Quyết định 1061/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật Các dịch vụ pháp lý phục vụ phát triển và tài chính quốc tế do Ngân hàng Thế giới (WB) viện trợ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
----------
Số: 1061/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN HTKT “CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN VÀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ” DO NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB) VIỆN TRỢ
-----------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4321/BKHĐT-KTĐN ngày 24 tháng 6 năm 2013,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật “Các dịch vụ pháp lý phục vụ phát triển và tài chính quốc tế” do WB viện trợ không hoàn lại với các nội dung chủ yếu sau:
1. Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp.
2. Mức vốn đầu tư: 275.000 USD (trong đó WB viện trợ không hoàn lại là 250.000 USD).
3. Mục tiêu chính của dự án: Hỗ trợ Bộ Tư pháp tăng cường năng lực trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý công một cách hiệu quả; kiểm soát tối đa các rủi ro về pháp lý khi Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan Nhà nước, các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp tham gia các giao dịch tài chính quốc tế.
4. Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 7/2013 - 6/2016.
5. Cơ chế tài chính trong nước: Ngân sách nhà nước cấp phát.
Điều 2. Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện dự án, chịu trách nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định, bảo đảm hiệu quả đầu tư.
Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký với WB văn bản tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Ngoại giao, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,Trợ lý TTg CP, các Vụ: TH, KTTH, PL, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1061/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Các dịch vụ pháp lý phục vụ phát triển và tài chính quốc tế" do Ngân hàng Thế giới (WB) viện trợ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1061/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 05/07/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Tư pháp-Hộ tịch
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!