Quyết định 75/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2003 - 2005

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 75/2003/QĐ-TTG
NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2003 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ
SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2003 - 2005

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 485/BKHCN-TCCBKH ngày 13 tháng 3 năm 2003); ý kiến của Ban Kinh tế Trung ương (công văn số 185 CV/KTTW ngày 15 tháng 4 năm 2003, các Bộ : Tài chính (công văn số 3492 TC/TCDN ngày 15 tháng 4 năm 2003), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 1170/LĐTBXH-CSLĐVN ngày 15 tháng 4 năm 2003), Nội vụ (công văn số 711/BNV-TCCB ngày 11 tháng 4 năm 2003),

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2003 - 2005 như phụ lục kèm theo.

 

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp có điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cùng các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc thực hiện Phương án này theo các quy định hiện hành.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI
GIAI ĐOẠN 2003 - 2005

(Ban hành kèm theo Quyết định 75/2003/QĐ- TTg
ngày 29 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

 

I. Những doanh nghiệp mà Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn: 02 doanh nghiệp

- Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật,

- Công ty ứng dụng và Phát triển công nghệ trực thuộc Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam.

 

II. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không nắm giữ cổ phần: 05 doanh nghiệp:

- Công ty Xuất nhập khẩu công nghệ mới (thực hiện năm 2003),

- Công ty Công nghệ điện tử, Cơ khí và môi trường (thực hiện năm 2004),

- Công ty ứng dụng tiến bộ, Khoa học và Công nghệ (thực hiện năm 2004),

- Công ty Sở hữu công nghiệp (thực hiện năm 2004),

- Công ty Công nghệ và Phát triển (thực hiện năm 2005).

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 75/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2003 - 2005
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 75/2003/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/04/2003 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ , Cơ cấu tổ chức , Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!