Quyết định 188/QĐ-BKHĐT 2024 Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 188/QĐ-BKHĐT

Quyết định 188/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:188/QĐ-BKHĐT Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành:31/01/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 188/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2024

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Căn cứ Nghị định số 89/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Phụ lục I) và Danh mục các thủ tục hành chính cần rà soát năm 2024 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Phụ lục II).

Điều 2. Mục tiêu và sản phẩm của Kế hoạch

1. Mục tiêu:

Kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính; cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và các quy định có liên quan; bảo đảm chỉ đề xuất các thủ tục hành chính mới cần thiết, hợp lý, hợp pháp, hiệu quả.

2. Sản phẩm:

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông qua Phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, đầu tư theo phương thức đối tác công tư và lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Điều 3. Kinh phí thực hiện các hoạt động rà soát ban hành kèm theo Quyết định này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp và Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTT);
- Trung tâm CNTT (để đưa tin);
- Các đơn vị: TCCB, PC (để p/h theo dõi);
- Lưu: VT, VP (THKS)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2024 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 188/QĐ-BKHĐT ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

____________

 

Stt

Nội dung công việc/Chi tiết thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian bắt đầu

Thời gian hoàn thành

Kết quả

1

Xây dựng trình Lãnh đạo Bộ ban hành kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính (TTHC) năm 2024 của Bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị: ĐKKD, PTDN, QLĐT

01/01/2024

30/01/2024

Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát TTHC năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

Tiến hành rà soát các thủ tục, quy định hành chính

Các đơn vị: ĐKKD, PTDN, QLĐT

Văn phòng Bộ

15/3/2024

30/4/2024

Kết quả rà soát của của các đơn vị

3

Rà soát, so sánh, đánh giá các quy định liên quan thông qua biểu mẫu đánh giá độc lập

Văn phòng Bộ

Các đơn vị: ĐKKD, PTDN, QLĐT

01/5/2024

15/5/2024

Tổng hợp kết quả rà soát, so sánh

4

Tổng hợp, báo cáo về nội dung kiến nghị sửa đổi quy định liên quan đến TTHC được đề xuất rà soát

Các đơn vị: ĐKKD, PTDN, QLĐT

Văn phòng Bộ

15/5/2024

31/5/2024

Bản tổng hợp, báo cáo kiến nghị phương án đơn giản hóa và chi phí cắt giảm đơn giản hóa TTHC

5

Tổ chức họp tham vấn (nếu cần thiết)

Văn phòng Bộ

Các đơn vị: ĐKKD, PTDN, QLĐT

01/6/2024

15/6/2024

Các cuộc họp tham vấn (nếu có)

6

Xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan

Văn phòng Bộ

Các đơn vị: ĐKKD, PTDN, QLĐT

15/6/2024

30/6/2024

Quyết định phê duyệt Phương án đơn giản hóa TTHC của Bộ

7

Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp và hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC trình Bộ trưởng

Văn phòng Bộ

Các đơn vị: ĐKKD, PTDN, QLĐT

30/6/2024

15/7/2024

Hoàn thiện dự thảo Quyết định trình Bộ trưởng

8

Thể chế hóa các phương án đơn giản hóa TTHC được rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa trong các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ chủ trì soạn thảo, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành

Các đơn vị: ĐKKD, PTDN, QLĐT

Văn phòng Bộ, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

15/7/2024

31/12/2024

Các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẦN RÀ SOÁT NĂM 2024

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 188/QĐ-BKHĐT ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

___________

 

Stt

Thủ tục hành chính cần rà soát

Đơn vị chủ trì rà soát

Đơn vị phối hợp

Thời gian

Căn cứ lựa chọn

A

Nhóm thủ tục thủ tục đăng ký thành lập và hoạt động của tổ hợp tác

1

Đăng ký thành lập tổ hợp tác

Cục ĐKKD

Văn phòng Bộ

Tháng 02/2024 đến 6/2024

Nghị định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp tác

3

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đăng ký tạm ngừng của tổ hợp tác

4

Thủ tục chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác

5

Thủ tục thu hồi, khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác

B

Nhóm thủ tục thủ tục về đầu tư theo phương thức đối tác công tư

1

Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

Cục QLĐT

Văn phòng Bộ

Tháng 02/2024 đến 6/2024

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

2

Thẩm định nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

3

Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

4

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

C

Nhóm thủ tục thủ tục về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

1

Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Cục PTDN

Văn phòng Bộ

Tháng 02/2024 đến 6/2024

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo

2

Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

3

Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

4

Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

D

Các nhóm thủ tục hành chính trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (thực hiện theo Kế hoạch tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ - nếu có)

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi