Quyết định 121/1999/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ về tiền lương và thu nhập của Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 121/1999/QĐ-TTG
NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 1999 VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP
CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Cho phép Tổng công ty Điện lực Việt Nam được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước từ ngày 01 tháng 01 năm 1999 đến hết năm 2000 khi có đủ các điều kiện sau:

- Sản xuất, kinh doanh có lãi;

- Bảo đảm thực hiện các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Mỗi năm giảm tỷ lệ tổn thất điện năng từ 0,2% - 0,3% so với quy định;

- Năng suất lao động bình quân tính bằng hiện vật năm sau phải cao hơn năm trước.

 

Điều 2. Công nhân, viên chức sản xuất, kinh doanh thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam được áp dụng một số chế độ như sau :

1. Thưởng vận hành an toàn điện : với các mức 15% và 20% lương cấp bậc công việc và được tính vào đơn giá tiền lương áp dụng đối với công nhân, viên chức làm các công việc có liên quan trực tiếp đến vận hành an toàn mạng lưới điện và cung cấp điện.

Tổng công ty Điện lực Việt Nam ban hành Quy chế thưởng trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về mức thưởng cụ thể đối với từng cấp điện áp.

2. Công nhân, viên chức trực tiếp quản lý, vận hành, sửa chữa đường dây và các trạm biến áp 500 KV được áp dụng chế độ phụ cấp thu hút quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong doanh nghiệp.

 

Điều 3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Điều 5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 121/1999/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ về tiền lương và thu nhập của Tổng công ty Điện lực Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 121/1999/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/05/1999 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương , Chính sách , Điện lực
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No: 121/1999/QD-TTg
Hanoi, May 08, 1999

 
DECISION
ON WAGE AND REVENUE REGIME IN VIETNAM ELECTRICITY CORPORATION
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Decree No. 26/CP of May 23, 1993 of the Government temporarily stipulating the new wage regime in enterprises;
Pursuant to Decree No. 28/CP of March 28, 1997 of the Government renovating the management of wages and revenues in the State-enterprises;
At the proposal of the Minister of Labor, War-Invalids and Social Affairs,
DECIDES:
Article 1.- To allow Vietnam Electricity Corporation to apply the adjustment coefficient to increase the minimum wage according to provisions of Decree No. 28/CP of March 28, 1997 of the Government on renovating the management of wages and revenues in State enterprises from January 1, 1999 to the end of the year 2000 when the following conditions are fully met:
- The production and business operation yields profits;
- All the payments to the State budget are ensured as provided for by law;
- The annual electricity loss drops by 0.2% to 0.3% as compared to the set norm;
- The average labor productivity calculated in kind in the year must be higher than the preceding year’s.
Article 2.-Workers and employees of Vietnam Electricity Corporation may enjoy some following regimes:
1. Rewards for safe electricity operation: with the levels equal to 15% and 20% of the salary-grade calculated in wage unit prices applicable to workers, employees directly engaged in the safe operation of the power grid and supply network.
Vietnam Electricity Corporation shall issue the reward regulation, based on the guidance of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Ministry of Finance regarding the specific reward level for each voltage level.
2. Workers and employees directly involved in the management, operation and repair of 500 KV transmission lines and transformer stations shall enjoy the allowances regime specified in Decree No. 26/CP of May 23, 1993 of the Government temporarily stipulating the new wage regime in enterprises.
Article 3.- The Ministry of Labor, War Invalid and Social Affairs shall have to guide the implementation of this Decision.
Article 4.- This Decision takes effect 15 days after its signing.
Article 5.-The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People’s Committees of provinces and centrally-run cities, the chairman of the Managing Board and the General Director of Vietnam Electricity Corporation shall have to implement this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
Nguyen Tan Dung

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!