Thông tư 19/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc xếp lương đối với lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp Nhà nước

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI
SỐ 19/2000/TT-BLĐTBXH NGÀY O7 THÁNG 8 NĂM 2000
HƯỚNG DẪN VIỆC XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC
Ở KHU VỰC KHÁC CHUYỂN ĐẾN LÀM VIỆC TẠI
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

 

Thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được nhiều công văn, đơn, thư của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cá nhân người lao động đề nghị giải đáp và hướng dẫn việc xếp lương đối với người lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp nhà nước và chuyển từ doanh nghiệp nhà nước này đến làm việc ở doanh nghiệp nhà nước khác. Để thống nhất việc giải quyết vấn đề này, sau khi trao đổi ý kiến với một số Bộ, ngành liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xếp lương đối với những đối tượng nói trên như sau:

 

I/ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG.

 

Người lao động làm việc ở khu vực khác, nay chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp nhà nước, bao gồm:

a- Những người đang xếp lương theo các bảng lương ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-TW ngày 17/5/1993 của Ban Bí thư Trung ương Đảng;

b- Những người đang xếp lương theo các bảng lương ban hành kèm theo Nghị quyết số 35 NQ/UBTVQHK9 ngày 17/5/1993 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

c- Những người đang xếp lương theo các bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ qui định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang;

d- Những người đang xếp lương theo thang lương, bảng lương của doanh nghiệp nhà nước được áp dụng theo qui định, chuyển từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác;

e- Những người đang hưởng lương theo các thang lương, bảng lương của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam hoặc doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Người chuyển đến ở đây được hiểu là những người được điều động theo qui định của Nhà nước; những người thay đổi nơi làm việc và thực hiện theo chế độ hợp đồng lao động.

 

II/ XẾP LƯƠNG:

1. Nguyên tắc:

Các đối tượng qui định ở mục I nêu trên khi chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp nhà nước được xếp lương theo nguyên tắc: Làm công việc gì, hưởng lương theo công việc đó; giữ chức vụ gì, hưởng lương theo chức vụ đó, không bảo lưu mức lương đang hưởng để làm cơ sở xếp lương ở nơi làm việc mới. Cơ sở để xếp lương là căn cứ vào công việc được giao; chức danh, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân; chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ; hạng doanh nghiệp được xếp và thang lương, bảng lương doanh nghiệp được áp dụng theo qui định của Nhà nước.

2. Cách xếp lương:

a) Đối với người được điều động về làm việc tại doanh nghiệp nhà nước.

- Những người được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Uỷ viên chuyên trách Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát (trừ Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc các doanh nghiệp độc lập qui mô lớn có thành lập Hội đồng quản trị) thì việc chuyển xếp lương thực hiện theo Thông tư số 06/TTLT-TCCB-BLĐTBXH-BTC ngày 20/10/1998 của Liên Bộ Ban Tổ chức - Cán Bộ Chính phủ - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 83/1998/QĐ-TTg ngày 15/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương và phụ cấp lãnh đạo đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước độc lập qui mô lớn.

- Những người được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng doanh nghiệp thì việc chuyển xếp lương được thực hiện theo Thông tư 15/LT-TT ngày 26/5/1996 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn Quyết định số 185/TTg ngày 28/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ về doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt; Thông tư Liên tịch số 23/1997/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 110/NĐ-CP ngày 18/11/1997 của Chính phủ về việc bổ sung hệ số mức lương chức vụ quản lý và phụ cấp chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ và Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp nhà nước.

b) Đối với người chuyển đến làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp nhà nước.

- Những người chuyển đến làm công nhân, nhân viên các nghề, công việc trực tiếp hoặc phục vụ sản xuất, kinh doanh thì căn cứ vào công việc được giao, chức danh, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân, doanh nghiệp tổ chức kiểm tra trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề. Người lao động đạt bậc của nghề nào thì xếp vào bậc lương của nghề đó theo các thang lương, bảng lương doanh nghiệp được áp dụng theo qui định của Nhà nước;

- Những người chuyển đến làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ tại doanh nghiệp: làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở ngạch nào thì xếp lương ở ngạch đó theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ mà doanh nghiệp được áp dụng theo qui định của Nhà nước; còn bậc lương thì xem xét công việc đảm nhận và tình hình cụ thể để thoả thuận. Thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ khi xếp bậc lương theo thoả thuận.

Khi chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp, nếu người lao động được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng hoặc các chức vụ tương đương của doanh nghiệp, thì ngoài việc xếp lương theo qui định nêu trên, còn được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hạng mà doanh nghiệp được xếp theo qui định chung.

 

IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký.

Các doanh nghiệp Nhà nước căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này thực hiên việc xếp lương cho các đối tượng theo đúng qui định.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để giải quyết.

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 19/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc xếp lương đối với lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp Nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 19/2000/TT-BLĐTBXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 07/08/2000 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương , Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 19/2000/TT-BLDTBXH
Hanoi, August 07, 2000

 
CIRCULAR
GUIDING THE WAGE SCALING FOR LABORERS TRANSFER-RED FROM OTHER SECTORS TO STATE ENTERPRISES
Recently, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs has received a lot of official dispatches, applications and letters from ministries, branches, localities, enterprises and laborers, requesting the explanation of and guidance on the wage scaling for laborers transferred from other sectors to State enterprises or transferred from one State enterprise to another. In order to uniformly settle this issue, after consulting with some relevant ministries and branches, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs hereby provides guidance on the wage scaling for the above-mentioned subjects as follows:
I. SUBJECTS OF APPLICATION:
Laborers working in other sectors, now transferred to State enterprises, include:
a) Those who are salaried according to the salary tables issued together with Decision No. 69/QD-TW of May 17, 1993 of the Party’s Central Committee;
b) Those who are salaried according to the salary tables issued together with Resolution No. 35/NQ-UBTVQHK9 of May 17, 1993 of the National Assembly Standing Committee;
c) Those who are salaried according to the salary tables issued together with the Government’s Decree No. 25/CP of May 23, 1993 temporarily stipulating new salary regimes for officials and employees of administrative and public-service units as well as armed forces;
d) Those who are paid according to the wage scales and tables of State enterprises as prescribed, and transferred from one enterprise to another;
e) Those who are paid according to the salary scales and tables of foreign-invested enterprises, foreign or international agencies and organizations in Vietnam or enterprises operating under the Enterprises Law.
The transferred laborers shall be understood as those who are transferred according to State’s regulations; who change their working places and comply with the regime of labor contract.
II. WAGE SCALING:
1. Principles:
Subjects prescribed in the above-mentioned Item I, when transferred to State enterprises, shall be wage-scaled according to the principles: the doer of one job shall be paid according to wage-scale for such job; holder of one post shall be paid according to such post, the currently-enjoyed wage scales shall not be preserved as basis for wage scaling in new work places. Wages shall be scheduled on the basis of assigned tasks, titles, technical skills; titles, professional criteria; enterprise’s category as well as the wage scales and tables which enterprises are allowed to apply as prescribed by the State.
2. Methods for wage scaling:
a) For those who are transferred to work in State enterprises:
- For those who are appointed to work as Chairman of Management Board, full-time member of Management Board, member of Control Board (excluding general directors or directors of large-scale independent enterprises where management boards have already been established), the wage scaling shall comply with Joint-Circular No. 06/TTLT-TCCB-BLDTBXH of October 20, 1998 of the Government’s Commission for Organization and Personnel, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Ministry of Finance, guiding the implementation of the Prime Minister’s Decision No. 83/1998/QD-TTg of April 15, 1998 providing for salary and title allowance regime for members of Management Boards and Control Boards of State corporations and large-scale independent State enterprises.
- For those who are appointed to the posts of General Director, Deputy General Director, Director, Deputy Director, Chief Accountant of enterprises, the wage scaling shall comply with Joint-Circular No. 15/LT-TT of May 26, 1996 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Ministry of Finance guiding the implementation of the Prime Minister’s Decision No. 185/TTg of March 28, 1996 on enterprises of special-category; Joint-Circular No. 23/1997/TTLT-BLDTBXH-BTC, guiding the implementation of the Government’s Decree No.110/ND-CP of November 18, 1997 supple-menting salary coefficients for managerial posts and title allowances for leaders of enterprises, issued together with Decree No. 26/CP of May 23, 1993 and Joint-Circular No. 17/1998/TTLT-BLDTBXH-BTC of December 31, 1998 guiding the categorization of State enterprises.
b) For those who are transferred to work in State enterprises under labor contracts:
- For those who are transferred to work as workers or employees for various jobs, directly or indirectly engaged in the production and business, based on their assigned tasks, titles, technical skills, enterprises shall organize tests on their professional, technical standards and skills. Laborers qualified for any jobs shall be paid according to wage scales prescribed for such jobs in accordance with the wage scales and tables which enterprises are allowed to apply as prescribed by the State.
- For those who are transferred to do professional, executive or service work in enterprises: doers of professional or executive work of one category shall be wage-scaled according to the salary table of professional, executive and service posts which enterprises are allowed to apply as prescribed by the State, their wage grades shall be agreed upon after considering their jobs and specific situation. The time for the next wage promotion shall be calculated from the wage scaling under mutual agreement.
When transferred to work in enterprises, if the laborers are appointed to the posts of department directors, deputy-directors or equivalent posts in the enterprises, apart from having their salaries scheduled according to the above-mentioned prescriptions, they shall be entitled to title allowances according to enterprise’s category in compliance with general provisions.
III. IMPLEMENTATION ORGANIZATION
This Circular takes effect after its signing
The State enterprises shall base themselves on the guidance in this Circular to make wage scaling for the concerned subjects in strict accordance with provisions.
In the course of implementation, any arising problems should be reported in writing to the Ministry of Labor, War Invalids, and Social Affairs for settlement.
 

 
FOR THE MINISTER OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
VICE-MINISTER
Le Duy Dong

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!