Quyết định 01/2011/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-KTNN ngày 26/06/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 01/2011/QĐ-KTNN

Quyết định 01/2011/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-KTNN ngày 26/06/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nướcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:01/2011/QĐ-KTNNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vương Đình Huệ
Ngày ban hành:21/06/2011Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 01/2011/QĐ-KTNN

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------------------------
Số: 01/2011/QĐ-KTNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN
BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2007/QĐ-KTNN NGÀY 26/06/2007
CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------------------------------
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 
Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước;
Căn cứ Luât Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 06/2010/QĐ-KTNN ngày 09/11/2010 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thay thế mẫu biểu các Biên bản kiểm toán ban hành kèm Quyết định số 02/2007/QĐ-KTNN ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán bằng mẫu biểu các Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán như sau:
- Thay Mẫu số 01/BBKT-NSBN bằng Mẫu số 01/BCKT-TKT-NSBN;
- Thay Mẫu số 02/BBKT-NSBN bằng Mẫu số 02/BCKT-TKT-NSBN;
- Thay Mẫu số 03/BBKT-NSBN bằng Mẫu số 03/BCKT-TKT-NSBN;
- Thay Mẫu số 01/BBKT-NSĐP bằng Mẫu số 01/BCKT-TKT-NSĐP;
- Thay Mẫu số 02/BBKT-NSĐP bằng Mẫu số 02/BCKT-TKT-NSĐP;
- Thay Mẫu số 03/BBKT-NSĐP bằng Mẫu số 03/BCKT-TKT-NSĐP;
- Thay Mẫu số 04/BBKT-NSĐP bằng Mẫu số 04/BCKT-TKT-NSĐP;
- Thay Mẫu số 05/BBKT-NSĐP bằng Mẫu số 05/BCKT-TKT-NSĐP;
- Thay Mẫu số 01/BBKT-ĐTDA bằng Mẫu số 01/BCKT-TKT-ĐTDA;
- Thay Mẫu số 01/BBKT-CTMT bằng Mẫu số 01/BCKT-TKT-CTMT;
- Thay Mẫu số 01/BBKT-DNNN bằng Mẫu số 01/BCKT-TKT-DNNN;
- Thay Mẫu số 01/BBKT-TCNH bằng Mẫu số 01/BCKT-TKT-TCNH;
-Thay Mẫu số 01/BBKT-CNI bằng Mẫu số 01/BCKT-TKT-QPAN&TCĐ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, Trưởng đoàn kiểm toán, các thành viên đoàn kiểm toán và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
 - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
 - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
 - Thủ tướng Chính phủ;
 - VP Trung ương, Các Ban của Đảng; VP Chủ tịch nước; VP Quốc hội; VP Chính Phủ; Hội đồng dân tộc; Các UB của Quốc hội, các Ban thuộc UBTV Quốc hội;
 - Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
 - TAND tối cao; VKSND tối cao;
 - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp;
- Lãnh đạo KTNN, các ĐV trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, CĐ
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Vương Đình Huệ

  
DANH MỤC
CÁC MẪU BIỂU ĐƯỢC THAY THẾ
(Ban hành kèm Quyết định số 01/2011/QĐ-KTNN ngày 21/06/2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)
 
STT
Mẫu biểu cũ
Mẫu biểu mới
1
Mẫu số 01/BBKT-NSBN
Mẫu số 01/BCKT-TKT-NSBN
2
Mẫu số 02/BBKT-NSBN
Mẫu số 02/BCKT-TKT-NSBN
3
Mẫu số 03/BBKT-NSBN
Mẫu số 03/BCKT-TKT-NSBN
4
Mẫu số 01/BBKT-NSĐP
Mẫu số 01/BCKT-TKT-NSĐP
5
Mẫu số 02/BBKT-NSĐP
Mẫu số 02/BCKT-TKT-NSĐP
6
Mẫu số 03/BBKT-NSĐP
Mẫu số 03/BCKT-TKT-NSĐP
7
Mẫu số 04/BBKT-NSĐP
Mẫu số 04/BCKT-TKT-NSĐP
8
Mẫu số 05/BBKT-NSĐP
Mẫu số 05/BCKT-TKT-NSĐP
9
Mẫu số 01/BBKT-ĐTDA
Mẫu số 01/BCKT-TKT-ĐTDA
10
Mẫu số 01/BBKT-CTMT
Mẫu số 01/BCKT-TKT-CTMT
11
Mẫu số 01/BBKT-DNNN
Mẫu số 01/BCKT-TKT-DNNN
12
Mẫu số 01/BBKT-TCNH
Mẫu số 01/BCKT-TKT-TCNH
13
Mẫu số 01/BBKT-CNI
Mẫu số 01/BCKT-TKT-CNI
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 78/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp

Thông tư 78/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp

Thuế-Phí-Lệ phí, Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe, Doanh nghiệp, Kế toán-Kiểm toán, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Bảo hiểm

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi