Nghị quyết 167/NQ-CP 2021 ký Hiệp định Tài chính giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU)

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 167/NQ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

KÝ HIỆP ĐỊNH TÀI CHÍNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)

____________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại các Tờ trình số: 7737/TTr-BCT ngày 06 tháng 12 năm 2021, 8046/TTr-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2021, 8468/BCT-ĐL ngày 29 tháng 12 năm 2021; 871/BCT-ĐL ngày 30 tháng 12 năm 2021,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương thay mặt Chính phủ ký Hiệp định Tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU) cho Chương trình “Chuyển đổi năng lượng bền vững Việt Nam - EU) (Chương trình) với đại diện có thẩm quyền của EU.

Điều 2. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung của Hiệp định và việc triển khai Chương trình, bảo đảm đúng quy định, pháp luật Việt Nam; lấy ý kiến đồng ý của Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai Chương trình.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định.

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: CA, TC, KHĐT, NG, TP, XD;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, các Vụ: KTTH, PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3). ĐT

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 167/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Hiệp định Tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU)
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 167/NQ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 31/12/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Ngoại giao
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!