Thông tư 05/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với người có công với cách mạng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
I. NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHỈNH:
1. Các mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với người có công được điều chỉnh trong phạm vi mức tăng thêm 38.1% tổng quỹ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.
2. Điều chỉnh tăng mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng theo Thông tư số 31/2000/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội. Mức điều chỉnh trợ cấp nhằm góp phần cải thiện đời sống người có công, khắc phục bất hợp lý trong quan hệ giữa các mức trợ cấp ưu đãi người có công.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP, PHỤ CẤP HÀNG THÁNG
1. Người hoạt động cách mạng trước năm 1945:
a. Người thuộc diện thoát ly hưởng trợ cấp 210.000 đồng/tháng. Ngoài mức trợ cấp trên còn được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo số năm hoạt động trước cách mạng, cứ mỗi năm được phụ cấp 50.000 đồng;
b. Người thuộc diện không thoát ly hưởng trợ cấp 500.000 đồng/tháng.
c. Thân nhân chủ yếu của người hoạt động cách mạng trước năm 1945 hưởng tuất từ trần:
- Trợ cấp cơ bản: 170.000 đồng/người/tháng;
- Trợ cấp nuôi dưỡng: 420.000 đồng/người/tháng.
2. Người hoạt động cách mạng “tiền khởi nghĩa” hưởng phụ cấp 135.000 đồng/tháng.
3. Thân nhân hưởng tuất liệt sỹ:
- Trợ cấp cơ bản: 170.000 đồng/người/tháng;
- Trợ cấp 2 liệt sỹ: 320.000 đồng/người/tháng.
- Trợ cấp nuôi dưỡng: 420.000 đồng/người/tháng.
4. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động:
a. Bà mẹ Việt Nam anh hùng hưởng trợ cấp 570.000 đồng/tháng.
b. Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động hưởng trợ cấp 150.000 đồng/tháng.
5. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (gọi chung là thương binh):
a. Thương binh:
- Trợ cấp thương tật hàng tháng thực hiện theo bảng tính sẵn kèm Thông tư này.
- Thương binh mất sức lao động (MSLĐ) từ 81% trở lên, ngoài trợ cấp thương tật hàng tháng còn được phụ cấp thêm 40.000 đồng/tháng.
- Thương binh MSLĐ do thương tật từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng, ngoài trợ cấp thương tật hàng tháng còn được phụ cấp thêm 140.000đồng/tháng.
b. Quân nhân bị tai nạn lao động (thương binh loại B được xác nhận từ ngày 31 tháng 12 năm 1993 trở về trước).
- Trợ cấp thương tật hàng tháng:
+ MSLĐ từ 21% đến 30%: 115.000 đồng;
+ MSLĐ từ 31% đến 40%: 160.000 đồng;
+ MSLĐ từ 41% đến 50%: 210.000 đồng;
+ MSLĐ từ 51% đến 60%: 255.000 đồng;
+ MSLĐ từ 61% đến 70%: 300.000 đồng;
+ MSLĐ từ 71% đến 80%: 350.000 đồng;
+ MSLĐ từ 81% đến 90%: 420.000 đồng;
+ MSLĐ từ 91% đến 100%: 465.000 đồng;
- Người MSLĐ từ 81% trở lên, ngoài trợ cấp thương tật hàng tháng còn được phụ cấp thêm 30.000 đồng/tháng;
- Người MSLĐ từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng, ngoài trợ cấp thương tật hàng tháng còn được phụ cấp thêm 100.000 đồng/tháng.
c. Trợ cấp người phục vụ thương binh, quân nhân bị tai nạn lao động (gọi chung là thương binh) điều dưỡng ở gia đình:
- Người phục vụ thương binh MSLĐ từ 81% trở lên: 240.000 đồng/tháng
- Người phục vụ thương binh MSLĐ từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng: 290.000 đồng/tháng
d. Thân nhân chủ yếu của thương binh MSLĐ từ 61% trở lên hưởng tuất từ trần:
- Trợ cấp cơ bản: 120.000 đồng/người/tháng;
- Trợ cấp nuôi dưỡng: 210.000 đồng/người/tháng.
6. Bệnh binh, quân nhân bị bệnh nghề nghiệp:
a. Bệnh binh:
- Trợ cấp bệnh binh hàng tháng
+ MSLĐ từ 61% đến 70%: 300.000 đồng;
+ MSLĐ từ 71% đến 80%: 350.000 đồng;
+ MSLĐ từ 81% đến 90%: 420.000 đồng;
+ MSLĐ từ 91% đến 100%: 465.000 đồng;
- Bệnh binh MSLĐ từ 81% trở lên, ngoài trợ cấp thương tật hàng tháng còn được phụ cấp thêm 40.000 đồng/tháng;
- Bệnh binh MSLĐ từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng, ngoài trợ cấp thương tật hàng tháng còn được phụ cấp thêm 140.000 đồng/tháng.
b. Quân nhân bị bệnh nghề nghiệp (bệnh binh hạng 3 được xác nhận từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước):
+ MSLĐ từ 41% đến 50%: 165.000 đồng/tháng;
+ MSLĐ từ 51% đến 60%: 195.000 đồng/tháng;
c. Trợ cấp người phục vụ bệnh binh MSLĐ 81% trở lên điều dưỡng ở gia đình:
- Người phục vụ bệnh binh MSLĐ 81% trở lên: 240.000 đồng/tháng;
- Người phục vụ bệnh binh MSLĐ từ 81% trở lên, có bệnh tật đặc biệt nặng: 290.000 đồng/tháng.
d. Thân nhân chủ yếu của bệnh binh MSLĐ từ 61% trở lên hưởng tuất từ trần;
- Trợ cấp cơ bản: 120.000 đồng/người/tháng;
- Trợ cấp nuôi dưỡng: 210.000 đồng/người/tháng.
7. Người có công giúp đỡ cách mạng:
a. Người có công giúp đỡ cách mạng trước cách mạng tháng tám năm 1945:
- Trợ cấp cơ bản: 170.000 đồng/tháng;
- Trợ cấp nuôi dưỡng: 420.000 đồng/tháng.
b. Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến:
- Trợ cấp cơ bản: 110.000 đồng/tháng;
- Trợ cấp nuôi dưỡng: 320.000 đồng/tháng.
8. Trợ cấp ưu đãi về giáo dục đào tạo:
Học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách ưu đãi đang học tại các trường đào tạo của Nhà nước: Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, dự bị đại học, dân tộc nội trú mà không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí quy định tại Điều 66 của Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ:
a. Trợ cấp 220.000 đồng/tháng cấp cho học sinh, sinh viên là:
- Anh hùng Lực lượng Vũ trang, Anh hùng Lao động thuộc diện hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
- Con thương binh, con bệnh binh và con người hưởng chính sách như thương binh MSLĐ từ 81% trở lên;
- Con liệt sỹ đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
b. Trợ cấp 180.000 đồng/tháng cấp cho học sinh, sinh viên là:
- Con thương binh, con bệnh binh và con người hưởng chính sách như thương binh MSLĐ từ 61% đến 80%;
- Con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con anh hùng Lao động thuộc diện hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
9. Phụ cấp khu vực (nếu có) và mức đóng bảo hiểm y tế:
Được tính theo quy định chung của Nhà nước trên mức lương tối thiểu hiện hành (mức lương tối thiểu thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 là 290.000 đồng/tháng).
III. TRỢ CẤP CHÔN CẤT:
Người được xác nhận liệt sỹ, người hoạt động cách mạng trước năm 1945 (Lão thành Cách mạng), Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thuộc diện hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, người có công giúp đỡ cách mạng trước năm 1945, người hoạt động cách mạng, hoạt động khách chiến bị địch bắt tù đày, thương binh và bệnh binh mất sức lao động từ 61% trở lên, thân nhân chủ yếu của liệt sỹ và người có công giúp đỡ cách mạng hưởng trợ cấp nuôi dưỡng mà hy sinh hoặc từ trần kể từ ngày 01/01/2003 trở về sau thì người đảm nhiệm việc chôn cất được trợ cấp mai táng phí là 2.320.000 đồng.
IV. THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP, PHỤ CẤP:
1. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội (Phòng Tổ chức lao động xã hội) cấp huyện căn cứ hướng dẫn của Sở Lao động - thương binh và xã hội lập 02 bản danh sách điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp (mẫu số 01).
2. Sở Lao động  Thương binh và xã hội tiếp nhận 01 bản danh sách của các Phòng Lao động thương binh và xã hội, lập 03 bản tổng hợp mức trợ cấp, phụ cấp (mẫu số 02), báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đó gửi 02 bản tổng hợp về Bộ Lao động Thương binh và xã hội (qua Cục Thương binh liệt sỹ và người có công).
3. Bộ Lao động Thương binh và xã hội tổng hợp, lập dự toán quỹ trợ cấp, phụ cấp tăng thêm gửi Bộ Tài chính.
4. Bộ Tài chính căn cứ vào dự toán của Bộ Lao động Thương binh và xã hội, cấp kinh phí uỷ quyền quỹ trợ cấp, phụ cấp tăng thêm theo quy định.
5. Khi tiếp nhận thông báo kinh phí, Sở Lao động Thương binh và xã hội phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá, Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố thông báo kinh phí đến cấp huyện, ra quyết định hoặc lập phiếu điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp, tổ chức việc chi trả, lưu giữ hồ sơ, thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành, báo cáo kết quả thực hiện với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Sở Lao động Thương binh và xã hội có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, giải thích các nội dung quy định tại Thông tư này, đồng thời kiểm tra, rà soát bảo đảm thực hiện chế độ đúng đối tượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn.
2. Để người có công với cách mạng kịp thời hưởng mức trợ cấp, phụ cấp điều chỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư này, Bộ Tài chính tạm cấp quỹ trợ cấp, phụ cấp tăng thêm của quý I năm 2003. Trước ngày 25 tháng 3 năm 2003 các Sở Lao động - Thương binh và xã hội hoàn chỉnh danh sách, gửi 02 bản tổng hợp (mẫu số 2) về Bộ Lao động - Thương binh và xã hội. Từ quý II năm 2003 trở đi, Bộ Tài chính sẽ cấp quỹ trợ cấp, phụ cấp tăng thêm cho các địa phương theo trình tự quy định tại mục IV của Thông tư này.
3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sau khi thoả thuận với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành đối với người có công với cách mạng trong lực lượng vũ trang thuộc phạm vi quản lý.
4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau ngày 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với người có công với cách mạng quy định tại Thông tư này được truy lĩnh phần chênh lệch tăng thêm từ ngày 01 tháng 01 năm 2003. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, các địa phương phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và xã hội để nghiên cứu giải quyết.

BIỂU MỨC TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH
(Kèm theo Thông tư số 05/2003/TT-LĐTBXH ngày 18/02/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Tỷ lệ % MSLĐ

Mức trợ cấp

TT

Tỷ lệ % MSLĐ

Mức trợ cấp

01

- MSLĐ 21%

130.000 đ

41

- MSLĐ 61%

378.000 đ

02

- MSLĐ 22%

136.000 đ

42

- MSLĐ 62%

384.000 đ

03

- MSLĐ 23%

142.000 đ

43

- MSLĐ 63%

390.000 đ

04

- MSLĐ 24%

148.000 đ

44

- MSLĐ 64%

396.000 đ

05

- MSLĐ 25%

155.000 đ

45

- MSLĐ 65%

402.000 đ

06

- MSLĐ 26%

160.000 đ

46

- MSLĐ 66%

408.000 đ

07

- MSLĐ 27%

167.000 đ

47

- MSLĐ 67%

415.000 đ

08

- MSLĐ 28%

173.000 đ

48

- MSLĐ 68%

421.000 đ

09

- MSLĐ 29%

180.000 đ

49

- MSLĐ 69%

427.000 đ

10

- MSLĐ 30%

186.000 đ

41

- MSLĐ 70%

433.000 đ

11

- MSLĐ 31%

192.000 đ

51

- MSLĐ 71%

439.000 đ

12

- MSLĐ 32%

198.000 đ

52

- MSLĐ 72%

445.000 đ

13

- MSLĐ 33%

204.000 đ

53

- MSLĐ 73%

452.000 đ

14

- MSLĐ 34%

210.000 đ

54

- MSLĐ 74%

458.000 đ

15

- MSLĐ 35%

217.000 đ

55

- MSLĐ 75%

464.000 đ

16

- MSLĐ 36%

223.000 đ

56

- MSLĐ 76%

470.000 đ

17

- MSLĐ 37%

229.000 đ

57

- MSLĐ 77%

477.000 đ

18

- MSLĐ 38%

235.000 đ

58

- MSLĐ 78%

483.000 đ

19

- MSLĐ 39%

241.000 đ

59

- MSLĐ 79%

489.000 đ

20

- MSLĐ 40%

248.000 đ

60

- MSLĐ 80%

495.000 đ

21

- MSLĐ 41%

254.000 đ

61

- MSLĐ 81%

501.000 đ

22

- MSLĐ 42%

260.000 đ

62

- MSLĐ 82%

508.000 đ

23

- MSLĐ 43%

266.000 đ

63

- MSLĐ 83%

514.000 đ

24

- MSLĐ 44%

272.000 đ

64

- MSLĐ 84%

520.000 đ

25

- MSLĐ 45%

278.000 đ

65

- MSLĐ 85%

526.000 đ

26

- MSLĐ 46%

285.000 đ

66

- MSLĐ 86%

532.000 đ

27

- MSLĐ 47%

291.000 đ

67

- MSLĐ 87%

538.000 đ

28

- MSLĐ 48%

297.000 đ

68

- MSLĐ 88%

544.000 đ

29

- MSLĐ 49%

303.000 đ

69

- MSLĐ 89%

551.000 đ

30

- MSLĐ 50%

310.000 đ

70

- MSLĐ 90%

557.000 đ

31

- MSLĐ 51%

316.000 đ

71

- MSLĐ 91%

563.000 đ

32

- MSLĐ 52%

322.000 đ

72

- MSLĐ 92%

569.000 đ

33

- MSLĐ 53%

328.000 đ

73

- MSLĐ 93%

576.000 đ

34

- MSLĐ 54%

334.000 đ

74

- MSLĐ 94%

582.000 đ

35

- MSLĐ 55%

340.000 đ

75

- MSLĐ 95%

588.000 đ

36

- MSLĐ 56%

347.000 đ

76

- MSLĐ 96%

594.000 đ

37

- MSLĐ 57%

353.000 đ

77

- MSLĐ 97%

600.000 đ

38

- MSLĐ 58%

359.000 đ

78

- MSLĐ 98%

606.000 đ

39

- MSLĐ 59%

365.000 đ

79

- MSLĐ 99%

613.000 đ

40

- MSLĐ 60%

371.000 đ

80

- MSLĐ 100%

619.000 đ

 

UBND quận, huyện:........

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội

Mẫu số: 01 a

 

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐàI THEO NGHỊ ĐỊNH 03/2003/NĐ-CP

Loại trợ cấp:..................................................

Xã, phường:...................................................

 

STT

Họ và tên năm sinh

Nơi cư trú

Tỷ lệ % MSLĐ TB, BB

Phụ cấp khu vực

Mức trợ cấp, phụ cấp tháng 12/2002 (đồng)

Mức điều chỉnh tăng thêm

Mức trợ cấp, phụ cấp tháng 1/2003 (đồng)

Ghi chú

 

 

 

 

 

Trợ cấp

Phụ cấp

Trợ cấp

Phụ cấp

Trợ cấp

Phụ cấp

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 = 6 + 8

11 = 7 + 9

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cán bộ chính sách

 

Kế toán

Ngày... tháng... năm 2003

Trưởng phòng

 

Ghi chú: Dùng cho đối tượng TB, BB; TNLĐ; BNN lập riêng theo từng loại đối tượng.

 

 

UBND quận, huyện:........

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội

Mẫu số: 01b

 

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP ƯU ĐàI THEO NGHỊ ĐỊNH 03/2003/NĐ-CP

Loại trợ cấp tuất:..............................................

Xã, phường:......................................................

 

STT

Họ và tên liệt sỹ hoặc người từ trần

Họ và tên người đứng sổ

Số sổ

Họ và tên thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh theo NĐ 03/NĐ-CP

Năm sinh

Mức trợ cấp tháng 12/2002

Mức điều chỉnh tăng thêm 1 tháng

Mức trợ cấp tháng 1/2003

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n định:.............. người; Số tiền điều chỉnh:...................... đ; Số tiền bằng chữ:......................

 

 

Cán bộ chính sách

 

Kế toán

Ngày... tháng... năm 2003

Trưởng phòng

 

* Ghi chú:

- Biểu dùng cho đối tượng:

+ Tuất liệt sỹ, tuất LTCM

+ Tuất TB, BB từ trần

+ Danh sách lập riêng cho từng loại đối tượng

 

UBND quận, huyện:........

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội

Mẫu số: 01 c

 

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐàI THEO NGHỊ ĐỊNH 03/2003/NĐ-CP

Loại trợ cấp:.....................................................

Xã, phường:......................................................

 

STT

Họ và tên

Số sổ trợ cấp

Nơi cư trú tổ, thôn, bản

Mức phụ cấp, trợ cấp đang hưởng tháng 12/2002

Mức điều chỉnh tăng thêm 1 tháng

Mức trợ cấp, phụ cấp tháng 1/2003

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

n định:.............. người; Số tiền điều chỉnh:...................... đ; Số tiền bằng chữ:......................

 

 

Cán bộ chính sách

 

Kế toán

Ngày... tháng... năm 2003

Trưởng phòng

 

* Ghi chú:

- Biểu dùng cho:

+ LTCM chia ra: Thoát ly, không thoát ly hoạt động 35 về trước, không thoát ly hoạt động 36 đến 44 (lập riêng)

+ Tiền khởi nghĩa

+ Người có công giúp đỡ CM

+ BMVN anh hùng

+ AHLĐ, AHLLVT

UBND quận, huyện:........

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội

Mẫu số: 01 d

 

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP ƯU ĐàI THEO NGHỊ ĐỊNH 03/2003/NĐ-CP

Loại trợ cấp:......................................................

Xã, phường:......................................................

 

STT

Họ và tên người đứng sổ

Họ và tên, học sinh, sinh viên

Ngày, tháng, năm sinh

Đang học tại trường

Trợ cấp đang hưởng tháng 12 năm 2002

Mức điều chỉnh tăng thêm 1 tháng

Mức trợ cấp tháng 1/2003

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

n định:.............. người; Số tiền:.............................. đ; Số tiền bằng chữ:......................

 

 

Cán bộ chính sách

 

Kế toán

Ngày... tháng... năm 2003

Trưởng phòng

 

* Ghi chú:

- Biểu dùng cho đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo theo Điều 66, NĐ 28/NĐ-CP

 

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI

HOẶC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ:......

Mẫu số 2a

 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP ƯU ĐàI NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH
MỨC TRỢ CẤP THEO NGHỊ ĐỊNH 03/2003/NĐ-CP

 

A. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH

 

STT

Tên quận, huyện hoặc tỉnh

Số đối tượng được điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp theo Nghị định 03/2003/NĐ-CP có mặt đến ngày 01/01/2003

 

 

 

Người HĐCM trước CM tháng 8/1945

 

TB và người hưởng chính sách như TB

Bệnh binh

 

Quân nhân bị TNLĐ TB (B) được xác nhận từ 31/12/1993 trở về trước

NCC giúp đỡ CM trước CM 8/1945

NCC giúp đỡ CM trong KC

 

 

Người hoạt động thoát ly

Người hoạt động không thoát ly từ 1935 trở về trước

Người hoạt động không thoát ly từ 1936 đến trước CM tháng 8/1945

Người hoạt động tiền khởi nghĩa

Thương tật từ 80% trở xuống

Thương tật từ 81% trở lên

Thương tật từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng

Mất sức từ 81% trở xuống

Mất sức từ 81% trở lên

Mất sức từ 81% trở lên đặc biệt nặng

Mất sức từ 81% trở xuống

Mất sức từ 81% trở lên

Mất sức từ 81% trở lên đặc biệt nặng

ĐXCB

ĐXND

ĐXCB

ĐXND

 

 

người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số đối tượng được điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp theo Nghị định 03/2003/NĐ-CP có mặt đến ngày 01/01/2003

Quân nhân bị bệnh nghề nghiệp

 

Người phục vụ TBB, QN bị TNLĐ nặng từ 81% trở lên

Người phục vụ TBB, QN bị tai nạn, bệnh NN từ 81% trở lên có TT, Btật ĐB nặng

Tuất LS hưởng ĐXCB

Định xuất tuất 2 LS

Tuất LS hưởng ĐXND

Tuất từ trần ĐXCB

Tuất từ trần ĐXND

Tuất LT CM

Tuất LT có lương hưởng chênh lệch

Bà mẹ VN AH ĐXND

Bà mẹ VN AH ĐXND cô đơn

Anh hùng LLVT, AHLĐ

Tổng số đối tượng được điều chỉnh đến 01/01/2003

 

Tỷ lệ 41% đến 50%

Tỷ lệ 51% đến 60%

 

 

 

 

 

 

 

ĐXCB

ĐXND

 

 

 

 

 

 

người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

 

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP VÀ PHỤ CẤP

 

STT

Tên quận, huyện hoặc tỉnh

Tiền điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp tăng thêm theo Nghị định 03/2003/NĐ-CP 1 tháng

 

 

 

Người HĐCM trước CM tháng 8/1945

 

TB và người hưởng chính sách như TB

Bệnh binh

 

Quân nhân bị TNLĐ TB (B) được xác nhận từ 31/12/1993 trở về trước

NCC giúp đỡ CM trước CM

NCC giúp đỡ CM trong KC

 

 

Người hoạt động thoát ly

Người hoạt động không thoát ly từ 1935 trở về trước

Người hoạt động không thoát ly từ 1936 đến trước CM tháng 8/1945

Người hoạt động tiền khởi nghĩa

Thương tật từ 80% trở xuống

Thương tật từ 81% trở lên

Thương tật từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng

Mất sức từ 80% trở xuống

Mất sức từ 80% trở lên

Mất sức từ 80% trở lên đặc biệt nặng

Mất sức từ 80% trở xuống

Mất sức từ 80% trở lên

Mất sức từ 80% trở lên đặc biệt nặng

ĐXCB

ĐXND

ĐXCB

ĐXND

 

 

đồng

đồng

đồng

đồng

đồng

đồng

đồng

đồng

đồng

đồng

đồng

đồng

đồng

đồng

đồng

đồng

đồng

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiền điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp tăng thêm theo Nghị định 03/2003/NĐ-CP 1 tháng

Quân nhân bị bệnh nghề nghiệp

 

Người phục vụ TBB, QN bị TNLĐ nặng từ 81% trở lên

Người phục vụ QN bị tai nạn, bệnh NN từ 81% trở lên có TT, Btật ĐB nặng

Tuất LS hưởng ĐXCB

Định xuất tuất 2 LS

Tuất LS hưởng ĐXND

Tuất từ trần ĐXCB

Tuất từ trần ĐXND

Tuất LT CM

Tuất LT có lương hưởng chênh lệch

Bà mẹ VN AH ĐXND

Bà mẹ VN AH ĐXND cô đơn

Anh hùng LLVT, AHLĐ

Tổng cộng trợ cấp, phụ cấp điều chỉnh tăng thêm 1 tháng

Tổng cộng trợ cấp, phụ cấp điều chỉnh tăng thêm 1 1 năm

Tỷ lệ 40% đến 50%

Tỷ lệ 51% đến 60%

 

 

 

 

 

 

 

ĐXCB

ĐXND

 

 

 

 

 

 

đồng

đồng

đồng

đồng

đồng

đồng

đồng

đồng

đồng

đồng

đồng

đồng

đồng

đồng

đồng

đồng

đồng

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Thuyết minh: Số đối tượng được điều chỉnh kỳ này. Ngày..... tháng..... năm 2003

 

PHỤ TRÁCH CHÍNH SÁCH

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI

HOẶC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI

Đơn vị:.....................................

Mẫu số 02b

 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP ƯU ĐàI GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỰC HIỆN ĐIỀU 66 NGHỊ ĐỊNH 28/CP ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP THEO NGHỊ ĐỊNH 03/2003/NĐ-CP

 

STT

Tên quận, huyện hoặc tỉnh

Đối tượng được điều chỉnh trợ cấp ưu đãi giáo dục 1/1/2003

Tổng cộng

 

 

Anh hùng LLVT

Anh hùng Lao động

 

Thương binh người hưởng CS như TB

 

Con của TB, BB và người hưởng chính sách như TB đặc biệt nặng

Con liệt sỹ được hưởng tiền tuất, ĐXCB hàng tháng

 

Con của TB, BB người hưởng CS như TB có tỷ lệ thương tật 81% trở lên

Con của liệt sỹ đang hưởng trợ cấp ĐXND hàng tháng

 

Con của AH LLVT, AH LĐ thuộc diện hưởng TC ưu đãi hàng tháng

Con của TB, BB người hưởng CS như TB có tỷ lệ mất sức LĐ 61%-80%

Số người được điều chỉnh

Số tiền tăng thêm 1 tháng

Số tiền tăng thêm 1 năm

 

 

Số người được điều chỉnh

Số tiền tăng thêm một tháng (đồng)

Số người được điều chỉnh

Số tiền tăng thêm một tháng (đồng)

Số người được điều chỉnh

Số tiền tăng thêm một tháng (đồng)

Số người được điều chỉnh

Số tiền tăng thêm một tháng (đồng)

Số người được điều chỉnh

Số tiền tăng thêm một tháng (đồng)

Số người được điều chỉnh

Số tiền tăng thêm một tháng (đồng)

Số người được điều chỉnh

Số tiền tăng thêm một tháng (đồng)

Số người được điều chỉnh

Số tiền tăng thêm một tháng (đồng)

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

* Thuyết minh: Số đối tượng được điều chỉnh kỳ này. Ngày..... tháng..... năm 2003

 

PHỤ TRÁCH CHÍNH SÁCH

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

thuộc tính Thông tư 05/2003/TT-BLĐTBXH

Thông tư 05/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với người có công với cách mạng
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:05/2003/TT-BLĐTBXHNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành:18/02/2003Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 05/2003/TT-BLĐTBXH

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI
SỐ 05/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 2003 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

 

Thi hành khoản 4, Điều 1 Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ, sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với người có công với cách mạng quy định tại Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 31/2000/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội như sau:

 

I. NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHỈNH:

 

1. Các mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với người có công được điều chỉnh trong phạm vi mức tăng thêm 38.1% tổng quỹ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.

2. Điều chỉnh tăng mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng theo Thông tư số 31/2000/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội. Mức điều chỉnh trợ cấp nhằm góp phần cải thiện đời sống người có công, khắc phục bất hợp lý trong quan hệ giữa các mức trợ cấp ưu đãi người có công.

 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP,
PHỤ CẤP HÀNG THÁNG

 

1. Người hoạt động cách mạng trước năm 1945:

a. Người thuộc diện thoát ly hưởng trợ cấp 210.000 đồng/tháng. Ngoài mức trợ cấp trên còn được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo số năm hoạt động trước cách mạng, cứ mỗi năm được phụ cấp 50.000 đồng;

b. Người thuộc diện không thoát ly hưởng trợ cấp 500.000 đồng/tháng.

c. Thân nhân chủ yếu của người hoạt động cách mạng trước năm 1945 hưởng tuất từ trần:

- Trợ cấp cơ bản: 170.000 đồng/người/tháng;

- Trợ cấp nuôi dưỡng: 420.000 đồng/người/tháng.

2. Người hoạt động cách mạng "tiền khởi nghĩa" hưởng phụ cấp 135.000 đồng/tháng.

3. Thân nhân hưởng tuất liệt sỹ:

- Trợ cấp cơ bản: 170.000 đồng/người/tháng;

- Trợ cấp 2 liệt sỹ: 320.000 đồng/người/tháng.

- Trợ cấp nuôi dưỡng: 420.000 đồng/người/tháng.

4. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động:

a. Bà mẹ Việt Nam anh hùng hưởng trợ cấp 570.000 đồng/tháng.

b. Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động hưởng trợ cấp 150.000 đồng/tháng.

5. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (gọi chung là thương binh):

a. Thương binh:

- Trợ cấp thương tật hàng tháng thực hiện theo bảng tính sẵn kèm Thông tư này.

- Thương binh mất sức lao động (MSLĐ) từ 81% trở lên, ngoài trợ cấp thương tật hàng tháng còn được phụ cấp thêm 40.000 đồng/tháng.

- Thương binh MSLĐ do thương tật từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng, ngoài trợ cấp thương tật hàng tháng còn được phụ cấp thêm 140.000đồng/tháng.

b. Quân nhân bị tai nạn lao động (thương binh loại B được xác nhận từ ngày 31 tháng 12 năm 1993 trở về trước).

- Trợ cấp thương tật hàng tháng:

+ MSLĐ từ 21% đến 30%: 115.000 đồng;

+ MSLĐ từ 31% đến 40%: 160.000 đồng;

+ MSLĐ từ 41% đến 50%: 210.000 đồng;

+ MSLĐ từ 51% đến 60%: 255.000 đồng;

+ MSLĐ từ 61% đến 70%: 300.000 đồng;

+ MSLĐ từ 71% đến 80%: 350.000 đồng;

+ MSLĐ từ 81% đến 90%: 420.000 đồng;

+ MSLĐ từ 91% đến 100%: 465.000 đồng;

- Người MSLĐ từ 81% trở lên, ngoài trợ cấp thương tật hàng tháng còn được phụ cấp thêm 30.000 đồng/tháng;

- Người MSLĐ từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng, ngoài trợ cấp thương tật hàng tháng còn được phụ cấp thêm 100.000 đồng/tháng.

c. Trợ cấp người phục vụ thương binh, quân nhân bị tai nạn lao động (gọi chung là thương binh) điều dưỡng ở gia đình:

- Người phục vụ thương binh MSLĐ từ 81% trở lên: 240.000 đồng/tháng

- Người phục vụ thương binh MSLĐ từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng: 290.000 đồng/tháng

d. Thân nhân chủ yếu của thương binh MSLĐ từ 61% trở lên hưởng tuất từ trần:

- Trợ cấp cơ bản: 120.000 đồng/người/tháng;

- Trợ cấp nuôi dưỡng: 210.000 đồng/người/tháng.

6. Bệnh binh, quân nhân bị bệnh nghề nghiệp:

a. Bệnh binh:

- Trợ cấp bệnh binh hàng tháng

+ MSLĐ từ 61% đến 70%: 300.000 đồng;

+ MSLĐ từ 71% đến 80%: 350.000 đồng;

+ MSLĐ từ 81% đến 90%: 420.000 đồng;

+ MSLĐ từ 91% đến 100%: 465.000 đồng;

- Bệnh binh MSLĐ từ 81% trở lên, ngoài trợ cấp thương tật hàng tháng còn được phụ cấp thêm 40.000 đồng/tháng;

- Bệnh binh MSLĐ từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng, ngoài trợ cấp thương tật hàng tháng còn được phụ cấp thêm 140.000 đồng/tháng.

b. Quân nhân bị bệnh nghề nghiệp (bệnh binh hạng 3 được xác nhận từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước):

+ MSLĐ từ 41% đến 50%: 165.000 đồng/tháng;

+ MSLĐ từ 51% đến 60%: 195.000 đồng/tháng;

c. Trợ cấp người phục vụ bệnh binh MSLĐ 81% trở lên điều dưỡng ở gia đình:

- Người phục vụ bệnh binh MSLĐ 81% trở lên: 240.000 đồng/tháng;

- Người phục vụ bệnh binh MSLĐ từ 81% trở lên, có bệnh tật đặc biệt nặng: 290.000 đồng/tháng.

d. Thân nhân chủ yếu của bệnh binh MSLĐ từ 61% trở lên hưởng tuất từ trần;

- Trợ cấp cơ bản: 120.000 đồng/người/tháng;

- Trợ cấp nuôi dưỡng: 210.000 đồng/người/tháng.

7. Người có công giúp đỡ cách mạng:

a. Người có công giúp đỡ cách mạng trước cách mạng tháng tám năm 1945:

- Trợ cấp cơ bản: 170.000 đồng/tháng;

- Trợ cấp nuôi dưỡng: 420.000 đồng/tháng.

b. Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến:

- Trợ cấp cơ bản: 110.000 đồng/tháng;

- Trợ cấp nuôi dưỡng: 320.000 đồng/tháng.

8. Trợ cấp ưu đãi về giáo dục đào tạo:

Học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách ưu đãi đang học tại các trường đào tạo của Nhà nước: Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, dự bị đại học, dân tộc nội trú mà không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí quy định tại Điều 66 của Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ:

a. Trợ cấp 220.000 đồng/tháng cấp cho học sinh, sinh viên là:

- Anh hùng Lực lượng Vũ trang, Anh hùng Lao động thuộc diện hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

- Con thương binh, con bệnh binh và con người hưởng chính sách như thương binh MSLĐ từ 81% trở lên;

- Con liệt sỹ đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

b. Trợ cấp 180.000 đồng/tháng cấp cho học sinh, sinh viên là:

- Con thương binh, con bệnh binh và con người hưởng chính sách như thương binh MSLĐ từ 61% đến 80%;

- Con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con anh hùng Lao động thuộc diện hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

9. Phụ cấp khu vực (nếu có) và mức đóng bảo hiểm y tế:

Được tính theo quy định chung của Nhà nước trên mức lương tối thiểu hiện hành (mức lương tối thiểu thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 là 290.000 đồng/tháng).

 

III. TRỢ CẤP CHÔN CẤT:

 

Người được xác nhận liệt sỹ, người hoạt động cách mạng trước năm 1945 (Lão thành Cách mạng), Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thuộc diện hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, người có công giúp đỡ cách mạng trước năm 1945, người hoạt động cách mạng, hoạt động khách chiến bị địch bắt tù đày, thương binh và bệnh binh mất sức lao động từ 61% trở lên, thân nhân chủ yếu của liệt sỹ và người có công giúp đỡ cách mạng hưởng trợ cấp nuôi dưỡng mà hy sinh hoặc từ trần kể từ ngày 01/01/2003 trở về sau thì người đảm nhiệm việc chôn cất được trợ cấp mai táng phí là 2.320.000 đồng.

 

IV. THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP, PHỤ CẤP:

 

1. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội (Phòng Tổ chức lao động xã hội) cấp huyện căn cứ hướng dẫn của Sở Lao động - thương binh và xã hội lập 02 bản danh sách điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp (mẫu số 01).

2. Sở Lao động Thương binh và xã hội tiếp nhận 01 bản danh sách của các Phòng Lao động thương binh và xã hội, lập 03 bản tổng hợp mức trợ cấp, phụ cấp (mẫu số 02), báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đó gửi 02 bản tổng hợp về Bộ Lao động Thương binh và xã hội (qua Cục Thương binh liệt sỹ và người có công).

3. Bộ Lao động Thương binh và xã hội tổng hợp, lập dự toán quỹ trợ cấp, phụ cấp tăng thêm gửi Bộ Tài chính.

4. Bộ Tài chính căn cứ vào dự toán của Bộ Lao động Thương binh và xã hội, cấp kinh phí uỷ quyền quỹ trợ cấp, phụ cấp tăng thêm theo quy định.

5. Khi tiếp nhận thông báo kinh phí, Sở Lao động Thương binh và xã hội phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá, Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố thông báo kinh phí đến cấp huyện, ra quyết định hoặc lập phiếu điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp, tổ chức việc chi trả, lưu giữ hồ sơ, thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành, báo cáo kết quả thực hiện với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 

1. Sở Lao động Thương binh và xã hội có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, giải thích các nội dung quy định tại Thông tư này, đồng thời kiểm tra, rà soát bảo đảm thực hiện chế độ đúng đối tượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

2. Để người có công với cách mạng kịp thời hưởng mức trợ cấp, phụ cấp điều chỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư này, Bộ Tài chính tạm cấp quỹ trợ cấp, phụ cấp tăng thêm của quý I năm 2003. Trước ngày 25 tháng 3 năm 2003 các Sở Lao động - Thương binh và xã hội hoàn chỉnh danh sách, gửi 02 bản tổng hợp (mẫu số 2) về Bộ Lao động - Thương binh và xã hội. Từ quý II năm 2003 trở đi, Bộ Tài chính sẽ cấp quỹ trợ cấp, phụ cấp tăng thêm cho các địa phương theo trình tự quy định tại mục IV của Thông tư này.

3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sau khi thoả thuận với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành đối với người có công với cách mạng trong lực lượng vũ trang thuộc phạm vi quản lý.

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau ngày 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với người có công với cách mạng quy định tại Thông tư này được truy lĩnh phần chênh lệch tăng thêm từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, các địa phương phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và xã hội để nghiên cứu giải quyết.


BIỂU MỨC TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH

(Kèm theo Thông tư số 05/2003/TT-LĐTBXH ngày 18/02/2003
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tỷ lệ % MSLĐ

Mức trợ cấp

TT

Tỷ lệ % MSLĐ

Mức trợ cấp

01

- MSLĐ 21%

130.000 đ

41

- MSLĐ 61%

378.000 đ

02

- MSLĐ 22%

136.000 đ

42

- MSLĐ 62%

384.000 đ

03

- MSLĐ 23%

142.000 đ

43

- MSLĐ 63%

390.000 đ

04

- MSLĐ 24%

148.000 đ

44

- MSLĐ 64%

396.000 đ

05

- MSLĐ 25%

155.000 đ

45

- MSLĐ 65%

402.000 đ

06

- MSLĐ 26%

160.000 đ

46

- MSLĐ 66%

408.000 đ

07

- MSLĐ 27%

167.000 đ

47

- MSLĐ 67%

415.000 đ

08

- MSLĐ 28%

173.000 đ

48

- MSLĐ 68%

421.000 đ

09

- MSLĐ 29%

180.000 đ

49

- MSLĐ 69%

427.000 đ

10

- MSLĐ 30%

186.000 đ

41

- MSLĐ 70%

433.000 đ

11

- MSLĐ 31%

192.000 đ

51

- MSLĐ 71%

439.000 đ

12

- MSLĐ 32%

198.000 đ

52

- MSLĐ 72%

445.000 đ

13

- MSLĐ 33%

204.000 đ

53

- MSLĐ 73%

452.000 đ

14

- MSLĐ 34%

210.000 đ

54

- MSLĐ 74%

458.000 đ

15

- MSLĐ 35%

217.000 đ

55

- MSLĐ 75%

464.000 đ

16

- MSLĐ 36%

223.000 đ

56

- MSLĐ 76%

470.000 đ

17

- MSLĐ 37%

229.000 đ

57

- MSLĐ 77%

477.000 đ

18

- MSLĐ 38%

235.000 đ

58

- MSLĐ 78%

483.000 đ

19

- MSLĐ 39%

241.000 đ

59

- MSLĐ 79%

489.000 đ

20

- MSLĐ 40%

248.000 đ

60

- MSLĐ 80%

495.000 đ

21

- MSLĐ 41%

254.000 đ

61

- MSLĐ 81%

501.000 đ

22

- MSLĐ 42%

260.000 đ

62

- MSLĐ 82%

508.000 đ

23

- MSLĐ 43%

266.000 đ

63

- MSLĐ 83%

514.000 đ

24

- MSLĐ 44%

272.000 đ

64

- MSLĐ 84%

520.000 đ

25

- MSLĐ 45%

278.000 đ

65

- MSLĐ 85%

526.000 đ

26

- MSLĐ 46%

285.000 đ

66

- MSLĐ 86%

532.000 đ

27

- MSLĐ 47%

291.000 đ

67

- MSLĐ 87%

538.000 đ

28

- MSLĐ 48%

297.000 đ

68

- MSLĐ 88%

544.000 đ

29

- MSLĐ 49%

303.000 đ

69

- MSLĐ 89%

551.000 đ

30

- MSLĐ 50%

310.000 đ

70

- MSLĐ 90%

557.000 đ

31

- MSLĐ 51%

316.000 đ

71

- MSLĐ 91%

563.000 đ

32

- MSLĐ 52%

322.000 đ

72

- MSLĐ 92%

569.000 đ

33

- MSLĐ 53%

328.000 đ

73

- MSLĐ 93%

576.000 đ

34

- MSLĐ 54%

334.000 đ

74

- MSLĐ 94%

582.000 đ

35

- MSLĐ 55%

340.000 đ

75

- MSLĐ 95%

588.000 đ

36

- MSLĐ 56%

347.000 đ

76

- MSLĐ 96%

594.000 đ

37

- MSLĐ 57%

353.000 đ

77

- MSLĐ 97%

600.000 đ

38

- MSLĐ 58%

359.000 đ

78

- MSLĐ 98%

606.000 đ

39

- MSLĐ 59%

365.000 đ

79

- MSLĐ 99%

613.000 đ

40

- MSLĐ 60%

371.000 đ

80

- MSLĐ 100%

619.000 đ

 


UBND quận, huyện:........

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội

Mẫu số: 01 a

 

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐàI THEO NGHỊ ĐỊNH 03/2003/NĐ-CP

Loại trợ cấp:..................................................

Xã, phường:...................................................

