Quyết định 887/QĐ-TTg 2017 điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 887/QĐ-TTg

Quyết định 887/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:887/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:17/06/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh quy hoạch cảng khu vực đảo Cát Bà

Đây là nội dung  tại Quyết định số 887/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, ban hành ngày 17/06/2017.
Theo đó, đối với Cảng cá Trân Châu (sau đây gọi là Cảng), quy mô năng lực của Cảng được tăng lên mức 240 lượt/ngày với  cỡ tàu lớn nhất là 600 CV; Lượng thủy sản qua Cảng tăng lên mức 24.000 tấn/năm; trong khi trước đây, quy mô năng lực của Cảng chỉ là 120 lượt/ngày với cỡ tàu lớn nhất 600 CV và lượng thủy sản qua Cảng chỉ đạt09.000 tấn/năm.
Tiến độ cụ thể xây dựng Cảng sẽ căn cứ vào tiến độ triển khai các quy hoạch chung của Thành phố Hải Phòng (sau đây gọi là Thành phố), quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực đảo Cát Bà và tình hình sản xuất kinh doanh từng cảng, theo nguyên tắc: Không gây ách tắc, lãng phí, ổn định công ăn việc làm người lao động và đảm bảo điều kiện sản xuất kinh doanh thực hiện theo quy hoạch mới tốt hơn theo quy hoạch trước đây đã phê duyệt.
Nguồn vốn thực hiện đầu tư xây dựng Cảng được trích từ nguồn vốn ngân sách Thành phố, vốn thu được từ bán tài sản gắn liền với đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại cảng cá Cát Bà và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Xem chi tiết Quyết định 887/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

S: 887/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẢNG CÁ VÀ KHU NEO ĐU TRÁNH TRÚ BÃO CHO TÀU CÁ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

-------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản 3504/BNN-TCTS ngày 26 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ với nội dung chủ yếu sau:
Điều 2. Quyết định này là bộ phận không tách rời của Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng công khai quy hoạch, lấy ý kiến nhân dân khu vực ảnh hưởng, tuyên truyền, vận động đảm bảo sự đồng thuận của nhân dân; thực hiện đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trước khi quyết định đầu tư; tổ chức quản lý cảng cá theo quy định pháp luật.
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các Bộ ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ,
cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội
;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão trung ương;
- Chủ tịch Ủy ban Quốc gia T
ìm kiếm Cứu nạn;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT NN (3
)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGTrịnh Đình Dũng

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CÁC CẢNG CÁ KHU VỰC ĐẢO CÁT BÀ, HẢI PHÒNG TẠI PHỤ LỤC IIIA, QUYẾT ĐỊNH SỐ 1976/QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 887/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

Tên cảng cá

Theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg

Nội dung điều chỉnh

Loại cảng

Quy mô năng lực (Slượng ngày/cỡ tàu lớn nhất)

Lượng thủy sản qua cảng (T/năm)

Loại cảng

Quy mô năng lực (Số lượng ngày/cỡ tàu lớn nhất)

Lượng thủy sản qua cảng (T/năm)

Cảng cá Cát Bà

Loại I

120 lượt/600CV

15.000

 

0

0

Cảng cá Trân Châu

Loại II

120 lượt/600CV

9.000

Loại II

240 lượt/600CV

24.000

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi