Quyết định 1247/QĐ-LĐTBXH 2021 kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản của Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1247/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1247/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản năm 2021 của Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1247/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Hà
Ngày ban hành:08/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đấu thầu-Cạnh tranh

TÓM TẮT VĂN BẢN

Hơn 678 triệu mua tài sản cho Trung tâm Phục hồi chức năng Thụy An

Ngày 8/11/2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1247/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản năm 2021 của Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An.

Theo đó, kế hoạch mua sắm tài sản trong năm 2021 của Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt với tổng kinh phí tối đa theo kế hoạch là 678.600.000 đồng, bao gồm: mua sắm thiết bị y tế 631.098.000 đồng, trong đó kinh phí dự phòng là 47.502.000 đồng được trích từ nguồn kinh phí không thường xuyên trong dự toán Ngân sách Nhà nước được giao năm 2021.

Ngoài ra, hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh qua mạng. Giá gói thầu này là giá mua tài sản mới 100%, sản xuất năm 2021 với đầy đủ công năng, công dụng, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, phụ kiện kèm theo tài sản mua sắm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất phải tương đối hoặc ưu việt hơn công năng, công dụng, phụ kiện kèm theo đơn vị đã trình Bộ phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1247/QĐ-LĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

_______

Số: 1247/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản năm 2021 của Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không hoàn trả;

Căn cứ Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu các thiết bị y tế tại các cơ sở công lập;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 283C/2021/VIV-CTTĐ ngày 11/9/2021 của Công ty cổ phần định giá và đầu tư Việt;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An tại Tờ trình số 194/TTr-TTTA ngày 13/9/2021 về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị y tế năm 2021 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản năm 2021 của Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An như sau:

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản chi tiết tại Phụ lục số 01 đính kèm.

2. Tổng kinh phí tối đa theo kế hoạch: 678.600.000 đồng (Sáu trăm bảy mươi tám triệu, sáu trăm ngàn đồng), trong đó bao gồm kinh phí dự phòng là 47.502.000 đồng (Bốn mươi bảy triệu, năm trăm lẻ hai ngàn đồng).

3. Nguồn vốn sử dụng: Nguồn kinh phí không thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước được giao năm 2021 tại Quyết định số 1650/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2021.

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An chịu trách nhiệm:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tống kinh phí được giao tại Điều 1 Quyết định này (bao gồm cả kinh phí dự phòng nếu thực sự cần thiết), chế độ, tiêu chuẩn, định mức, các quy định khác có liên quan để lập, phê duyệt dự toán gói thầu và hồ sơ yêu cầu làm cơ sở đánh giá, lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thương thảo hợp đồng, ký kết hợp đồng, nghiệm thu, bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, bảo hành tài sản, thanh quyết toán, quản lý và sử dụng tài sản theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, các văn bản khác có liên quan và không vượt tổng kinh phí được Bộ giao.

2. Việc mua sắm tài sản phải tuân thủ theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, quy định của pháp luật về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu qua mạng; bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được Bộ giao, hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách và tránh thất thoát tiền, tài sản nhà nước.

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- KBNN nơi đơn vị giao dịch;

- Trung tâm Thông tin (để đăng tải);

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hà

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 01

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM THUỐC TÀI SẢN

(Kèm theo Quyết định số 1247/QĐ-LĐTBXH  ngày 08/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua sắm thiết bị y tế năm 2021

631.098.000

Nguồn kinh phí không thường xuyên giao tại Quyết định 1950/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2020

Chào hàng cạnh tranh qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý IV năm 2021

Trọn gói

Năm 2021

 

Kinh phí dự phòng

47.502.000

 

Tổng cộng

678.600.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi tám triệu, sáu trăm ngàn đồng chẵn./.

Ghi chú yêu cầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản:

- Giá gói thầu trên là giá mua tài sản mới 100%, sản xuất năm 2021 (trường hợp không sản xuất năm 2021 thì mua tài sản mới sản xuất trong thời gian gần nhất) với đầy đủ công năng, công dụng, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật và phụ kiện kèm theo tài sản mua sắm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất phải tương đương hoặc ưu việt hơn công năng, công dụng, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, đặc tính kỹ thuật và phụ kiện kèm theo đơn vị đã trình Bộ phê duyệt tại Tờ trình số 194/TTr-TTTA ngày 13/9/2021; đã bao gồm các loại chi phí liên quan như: Tập huấn chuyển giao việc quản lý, sử dụng máy móc; chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, bảo hành..., thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị quyết 135/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt phương án phân bổ vốn năm tài khóa 2020 bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 từ nguồn vốn viện trợ nước ngoài không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

Nghị quyết 135/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt phương án phân bổ vốn năm tài khóa 2020 bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 từ nguồn vốn viện trợ nước ngoài không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

Tài chính-Ngân hàng, Chính sách

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi