Quyết định 523/QĐ-BHXH 2023 sửa đổi Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 523/QĐ-BHXH

Quyết định 523/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Giấy đề nghị nhận chế độ bảo hiểm xã hội khi người hưởng từ trần (mẫu số 3-CBH) tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:523/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hùng Sơn
Ngày ban hành:31/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm

TÓM TẮT VĂN BẢN

Sửa đổi Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần

Ngày 31/3/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 523/QĐ-BHXH về việc sửa đổi, bổ sung Giấy đề nghị nhận chế độ bảo hiểm xã hội khi người hưởng từ trần (mẫu số 3-CBH) tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Cụ thể, sửa đổi Giấy đề nghị nhận chế độ bảo hiểm xã hội khi người hưởng từ trần (mẫu số 3-CBH) tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Trong đó, người đề nghị là thân nhân của người hưởng đã từ trần theo quy định, đại diện cho các thân nhân lĩnh tiền lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã từ trần có những tháng chưa nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, trong trường hợp thân nhân người hưởng từ trần chưa có đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất khi đến cơ quan bảo hiểm xã hội làm thủ tục đề nghị xuất trình trích lục khai tử hoặc giấy báo tử.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 523/QĐ-BHXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

___________

Số: 523/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

____________________________

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn c Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn c Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2020 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cu t chức ca Bo him xã hội Việt Nam;

Theo đ nghị của Trưởng Ban Thực hiện chính sách Bo him xã hội, Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Giấy đề nghị nhận chế độ bảo hiểm xã hội khi người hưởng từ trần (mẫu số 3-CBH) tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Các Bộ: LĐTB&XH, TC;

- Hội đồng quản lý BHXH;

- TGĐ, các Phó TGĐ;

- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam:

- Lưu: VT, TCKT

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Lê Hùng Sơn

 

Mẫu số 3-CBH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 523/QĐ-BHXH

ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Tổng
Giám đốc BHXH Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

KHI NGƯỜI HƯỞNG TỬ TRẦN

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội………………………

Tôi tên là:……….Sinh ngày …….tháng …….năm …...Mối quan hệ với người từ trần:…….

Số CCCD/CMND/Số định danh cá nhân…………….…Ngày cấp:………….Nơi cấp:.........

Nơi cư trú (ghi rõ: số nhà, đường phố, tổ/xã/phường):………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………………

Là thân nhân của ông/bà: …………………………………..

Số sổ BHXH/Mã số BHXH: ……………………………….

Số CCCD/CMND/Số định danh cá nhân…………...Ngày cấp……………Nơi cấp:................

Ông/bà ………………chết ngày ………...tháng……….. năm ……….(Trích lục khai tử số…; ngày…...tháng…..năm….do cơ quan/đơn vị…..cấp).

Nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH trước khi chết:……………………………………..

Được sự nhất trí của các thân nhân trong gia đình, tôi xin thay mặt cho những thân nhân dưới đây để nhận chế độ BHXH của người đang hưởng chế độ BHXH đã từ trần:

1. Ông (Bà):……………………………Sinh ngày………tháng……..năm……………………

Số CCCD/CMND/Số định danh cá nhân…………….Ngày cấp:…….Nơi cấp:…………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………...

Nơi cư trú:……………………………………………………………………………………….

Mối quan hệ với người từ trần:……………………………………………………………….

2. Ông (Bà):…………………………….Sinh ngày………tháng……..năm…………………

Số CCCD/CMND/Số định danh cá nhân …………..Ngày cấp:……..Nơi cấp:……………

Số điện thoại:……………………………………………………………………………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………

Mối quan hệ với người từ trần: ………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị cơ quan BHXH xem xét, giải quyết chế độ BHXH cho gia đình chúng tôi theo quy định.

4. Cam kết của các thân nhân: Chúng tôi là thân nhân của ông/bà:……………Đồng ý cử ông/bà……….là người đại diện cho gia đình lập Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần. Chúng tôi cam kết những thông tin kê khai trên đây là đầy đủ, đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai cũng như trong trường hợp xảy ra tranh chấp về việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH theo chế độ của người hưởng đã từ trần.

5. Cam kết của người khai: Tôi cam kết Tôi là người được các thân nhân thống nhất ủy quyền lập Giấy đề nghị theo mẫu số 3-CBH. Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra tranh chấp./.

Xác nhận của các thân nhân về việc cử người đại diện đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần

Người thứ nhất:........................................

(Ký hoặc điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

Người thứ hai:............................... …….

(Ký hoặc điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

Người thứ ba:................................ ………

(Ký hoặc điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

Người thứ (n):............................................

(Ký hoặc điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

……..., ngày…..tháng….năm….

Chứng thực về chữ ký hoặc điểm chỉ của người đề nghị

……..., ngày…..tháng….năm….

Người đề nghị

(Ký hoặc điểm chỉ, ghi rõ họ tên)


 

 

 

         Xét duyệt của cơ quan BHXH

- Tổng số tháng được truy lĩnh:…….tháng

Từ tháng…..năm…..đến tháng…năm…..

- Tổng số tiền được truy lĩnh:……đồng

Bằng chữ:……………………………

       …..,ngày……tháng……năm…….

Giám đốc BHXH

(Ký tên, đóng dấu)
 

                                                       

       

Ghi chú:

- Người đề nghị là thân nhân của người hưởng đã từ trần theo quy định, đại diện cho các thân nhân lĩnh tiền lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã từ trần có những tháng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

- Chỉ kê khai đối với thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con.

- Chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người đề nghị: Là chứng thực của chính quyền địa phương hoặc của Phòng Công chứng hoặc của Thủ trưởng trại giam, trại tạm giam trong trường hợp chấp hành hình phạt tù, bị tạm giam hoặc của Đại sứ quán Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam trong trường hợp cư trú ở nước ngoài.

Nếu Tờ khai từ 02 tờ rời trở lên thì giữa các tờ phải đóng dấu giáp lai của nơi chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ.

- Trong trường hợp thân nhân người hưởng từ trần chưa có đề nghị cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất khi đến cơ quan BHXH làm thủ tục đề nghị xuất trình trích lục khai tử hoặc giấy báo tử.

GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI NGƯỜI
HƯỞNG TỪ TRẦN

(Mẫu số 3-CBH)

a) Mục đích: Để thân nhân của người hưởng được lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH trong trường hợp người đang hưởng chết nhưng còn những tháng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

b) Đơn vị lập: Thân nhân, đại diện cho các thân nhân của người hưởng được lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH trong trường hợp người đang hưởng chết.

c) Phương pháp lập: Giấy này do thân nhân người hưởng lập gửi cơ quan BHXH để lĩnh tiền lương hưu, trợ cấp BHXH của người đang hưởng đã từ trần có chế độ BHXH chưa nhận. Chỉ kê khai đối với thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi