Quyết định 887/QĐ-UBDT 2019 tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo TCQG

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 887/QĐ-UBDT

Quyết định 887/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Ủy ban Dân tộc
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:887/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nông Quốc Tuấn
Ngày ban hành:15/11/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Số: 887/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan y ban Dân tộc

______________________________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của BKhoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tại địa phương;

Căn cứ Quyết định 655/QĐ-UBDT ngày 31/10/2018 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng, mở rộng, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc; Quyết định số 01/QĐ-UBDT ngày 02/01/2019 Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Ủy ban Dân tộc (gọi tắt là Ban chỉ đạo ISO);

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo ISO và Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Ủy ban Dân tộc (có danh mục ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Chỉ đạo ISO, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn cán bộ công chức tổ chức triển khai áp dụng, tuân thủ chặt chẽ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã được phê duyệt./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- V
ăn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&CN;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Các Thứ trưởng, PCN UBDT;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, KSTTHC(5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Nông Quốc Tuấn

 

DANH MỤC

Ban hành áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan y ban Dân tộc
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 887/QĐ-UBDT ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

STT

Tên tài liệu

Mã hiệu

Ghi chú

I. Thủ tục theo mô hình Hệ thống quản lý chất lượng

1.

Chính sách chất lượng

CSCL

 

2.

Mục tiêu chất lượng

MTCL

 

3.

Bản mô tả mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

BMT

 

4.

Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu và hồ sơ)

QT-01.BCĐ

 

5.

Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội

QT-02.BCĐ

 

6.

Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng

QT-03.BCĐ

 

7.

Quy trình kiểm soát và xử lý công việc không phù hp

QT-04.BCĐ

 

8.

Quy trình thực hiện hành động khắc phục

QT-05.BCĐ

 

9.

Quy trình xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng

QT-06.BCĐ

 

II. Văn phòng Ủy ban

10.

Quy trình quản lý văn bản đi

QT-01.VP

 

11.

Quy trình quản lý văn bản đến

QT-02.VP

 

12.

Quy trình lập hồ sơ, tài liệu trước khi giao nộp vào lưu trữ cơ quan

QT-03.VP

 

13.

Quy trình mua sắm, cấp phát và quản lý vật tư, trang thiết bị tài sản văn phòng

QT-04.VP

 

14.

Quy trình xây dựng chương trình công tác của Ủy ban Dân tộc

QT-05.VP

 

15.

Quy trình tổ chức họp, hội nghị, hội thảo

QT-06.VP

 

16.

Quy trình tổ chức các chuyến đi công tác của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đến địa phương

QT-07.VP

 

17.

Quy trình thanh toán và quản lý chứng từ kế toán

QT-08.VP

 

18.

Quy trình bảo trì, sửa chữa trang thiết bị, tài sản

QT-09.VP

 

III. Thanh tra Ủy ban

19.

Quy trình tổ chức cuộc thanh tra

QT-01.TTr

 

20.

Quy trình tiếp công dân

QT-02.TTr

 

21.

Quy trình xử lý đơn

QT-03.TTr

 

22.

Quy trình giải quyết khiếu nại

QT-04.TTr

 

23.

Quy trình giải quyết tố cáo

QT-05.TTr

 

IV. Vụ Tổ chức Cán bộ

24.

Quy trình nâng lương thường xuyên

QT-01.TCCB

 

25.

Quy trình quy hoạch cán bộ

QT-02.TCCB

 

26.

Quy trình xét đề nghị khen thưởng

QT-03.TCCB

 

27.

Quy trình xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”

QT-04.TCCB

 

28.

Quy trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

QT-05.TCCB

 

29.

Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng

QT-06.TCCB

 

30.

Quy trình tiếp nhận công chức, viên chức có nguyện vọng về công tác tại Ủy ban Dân tộc

QT-07.TCCB

 

V. Vụ Chính sách Dân tộc

31.

Quy trình xây dựng, trình duyệt và tổ chức thực hiện các chương trình chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

QT-01.CSDT

 

32.

Quy trình xử lý kiến nghị của cử tri và quốc hội

QT-02.CSDT

 

VI. Vụ hợp tác quốc tế

33.

Quy trình cử đoàn ra, đón đoàn vào và tổ chức tiếp khách nước ngoài

QT-01.HTQT

 

VII. Vụ Kế hoạch tài chính

34.

Quy trình lập, phân bổ, điều chỉnh và bổ sung Kế hoạch, dự toán ngân sách hàng năm; Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm

QT-01.TC

 

35.

Quy trình thẩm đnh, phê duyệt chủ trương; Dự án đầu tư công

QT-02.TC

 

36.

Quy trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

QT-03.TC

 

37.

Quy trình thẩm định, xét duyệt quyết toán kinh phí hàng năm của Ủy ban Dân tộc

QT-04.TC

 

VIII. Vụ pháp chế

38.

Quy trình xây dựng thông tư

QT-01.PC

 

39.

Quy trình kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

QT-02.PC

 

40.

Quy trình rà soát văn bản Quy phạm pháp luật

QT-03.PC

 

IX. Vụ tổng hợp

41.

Quy trình báo cáo tổng hợp định kỳ và đột xuất

QT-01.TH

 

42.

Quy trình quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, môi trường trong lĩnh vực công tác Dân tộc và địa bàn vùng Dân tộc

QT-02.TH

 

X. Vụ tuyên truyền

43.

Quy trình cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

QT-01.TT

 

XI. Vụ dân tộc thiểu số

44.

Quy trình phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức thăm hỏi, tiếp đón các đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số về thăm và làm việc tại Ủy ban Dân tộc

QT-01.DTTS

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi