Quyết định 850a/QĐ-NHNN 2018 thủ tục hành chính thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 850a/QĐ-NHNN

Quyết định 850a/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:850a/QĐ-NHNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Minh Tú
Ngày ban hành:23/04/2018Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

NHNN công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua khen thưởng

Ngày 23/4/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 850a/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt công bố 02 thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng mới ban hành là thủ tục đăng ký thi đua và thủ tục đăng ký thi đau với tổ chức tài chính vi mô.

Ngoài ra, Quyết định cũng công bố 15 thủ tục hành chính cùng lĩnh vực này bị sửa đổi, bổ sung như sau: Tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng; Tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; Tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; Tặng thưởng danh hiệu Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước; Tặng thường Huân chương các loại, các hạng; Khen thưởng đột xuất; Khen thưởng chuyên đề; Khen thưởng ngoài ngành…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/5/2018.

Xem chi tiết Quyết định 850a/QĐ-NHNN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

­-----------

Số: 850a/QĐ-NHNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

 

                                                                       

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-NHNN ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các Vụ, cục, đơn vị có liên quan, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục KSTTHC-VPCP (để p/h);

- Lưu: VP, TĐKT.

KT. THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC

 

 

 

 

Đào Minh Tú

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 850a/QĐ-NHNN ngày 23 tháng 4 năm 2018
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Thủ tục đăng ký thi đua

Thi đua khen thưởng

Vụ Thi đua - Khen thưởng

2

Thủ tục đăng ký thi đua đối với tổ chức tài chính vi mô

Thi đua khen thưởng

NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

 

 

2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung thay thế

Lĩnh

vực

Cơ quan thực hiện

1

B-NHA- 279371-TT

Thủ tục tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng

Thông tư số

08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của NHNN về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Ngân hàng

Thi

đua

khen

thưởng

Vụ Thi đua -

Khen

thưởng

2

B-NHA-

279383-TT

Thủ tục tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc

Thông tư số

08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của NHNN về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Ngân hàng

Thi

đua

khen

thưởng

Vụ Thi đua -

Khen

thưởng

3

B-NHA-

279392-TT

Thủ tục tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

Thông tư số

08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của NHNN về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Ngân hàng

Thi

đua

khen

thưởng

Vụ Thi đua -

Khen

thưởng

4

B-NHA-

279402-TT

Thủ tục tặng thưởng danh hiệu Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước

Thông tư số

08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của NHNN về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Ngân hàng

Thi

đua

khen

thưởng

Vụ Thi đua -

Khen

thưởng

5

B-NHA-

279410-TT

Thủ tục tặng thưởng danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ

Thông tư số

08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của NHNN về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Ngân hàng

Thi

đua

khen

thưởng

Vụ Thi đua -

Khen

thưởng

6

B-NHA-

279412-TT

Thủ tục tặng thưởng Huân chương các loại, các hạng

Thông tư số

08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của NHNN về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Ngân hàng

Thi

đua

khen

thưởng

Vụ Thi đua -

Khen

thưởng

7

B-NHA-

279449-TT

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư số

08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của NHNN về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Ngân hàng

Thi

đua

khen

thưởng

Vụ Thi đua -

Khen

thưởng

8

B-NHA-

279477-TT

Thủ tục tặng thưởng Huy chương

Thông tư số

08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của NHNN về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Ngân hàng

Thi

đua

khen

thưởng

Vụ Thi đua -

Khen

thưởng

9

B-NHA-

279487-TT

Thủ tục tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động

Thông tư số

08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của NHNN về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Ngân hàng

Thi

đua

khen

thưởng

Vụ Thi đua -

Khen

thưởng

10

B-NHA-

279497-TT

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Thống đốc

Thông tư số

08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của NHNN về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Ngân hàng

Thi

đua

khen

thưởng

Vụ Thi đua -

Khen

thưởng

11

B-NHA-

279505-TT

Thủ tục khen thưởng đột xuất

Thông tư số

08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của NHNN về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Ngân hàng

Thi

đua

khen

thưởng

Vụ Thi đua -

Khen

thưởng

12

B-NHA- 27951 1-TT

Thủ tục khen thưởng chuyên đề

Thông tư số

08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của NHNN về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Ngân hàng

Thi

đua

khen

thưởng

Vụ Thi đua -

Khen

thưởng

13

B-NHA-

279512-TT

Thủ tục khen thưởng quá trình cống hiến

Thông tư số

08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của NHNN về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Ngân hàng

Thi

đua

khen

thưởng

Vụ Thi đua -

Khen

thưởng

14

B-NHA-

279516-TT

Thủ tục khen thưởng ngoài Ngành

Thông tư số

08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của NHNN về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Ngân hàng

Thi

đua

khen

thưởng

Vụ Thi đua -

Khen

thưởng

15

B-NHA-

279519-TT

Thủ tục tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam

Thông tư số

08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của NHNN về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Ngân hàng

Thi

đua

khen

thưởng

Vụ Thi đua -

Khen

thưởng

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi