Nghị quyết 24/NQ-CP 2024 chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ xã Chơ Chun và Đắc Tôi huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 24/NQ-CP

Nghị quyết 24/NQ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang công tác tại xã Chơ Chun và xã Đắc Tôi thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:24/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Lê Minh Khái
Ngày ban hành:20/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức tại xã Chơ Chun và Đắc Tôi

Ngày 20/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết 24/NQ-CP về chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang công tác tại xã Chơ Chun và xã Đắc Tôi thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý:

1. Đồng ý thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt mức 50% đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang công tác tại xã Chơ Chun và xã Đắc Tôi thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam (không thu hồi kinh phi đã chi trả cho các đối tượng đã hưởng tại hai xã này) trong thời gian từ tháng 01 năm 2011 đến hết tháng 11 năm 2022.

2. UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm thực hiện trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật về chế độ phụ cấp đặc biệt và việc chi trả phụ cấp đặc biệt nêu trên; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quán lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết 24/NQ-CP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

______

Số: 24/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng

vũ trang công tác tại xã Chơ Chun và xã Đắc Tôi

thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

__________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định s39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ v chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại các văn bản số 5412/BNV-TL ngày 21 tháng 9 năm 2023, số 6348/BNV-TL ngày 01 tháng 11 năm 2023 và số 233/BNV-TL ngày 15 tháng 01 năm 2024 về việc chi trả phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang công tác tại xã Chơ Chun và xã Đắc Tôi thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Đồng ý thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt mức 50% đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang công tác tại xã Chơ Chun và xã Đc Tôi thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam (không thu hồi kinh phí đã chi trả cho các đối tượng đã hưởng tại hai xã này) trong thời gian từ tháng 01 năm 2011 đến hết tháng 11 năm 2022.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm thực hiện trình tự thủ tục  theo quy định của pháp luật về chế độ phụ cấp đặc biệt và việc chi trả phụ cấp đặc biệt nêu trên; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Công an, Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Các đồng chí Thành viên Chính ph;

- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Công an, Tư pháp;

- Văn phòng Quốc hội;

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

- Kiểm toán nhà nước;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- UBND tỉnh Quảng Nam;

- VPCP: Các PCN, các Vụ: QHĐP, PL, TCCV;

- Lưu: VT, KTTH (2).Thg

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Lê Minh Khái

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi