Quyết định 1706/QĐ-BTP 2021 công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
_____________

Số: 1706/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 1684/QĐ-BTP ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Tư pháp (chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Mai Lương Khôi (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, HCSN);
- Các đơn vị dự toán thuộc Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phan Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 1706/QĐ-BTP ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao (1)

Dự toán đã phân bổ (chi tiết từng loại khoản, đơn vị) (2)

 

D TOÁN CHI NSNN

2.271.000

2.271.000

 

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (LOẠI 340 - KHOẢN 341)

2.271.000

2.271.000

 

Kinh phí tự chủ tài chính

0

0

 

Kinh phí không tự chủ tài chính

2.271.000

2.271.000

I

Tổng cục Thi hành án dân sự

2.271.000

2.271.000

 

Kinh phí tự chủ tài chính

0

0

 

Kinh phí không tự chủ tài chính

2.271.000

2.271.000

1

Văn phòng Tổng cục

499.602

499.602

 

Kinh phí tự chủ tài chính

0

0

 

Kinh phí không tự chủ tài chính

499.602

499.602

2

Cục THADS tỉnh Bến Tre

3.705

3.705

 

Kinh phí tự chủ tài chính

0

0

 

Kinh phí không tự chủ tài chính

3.705

3.705

3

Cục THADS tỉnh Thanh Hóa

187.578

187.578

 

Kinh phí tự chủ tài chính

0

0

 

Kinh phí không tự chủ tài chính

187.578

187.578

4

Cục THADS tỉnh Quảng Trị

157.448

157.448

 

Kinh phí tự chủ tài chính

0

0

 

Kinh phí không tự chủ tài chính

157.448

157.448

5

Cục THADS tỉnh Tây Ninh

722.343

722.343

 

Kinh phí tự chủ tài chính

0

0

 

Kinh phí không tự chủ tài chính

722.343

722.343

6

Cục THADS tỉnh Lng Sơn

284.144

284.144

 

Kinh phí tự chủ tài chính

0

0

 

Kinh phí không tự chủ tài chính

284.144

284.144

7

Cục THADS tỉnh Điện Biên

416.180

416.180

 

Kinh phí tự chủ tài chính

0

0

 

Kinh phí không tự chủ tài chính

416.180

416.180

Ghi chú:

(1) Công văn số 12234/BTC-HCSN ngày 26/10/2021 của Bộ Tài chính về việc bsung kinh phí thực hiện tinh giản biên chế năm 2021 của Bộ Tư pháp;

(2) Quyết định số 1684/QĐ-BTP ngày 10/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

 

thuộc tính Quyết định 1706/QĐ-BTP

Quyết định 1706/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1706/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Anh Tuấn
Ngày ban hành:12/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung hơn 2,27 tỷ đồng dự toán NSNN 2021 cho Tổng cục THADS

Ngày 12/11/2021, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1706/QĐ-BTP về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Cụ thể, bổ sung 2.271.000.000 đồng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 kinh phí không tự chủ tài chính cho Tổng cục Thi hành án dân sự phân bổ các đơn vị như sau: Văn phòng Tổng cục được phân bổ 499.602.000 đồng; phân bổ cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa 187.578.000 đồng; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh được phân bổ 722.343.000 đồng;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1706/QĐ-BTP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi