Nghị quyết 140/NQ-CP 2021 ký kết Công hàm trao đổi cho khoản vay Nhật Bản lần thứ 4 của Dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 140/NQ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2021

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ KẾT CÔNG HÀM TRAO ĐỔI CHO KHOẢN VAY NHẬT BẢN LẦN THỨ 4 CỦA DỰ ÁN “CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, LƯU VỰC TÀU HŨ - BẾN NGHÉ - ĐÔI - TẺ, GIAI ĐOẠN 2”

___________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tchức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Tchức Chính phủ và Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điu ước quc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn htrợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Tờ trình số 201/TTr-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2021,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê duyệt nội dung Dự thảo Công hàm trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản cho khoản vay lần 4 của Dự án “Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ, giai đoạn 2”.

Điều 2. y quyền cho Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký kết Công hàm trao đổi với Cơ quan được ủy quyền của Chính phủ Nhật Bản.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại về thông báo ủy quyền ký Công hàm trao đổi nêu trên./.

 

 Nơi nhận:
- TTg, PTTg Phạm Bình Minh;
- Các Bộ: KHĐT, TC, NG, TP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,
các Vụ: KTTH, PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT(2). HQ.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 140/NQ-CP của Chính phủ về việc ký kết Công hàm trao đổi cho khoản vay Nhật Bản lần thứ 4 của Dự án “Cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ, giai đoạn 2”
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 140/NQ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 12/11/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Tài nguyên-Môi trường
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!