồng, tương đương 95.110.000.000 LAK, từ các nguồn: (i) lợi nhuận được chia tại Lào 34.850.000.000 LAK, tương đương 3.921.000 USD, tương đương 91.000.000.000 đồng; (ii) vốn chủ sở hữu chuyển từ trong nước 6.782.000 USD, tương đương 60.260.000.000 LAK, tương đương 157.000.000.000 đồng.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu tại báo cáo kết quả thẩm định chủ trương điều chỉnh Dự án của SHB; thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và theo dõi việc thực hiện Dự án nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm giám sát việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối, giám sát SHB thực hiện bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn theo quy định và bảo đảm năng lực tài chính khi tăng vốn cho SHB Lào.

Điều 4. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và hiệu quả của Dự án, bảo đảm năng lực tài chính khi tăng vốn cho SHB Lào, thực hiện Dự án theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (điều chỉnh) được cấp, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam, pháp luật của Lào và các quy định liên quan (trong đó có quy định về đầu tư ra nước ngoài, quản lý ngoại hối, giới hạn góp vốn, mua cổ phần, bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn; bảo đảm mức vốn điều lệ của Chi nhánh SHB Lào sau khi tăng vốn đúng bằng mức vốn điều lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật Lào).

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg: Phạm Bình Minh,
Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KHĐT, TC, LĐTBXH;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN: Trần Văn Sơn,
Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg Bùi Huy Hùng,
Trợ lý PTTg Nguyễn Trí Dũng, Các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, QHQT(2)HC.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 171/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương điều chỉnh Dự án Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội tại Lào
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 171/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 04/02/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!