 

STT

Họ và tên năm sinh

Nơi cư trú

Tỷ lệ % MSLĐ TB, BB

Phụ cấp khu vực

Mức trợ cấp, phụ cấp tháng 12/2002 (đồng)

Mức điều chỉnh tăng thêm

Mức trợ cấp, phụ cấp tháng 1/2003 (đồng)

Ghi chú

 

 

 

 

 

Trợ cấp

Phụ cấp

Trợ cấp

Phụ cấp

Trợ cấp

Phụ cấp

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 = 6 + 8

11 = 7 + 9

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cán bộ chính sách

 

Kế toán

Ngày... tháng... năm 2003

Trưởng phòng

 

Ghi chú: Dùng cho đối tượng TB, BB; TNLĐ; BNN lập riêng theo từng loại đối tượng.

 

 

UBND quận, huyện:........

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội

Mẫu số: 01b

 

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP ƯU ĐàI THEO NGHỊ ĐỊNH 03/2003/NĐ-CP

Loại trợ cấp tuất:..............................................

Xã, phường:......................................................

 

STT

Họ và tên liệt sỹ hoặc người từ trần

Họ và tên người đứng sổ

Số sổ

Họ và tên thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh theo NĐ 03/NĐ-CP

Năm sinh

Mức trợ cấp tháng 12/2002

Mức điều chỉnh tăng thêm 1 tháng

Mức trợ cấp tháng 1/2003

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n định:.............. người; Số tiền điều chỉnh:...................... đ; Số tiền bằng chữ:......................

 

 

Cán bộ chính sách

 

Kế toán

Ngày... tháng... năm 2003

Trưởng phòng

 

* Ghi chú:

- Biểu dùng cho đối tượng:

+ Tuất liệt sỹ, tuất LTCM

+ Tuất TB, BB từ trần

+ Danh sách lập riêng cho từng loại đối tượng

 

UBND quận, huyện:........

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội

Mẫu số: 01 c

 

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐàI THEO NGHỊ ĐỊNH 03/2003/NĐ-CP

Loại trợ cấp:.....................................................

Xã, phường:......................................................

 

STT

Họ và tên

Số sổ trợ cấp

Nơi cư trú tổ, thôn, bản

Mức phụ cấp, trợ cấp đang hưởng tháng 12/2002

Mức điều chỉnh tăng thêm 1 tháng

Mức trợ cấp, phụ cấp tháng 1/2003

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

n định:.............. người; Số tiền điều chỉnh:...................... đ; Số tiền bằng chữ:......................

 

 

Cán bộ chính sách

 

Kế toán

Ngày... tháng... năm 2003

Trưởng phòng

 

* Ghi chú:

- Biểu dùng cho:

+ LTCM chia ra: Thoát ly, không thoát ly hoạt động 35 về trước, không thoát ly hoạt động 36 đến 44 (lập riêng)

+ Tiền khởi nghĩa

+ Người có công giúp đỡ CM

+ BMVN anh hùng

+ AHLĐ, AHLLVT

UBND quận, huyện:........

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội

Mẫu số: 01 d

 

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP ƯU ĐàI THEO NGHỊ ĐỊNH 03/2003/NĐ-CP

Loại trợ cấp:......................................................

Xã, phường:......................................................

 

STT

Họ và tên người đứng sổ

Họ và tên, học sinh, sinh viên

Ngày, tháng, năm sinh

Đang học tại trường

Trợ cấp đang hưởng tháng 12 năm 2002

Mức điều chỉnh tăng thêm 1 tháng

Mức trợ cấp tháng 1/2003

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

n định:.............. người; Số tiền:.............................. đ; Số tiền bằng chữ:......................

 

 

Cán bộ chính sách

 

Kế toán

Ngày... tháng... năm 2003

Trưởng phòng

 

* Ghi chú:

- Biểu dùng cho đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo theo Điều 66, NĐ 28/NĐ-CP


 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI

HOẶC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ:......

Mẫu số 2a

 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP ƯU ĐàI NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH
MỨC TRỢ CẤP THEO NGHỊ ĐỊNH 03/2003/NĐ-CP

 

A. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH

 

STT

Tên quận, huyện hoặc tỉnh

Số đối tượng được điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp theo Nghị định 03/2003/NĐ-CP có mặt đến ngày 01/01/2003

 

 

 

Người HĐCM trước CM tháng 8/1945

 

TB và người hưởng chính sách như TB

Bệnh binh

 

Quân nhân bị TNLĐ TB (B) được xác nhận từ 31/12/1993 trở về trước

NCC giúp đỡ CM trước CM 8/1945

NCC giúp đỡ CM trong KC

 

 

Người hoạt động thoát ly

Người hoạt động không thoát ly từ 1935 trở về trước

Người hoạt động không thoát ly từ 1936 đến trước CM tháng 8/1945

Người hoạt động tiền khởi nghĩa

Thương tật từ 80% trở xuống

Thương tật từ 81% trở lên

Thương tật từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng

Mất sức từ 81% trở xuống

Mất sức từ 81% trở lên

Mất sức từ 81% trở lên đặc biệt nặng

Mất sức từ 81% trở xuống

Mất sức từ 81% trở lên

Mất sức từ 81% trở lên đặc biệt nặng

ĐXCB

ĐXND

ĐXCB

ĐXND

 

 

người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số đối tượng được điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp theo Nghị định 03/2003/NĐ-CP có mặt đến ngày 01/01/2003

Quân nhân bị bệnh nghề nghiệp

 

Người phục vụ TBB, QN bị TNLĐ nặng từ 81% trở lên

Người phục vụ TBB, QN bị tai nạn, bệnh NN từ 81% trở lên có TT, Btật ĐB nặng

Tuất LS hưởng ĐXCB

Định xuất tuất 2 LS

Tuất LS hưởng ĐXND

Tuất từ trần ĐXCB

Tuất từ trần ĐXND

Tuất LT CM

Tuất LT có lương hưởng chênh lệch

Bà mẹ VN AH ĐXND

Bà mẹ VN AH ĐXND cô đơn

Anh hùng LLVT, AHLĐ

Tổng số đối tượng được điều chỉnh đến 01/01/2003

 

Tỷ lệ 41% đến 50%

Tỷ lệ 51% đến 60%

 

 

 

 

 

 

 

ĐXCB

ĐXND

 

 

 

 

 

 

người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

người

 

18

19

20

21

22

23

24