Quyết định 171/QĐ-TTg điều chỉnh Dự án Chi nhánh Ngân hàng SHB tại Lào

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 171/QĐ-TTg

Quyết định 171/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương điều chỉnh Dự án Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội tại Lào
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:171/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:04/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh Dự án Chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội tại Lào

Ngày 04/02/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 171/QĐ-TTg về chủ trương điều chỉnh Dự án Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội tại Lào.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý chủ trương điều chỉnh Dự án Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội tại Lào (Dự án) của nhà đầu tư Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB), theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản trên, với nội dung điều chỉnh sau:

Thứ nhất, tổng vốn đầu tư của Dự án đầu tư tại nước ngoài đồng thời là vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư Việt Nam là 60.703.000 USD, tương đương 1.406.200.000.000 đồng, tương đương 500.000.000.000 LAK, bằng tiền từ nguồn vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư và lợi nhuận được chia tại Lào.

Thứ hai, vốn đầu tư tăng thêm là 10.703.000 USD, tương đương 248.000.000.000 đồng, tương đương 95.110.000.000 LAK, từ các nguồn: (i) lợi nhuận được chia tại Lào 34.850.000.000 LAK, tương đương 3.921.000 USD, tương đương 91.000.000.000 đồng; (ii) vốn chủ sở hữu chuyển từ trong nước 6.782.000 USD, tương đương 60.260.000.000 LAK, tương đương 157.000.000.000 đồng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 171/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 171/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CHỦ TRƯƠNG ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN-HÀ NỘI TẠI LÀO

__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7991/BC-BKHĐT ngày 03 tháng 12 năm 2020 và ý kiến các cơ quan,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh Dự án Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội tại Lào (Dự án) của nhà đầu tư Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB), theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản trên, với nội dung điều chỉnh sau:

- Tổng vốn đầu tư của Dự án đầu tư tại nước ngoài đồng thời là vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư Việt Nam là 60.703.000 USD, tương đương 1.406.200.000.000 đồng, tương đương 500.000.000.000 LAK, bằng tiền từ nguồn vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư và lợi nhuận được chia tại Lào.

- Vốn đầu tư tăng thêm là 10.703.000 USD, tương đương 248.000.000.000 đồng, tương đương 95.110.000.000 LAK, từ các nguồn: (i) lợi nhuận được chia tại Lào 34.850.000.000 LAK, tương đương 3.921.000 USD, tương đương 91.000.000.000 đồng; (ii) vốn chủ sở hữu chuyển từ trong nước 6.782.000 USD, tương đương 60.260.000.000 LAK, tương đương 157.000.000.000 đồng.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu tại báo cáo kết quả thẩm định chủ trương điều chỉnh Dự án của SHB; thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và theo dõi việc thực hiện Dự án nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm giám sát việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối, giám sát SHB thực hiện bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn theo quy định và bảo đảm năng lực tài chính khi tăng vốn cho SHB Lào.

Điều 4. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và hiệu quả của Dự án, bảo đảm năng lực tài chính khi tăng vốn cho SHB Lào, thực hiện Dự án theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (điều chỉnh) được cấp, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam, pháp luật của Lào và các quy định liên quan (trong đó có quy định về đầu tư ra nước ngoài, quản lý ngoại hối, giới hạn góp vốn, mua cổ phần, bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn; bảo đảm mức vốn điều lệ của Chi nhánh SHB Lào sau khi tăng vốn đúng bằng mức vốn điều lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật Lào).

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg: Phạm Bình Minh,
Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KHĐT, TC, LĐTBXH;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN: Trần Văn Sơn,
Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg Bùi Huy Hùng,
Trợ lý PTTg Nguyễn Trí Dũng, Các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, QHQT(2)HC.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG




Trịnh Đình Dũng

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi