Quyết định 1380/QĐ-TTg bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Bộ VHTTDL

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

Số: 1380/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản số 8294/BTC-HCSN ngày 27 tháng 7 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

1. Bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch số tiền là 24.985 triệu đồng (Hai mươi bốn tỷ, chín trăm tám mươi lăm triệu đồng) từ nguồn dự toán chi sự nghiệp thể dục thể thao của ngân sách trung ương năm 2021 đã được Quốc hội quyết định để thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao năm 2021 như ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 8294/BTC-HCSN nêu trên. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, tiết kiệm, hiệu quả. Giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan liên quan về các thông tin, số liệu báo cáo đề xuất.

Điều 2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến Bộ Tài chính tại điểm 3 văn bản số 8294/BTC-HCSN nêu trên để thực hiện rà soát các khoản chi thường xuyên sự nghiệp thể dục thể thao năm 2021 theo quy định tại Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ.

Điều 3.

1.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Các Bộ trưởng: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TTgCP, các PTTg;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

Các Vụ: KGVX, TH;

- Lưu: VT, KTTH (3). B

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

[daky]Lê Minh Khái

 

thuộc tính Quyết định 1380/QĐ-TTg

Quyết định 1380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1380/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Khái
Ngày ban hành:03/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung gần 25 tỷ dự toán ngân sách Nhà nước 2021 cho Bộ VHTTDL

Ngày 03/8/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1380/QĐ-TTg về việc bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Theo đó, Chính phủ bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch số tiền là 24.985 triệu đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp thể dục thể thao của ngân sách Trung ương để thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao năm 2021. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, tiết kiệm, hiệu quả.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1380/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi