Quyết định 457/QĐ-BLĐTBXH 2024 chọn nhà thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 457/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 457/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Long An
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:457/QĐ-BLĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Bá Hoan
Ngày ban hành:23/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Xây dựng, Đấu thầu-Cạnh tranh

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

_________

Số: 457/QĐ-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

 

 

QUYT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của

dự án Trung tâm Điu dưỡng người có công tỉnh Long An

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đu tư hướng dn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thu và mu hồ sơ đu thầu trên Hệ thng mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1380/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt đầu tư dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thu một số gói thu tư vn thuộc Dự án Trung tâm Điu dưỡng người có công tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-SLĐTBXH ngày 20/10/2023 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Trung tâm Điu dưỡng người có công tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-SLĐTBXH ngày 19/01/2024 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Long An, hạng mục: Di dời đường dây trung thế hiện hữu (22KV);

Căn cứ Quyết định số 541/QĐ-SLĐTBXH ngày 07/3/2024 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An về việc phê duyệt dự toán gói thu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Long An, hạng mục: Di dời đường dây trung thế hiện hữu (22KV);

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-SLĐTBXH ngày 07/3/2024 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Nén tĩnh cọc thí nghiệm tại hiện trường dự án Trung tâm Điu dưỡng người có công tỉnh Long An:

Xét Tờ trình số 487/TTr-SLĐTBXH ngày 26/01/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu của dự án Trung tâm Điu dưỡng người có công tỉnh Long An (kèm theo hồ sơ có liên quan);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công  tỉnh Long An theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

 Điêu 2. Chủ đầu tư dự án căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này để tổ chức lựa chọn nhà thu theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật nếu để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, Giám đốc Ban Quản lý dự án đu tư xây dựng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- TT CNTT (đăng ti trên cổng TTĐT của Bộ);

- Lưu: VT, Vụ KHTC (5 bn).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Bá Hoan

 

 

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 457/QĐ-BLĐTBXH ngày 23/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thc lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện gói thầu

I

Phần công việc đã thực hiện

30.121.000

 

 

 

 

 

 

1

Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Di dời đường dây trung thế NR

30.121.000

 

Ch định thầu (quy trình rút gọn)

 

 

Trọn gói

 

II

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thu

552.413.000

 

 

 

 

 

 

1

Chi phí nén tĩnh cọc thí nghiệm tại hiện trường

117.923.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)

 

Quý II/2024

Trọn gói

30 ngày

2

Giám sát hạng mục: Di dời đường dây trung thế

14.725.000

Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)

 

Quý II/2024

Trọn gói

30 ngày

3

Di dời đường dây trung thế

419.765.000

 

Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)

 

Quý II/2024

Trọn gói

30 ngày

 

TNG CỘNG (I+II)

582.534.000

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi