Quyết định 1061/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật Các dịch vụ pháp lý phục vụ phát triển và tài chính quốc tế do Ngân hàng Thế giới (WB) viện trợ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
----------
Số: 1061/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN HTKT “CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN VÀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ” DO NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB) VIỆN TRỢ
-----------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4321/BKHĐT-KTĐN ngày 24 tháng 6 năm 2013,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật “Các dịch vụ pháp lý phục vụ phát triển và tài chính quốc tế” do WB viện trợ không hoàn lại với các nội dung chủ yếu sau:
1. Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp.
2. Mức vốn đầu tư: 275.000 USD (trong đó WB viện trợ không hoàn lại là 250.000 USD).
3. Mục tiêu chính của dự án: Hỗ trợ Bộ Tư pháp tăng cường năng lực trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý công một cách hiệu quả; kiểm soát tối đa các rủi ro về pháp lý khi Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan Nhà nước, các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp tham gia các giao dịch tài chính quốc tế.
4. Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 7/2013 - 6/2016.
5. Cơ chế tài chính trong nước: Ngân sách nhà nước cấp phát.
Điều 2. Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện dự án, chịu trách nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định, bảo đảm hiệu quả đầu tư.
Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký với WB văn bản tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Ngoại giao, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,Trợ lý TTg CP, các Vụ: TH, KTTH, PL, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi