Quyết định 1076/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm tại Thông tư 05/2001/TT-NHNN ngày 31/5/2001 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Quyết định 61/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của Người cư trú là tổ chức

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
VB Song ngữ

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Tải VB
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1076/2001/QĐ-NHNN

Quyết định 1076/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm tại Thông tư 05/2001/TT-NHNN ngày 31/5/2001 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Quyết định 61/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của Người cư trú là tổ chức
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1076/2001/QĐ-NHNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Dương Thu Hương
Ngày ban hành:27/08/2001Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1076/2001/QĐ-NHNN

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 1076/2001/QĐ-NHNN NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TẠI THÔNG TƯ 05/2001/TT-NHNN NGÀY 31/05/2001 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH 61/2001/QĐ-TTG NGÀY 25/04/2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ NGHĨA VỤ BÁN VÀ QUYỀN MUA NGOẠI TỆ CỦA NGƯỜI CƯ TRÚ LÀ TỔ CHỨC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ vào khoản 3, Điều 6 Quyết định số 61/QĐ-TTg ngày 25/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức;

- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 05/2001/TT-NHNN ngày 31/05/2001 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Quyết định số 61/2001/QĐ-TTg ngày 25/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của Người cư trú là Tổ chức như sau:
1. Bổ sung thêm điểm 2.3.a khoản 2 Mục 1 Chương II như sau:
"2.3.a. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ngoại tệ từ tài khoản tiền gửi ngoại tệ được chuyển vào tài khoản "Tiền giữ hộ và đợi thanh toán", nếu Tổ chức có phát sinh nhu cầu chi ngoại tệ cho các giao dịch đến hạn thanh toán mà tổng số dư trên các tài khoản tiền gửi ngoại tệ của Tổ chức tại các ngân hàng không đủ đáp ứng thì Tổ chức đưọc sử dụng số ngoại tệ hiện có trên tài khoản "Tiền giữ hộ và đợi thanh toán" để thanh toán một phần hay toàn bộ các giao dịch được phép. Tổ chức phải xuất trình cho Ngân hàng chứng từ chứng minh nhu cầu sử dụng hợp pháp và nguồn ngoại tệ hiện có nhưng không đủ đáp ứng nhu cầu thanh toán."
2. Sửa đổi điểm d khoản 1 Mục 2 Chương II như sau:
"d. Các khoản thu từ việc được người không cư trú uỷ nhiệm làm đại lý thu hộ và các khoản thu từ việc đặt cọc, ký quỹ của người không cư trú để bảo đảm thực hiện hợp đồng. Trường hợp các khoản thu đặt cọc, ký quỹ mang tính chất ứng trước tiền để thực hiện hợp đồng mua hàng thì phải thực hiện nghĩa vụ bán ngoại tệ cho Ngân hàng sau khi thực hiện xong hợp đồng."
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau15 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các Vụ, Cục, Chánh văn phòng, Chánh thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
SỐ 1076/2001/QĐ-NHNN NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC
BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TẠI THÔNG TƯ 05/2001/TT-NHNN NGÀY 31/05/2001 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH 61/2001/QĐ-TTG NGÀY 25/04/2001 CỦA
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ NGHĨA VỤ BÁN VÀ QUYỀN MUA
NGOẠI TỆ CỦA NGƯỜI CƯ TRÚ LÀ TỔ CHỨC

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ vào khoản 3, Điều 6 Quyết định số 61/QĐ-TTg ngày 25/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức;

- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 05/2001/TT-NHNN ngày 31/05/2001 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Quyết định số 61/2001/QĐ-TTg ngày 25/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của Người cư trú là Tổ chức như sau:

1. Bổ sung thêm điểm 2.3.a khoản 2 Mục 1 Chương II như sau:

"2.3.a. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ngoại tệ từ tài khoản tiền gửi ngoại tệ được chuyển vào tài khoản "Tiền giữ hộ và đợi thanh toán", nếu Tổ chức có phát sinh nhu cầu chi ngoại tệ cho các giao dịch đến hạn thanh toán mà tổng số dư trên các tài khoản tiền gửi ngoại tệ của Tổ chức tại các ngân hàng không đủ đáp ứng thì Tổ chức đưọc sử dụng số ngoại tệ hiện có trên tài khoản "Tiền giữ hộ và đợi thanh toán" để thanh toán một phần hay toàn bộ các giao dịch được phép. Tổ chức phải xuất trình cho Ngân hàng chứng từ chứng minh nhu cầu sử dụng hợp pháp và nguồn ngoại tệ hiện có nhưng không đủ đáp ứng nhu cầu thanh toán."

2. Sửa đổi điểm d khoản 1 Mục 2 Chương II như sau:

"d. Các khoản thu từ việc được người không cư trú uỷ nhiệm làm đại lý thu hộ và các khoản thu từ việc đặt cọc, ký quỹ của người không cư trú để bảo đảm thực hiện hợp đồng. Trường hợp các khoản thu đặt cọc, ký quỹ mang tính chất ứng trước tiền để thực hiện hợp đồng mua hàng thì phải thực hiện nghĩa vụ bán ngoại tệ cho Ngân hàng sau khi thực hiện xong hợp đồng."

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau15 ngày kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Thủ trưởng các Vụ, Cục, Chánh văn phòng, Chánh thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi