Quyết định 379/QĐ-TTg 2022 Bản ghi nhớ về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia Chương trình lao động nông nghiệp Ô-xtrây-li-a

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 379/QĐ-TTg

Quyết định 379/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Ô-xtrây-li-a và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia Chương trình lao động nông nghiệp Ô-xtrây-li-a
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:379/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:23/03/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Ngoại giao, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Ký bản ghi nhớ Việt - Úc về hỗ trợ người Việt tham gia chương trình nông nghiệp

Ngày 23/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 379/QĐ-TTg về việc ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Ô-xtrây-li-a và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia Chương trình lao động nông nghiệp Ô-xtrây-li-a.

Cụ thể, phê duyệt nội dung dự thảo “Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Ô-xtrây-li-a và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia Chương trình lao động nông nghiệp Ô-xtrây-li-a” theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu tại Tờ trình số 14/TTr-LĐTBXH ngày 18/3/2022. Đồng thời, Lãnh đạo Bộ được ủy quyền thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Bản ghi nhớ này cùng với đại diện Chính phủ Ô-xtrây-li-a. 

Ngoài ra, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện; theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện Bản ghi nhớ. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký​.

Xem chi tiết Quyết định 379/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 379/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KÝ BẢN GHI NHỚ GIỮA CHÍNH PHỦ Ô-XTRÂY-LI-A VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỀ HỖ TRỢ CÔNG DÂN VIỆT NAM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP Ô-XTRÂY-LI-A

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thỏa thuận quốc tế ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 14/TTr-LĐTBXH ngày 18 tháng 3 năm 2022,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt nội dung dự thảo “Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Ô-xtrây-li-a và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia Chương trình lao động nông nghiệp Ô-xtrây-li-a” theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu tại Tờ trình trên..

Điều 2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thay mặt Chính phủ Việt Nam ký “Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Ô-xtrây-li-a và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hỗ trợ công dân Việt Nam tham gia Chương trình lao động nông nghiệp Ô-xtrây-li-a” với đại diện Chính phủ Ô-xtrây-li-a.

Điều 3.

1. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện; theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện Bản ghi nhớ nêu tn.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- TTg, PTTg Phạm Bình Minh;
- Các Bộ: LĐTBXH, TP, NG, NNPTNT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,
Các Vụ: PL, NN;
- Lưu: VT, QHQT (3).M.A.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi