Nghị định 47/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Ea Súp, Ea H'Leo, KRông Búk và Cư M'Ga, tỉnh Đắk Lắk

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 47/2006/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2006

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, THÀNH LẬP Xà THUỘC CÁC HUYỆN

EA SÚP, EA H'LEO, KRễNG BÚK VÀ CƯ M'GA, TỈNH ĐẮK LẮK

 

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chớnh phủ ngày 25 thỏng 12 năm 2001;

 

Xột đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban nhõn dõn tỉnh Đắk Lắk,

 

NGHỊ ĐỊNH :

 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chớnh, thành lập xó thuộc cỏc huyện Ea Sỳp, Ea H'Leo, KRụng Bỳk và Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk như sau:

 

1. Thành lập xó Ia JLơi thuộc huyện Ea Sỳp trờn cơ sở 27.320 ha diện tớch tự nhiờn và 5.789 nhõn khẩu của xó Ia Lốp.

Xó Ia JLơi cú 27.320 ha diện tớch tự nhiờn và 5.789 nhõn khẩu.

Địa giới hành chớnh xó Ia JLơi: Đụng giỏp huyện Ea H'Leo; Tõy giỏp cỏc xó Ia Lốp, Ia RVờ; Nam giỏp xó Ea Rốk; Bắc giỏp tỉnh Gia Lai.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chớnh thành lập xó Ia JLơi, xó Ia Lốp cũn lại 19.253 ha diện tớch tự nhiờn và 3.890 nhõn khẩu.

2. Điều chỉnh 1.576 ha diện tớch tự nhiờn của xó Ea Bung thuộc huyện Ea Sỳp về xó Ya Tờ Mốt quản lý.

3. Thành lập xó Ia RVờ thuộc huyện Ea Sỳp trờn cơ sở 11.316 ha diện tớch tự nhiờn và 1.082 nhõn khẩu của xó Ea Bung, 11.398 ha diện tớch tự nhiờn và 2.201 nhõn khẩu của xó Ya Tờ Mốt.

Xó Ia RVờ cú 22.714 ha diện tớch tự nhiờn và 3.283 nhõn khẩu.

Địa giới hành chớnh xó Ia RVờ: Đụng giỏp cỏc xó Ea Rốk, Ia Lốp, Ia JLơi; Tõy giỏp Vương quốc Campuchia; Nam giỏp xó Ea Bung; Bắc giỏp xó Ia Lốp.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chớnh, thành lập xó Ia RVờ:

- Xó Ea Bung cũn lại 28.408 ha diện tớch tự nhiờn và 3.253 nhõn khẩu.

- Xó Ya Tờ Mốt cũn lại 9.028 ha diện tớch tự nhiờn và 3.926 nhõn khẩu.

4. Thành lập xó Cư A Mung thuộc huyện Ea H'Leo trờn cơ sở 7.435 ha diện tớch tự nhiờn và 3.491 nhõn khẩu của xó Ea Wy.

 

Xó Cư A Mung cú 7.435 ha diện tớch tự nhiờn và 3.491 nhõn khẩu.

 

Địa giới hành chớnh xó Cư A Mung: Đụng giỏp xó Cư Mốt; Tõy giỏp huyện Ea Sỳp; Nam giỏp cỏc xó Ea Khăl, Ea Nam; Bắc giỏp xó Ea Wy.

 

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chớnh thành lập xó Cư A Mung, xó Ea Wy cũn lại 6.042 ha diện tớch tự nhiờn và 11.553 nhõn khẩu.

 

5. Thành lập xó Ea Đờ thuộc huyện KRụng Bỳk trờn cơ sở 2.970 ha diện tớch tự nhiờn và 10.025 nhõn khẩu của xó Pơng Drang.

 

Xó Ea Đờ cú 2.970 ha diện tớch tự nhiờn và 10.025 nhõn khẩu.

 

Địa giới hành chớnh xó Ea Đờ: Đụng giỏp xó Ea B'Lang và huyện KRụng Năng; Tõy giỏp cỏc xó Pơng DRang, Ea Ngai; Nam giỏp xó Đoàn Kết và thị trấn Buụn Hồ; Bắc giỏp cỏc xó Chứ KBụ, Pơng DRang.

 

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chớnh thành lập xó Ea Đờ, xó Pơng DRang cũn lại 3.190 ha diện tớch tự nhiờn và 15.730 nhõn khẩu.

 

6. Thành lập xó Ea Kuờh thuộc huyện Cư M'Gar trờn cơ sở 10.914 ha diện tớch tự nhiờn và 5.384 nhõn khẩu của xó Ea Kiết.

 

Xó Ea Kuờh cú 10.914 ha diện tớch tự nhiờn và 5.384 nhõn khẩu.

 

Địa giới hành chớnh xó Ea Kuờh: Đụng giỏp huyện KRụng Bỳk; Tõy giỏp xó Ea Kiết và huyện Ea Sỳp; Nam giỏp cỏc xó Ea Kiết, Ea Tar; Bắc giỏp cỏc huyện Ea H'Leo, Ea Sỳp và KRụng Bỳk.

 

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chớnh thành lập xó Ea Kuờh, xó Ea Kiết cũn lại 8.848 ha diện tớch tự nhiờn và 6.594 nhõn khẩu.

 

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chớnh, thành lập xó thuộc cỏc huyện Ea Sỳp, Ea H'Leo, KRụng Bỳk và Cư M'Gar:

 

- Huyện Ea Sỳp cú 176.563 ha diện tớch tự nhiờn và 47.004 nhõn khẩu, cú 10 đơn vị hành chớnh trực thuộc là cỏc xó Cư M'Lan, Cư KBang, Ea Bung, Ia Lốp, Ea Rốk, Ya Tờ Mốt, Ea Lờ, Ia JLơi, Ia RVờ và thị trấn Ea Sỳp.

 

- Huyện Ea H'Leo cú 133.512 ha diện tớch tự nhiờn và 108.773 nhõn khẩu, cú 11 đơn vị hành chớnh trực thuộc là cỏc xó Ea Nam, Ea Khăl, Ea Ral, Ea Sol, Cư Mốt, Ea Hiao, Dliờ Yang, Ea Wy, Ea H'Leo, Cư A Mung và thị trấn Ea DRăng.

 

- Huyện KRụng Bỳk cú 64.034 ha diện tớch tự nhiờn và 154.235 nhõn khẩu, cú 14 đơn vị hành chớnh trực thuộc là cỏc xó Đoàn Kết, Ea DRụng, Cư Nộ, Cư Bao, Bỡnh Thuận, Thống Nhất, Cư Pơng, Ea BLang, Ea Siờn, Pơng DRang, Chứ KBụ, Ea Ngai, Ea Đờ và thị trấn Buụn Hồ.

 

- Huyện Cư M'Gar cú 82.443 ha diện tớch tự nhiờn và 158.325 nhõn khẩu, cú 17 đơn vị hành chớnh trực thuộc là cỏc xó Quảng Tiến, Ea M'Nang, Ea Kpam, Cư Suờ, Cuụr Dăng, Ea DRơng, Ea Tul, Ea Tar, Ea H'Đing, Ea Kiết, Ea M'Drúh, Quảng Hiệp, Cư M'Gar, Cư Dliờ M'Nụng, Ea Kuờh và cỏc thị trấn Quảng Phỳ, Ea Pốk.

 

Điều 2. Nghị định này cú hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Cụng bỏo. Mọi quy định trước đõy trỏi Nghị định này đều bói bỏ.

 

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy ban nhõn dõn tỉnh Đắk Lắk và Thủ trưởng cỏc cơ quan cú liờn quan chịu trỏch nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Phan Văn Khải

 

thuộc tính Nghị định 47/2006/NĐ-CP

Nghị định 47/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Ea Súp, Ea H'Leo, KRông Búk và Cư M'Ga, tỉnh Đắk Lắk
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:47/2006/NĐ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:16/05/2006Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lĩnh vực khác
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 47/2006/NĐ-CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi