Quyết định 1573/QĐ-BKHĐT 2022 điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1573/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành “Quy định xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư”;

Căn cứ Quyết định số 1594/QĐ-BKHĐT ngày 23/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1183/QĐ-BKHĐT ngày 24/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1594/QĐ-BKHĐT ngày 23/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 và Quyết định số 1183/QĐ- BKHĐT ngày 24/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Phụ lục chi tiết kèm theo). Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1594/QĐ-BKHĐT ngày 23/11/2021 và Quyết định số 1183/QĐ-BKHĐT ngày 24/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thanh tra Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ (để chỉ đạo);
- UBND các tỉnh: Vĩnh Phúc, Quảng Nam;
- Thanh tra các Bộ: Xây dựng, Tài chính, GTVT;
- Văn phòng Bộ (phòng KHTC; Tài vụ);
- Trung tâm tin học (đăng tải trên trang web của Bộ);
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Duy Đông

 

 

 

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2022 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-BKHĐT ngày     tháng      năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

TT

Nội dung, đối tượng thanh tra, kiểm tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I

Bổ sung 02 cuộc kiểm tra

 

 

 

 

1

Kiểm tra tình hình hoạt động và phát triển các khu công nghiệp tại tỉnh Quảng Nam

Vụ Quản lý các Khu kinh tế

Thanh tra Bộ; Cục Đầu tư nước ngoài; các Vụ: Pháp chế, Kinh tế Địa phương và lãnh thổ, Giám sát Thẩm định và đầu tư, Quản lý Quy hoạch

Quý IV

 

2

Kiểm tra tình hình hoạt động và phát triển các khu công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc

Vụ Quản lý các Khu kinh tế

Thanh tra Bộ; Cục Đầu tư nước ngoài; các Vụ: Pháp chế, Kinh tế Địa phương và lãnh thổ, Giám sát Thẩm định và đầu tư, Quản lý Quy hoạch

Quý IV

 

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 1573/QĐ-BKHĐT

Quyết định 1573/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1573/QĐ-BKHĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Duy Đông
Ngày ban hành:16/09/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung 02 cuộc kiểm tra năm 2022

Ngày 16/9/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định 1573/QĐ-BKHĐT về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1594/QĐ-BKHĐT ngày 23/11/2021 về việc ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 và Quyết định số 1183/QĐ-BKHĐT ngày 24/6/2022 về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022.

Cụ thể, bổ sung 02 cuộc kiểm tra, gồm: Kiểm tra tình hình hoạt động và phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam và kiểm tra tình hình hoạt động và phát triển các khu công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc. Hai cuộc kiểm tra này do Vụ Quản lý các Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ, Cục Đầu tư nước ngoài; các Vụ: Pháp chế, Kinh tế Địa phương và lãnh thổ, Giám sát Thẩm định và đầu tư, Quản lý Quy hoạch thực hiện. Thời gian thực hiện là Quý IV/2022.

Ngoài ra, các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1594/QĐ-BKHĐT ngày 23/11/2021 và Quyết định số 1183/QĐ-BKHĐT ngày 24/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1573/QĐ-BKHĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi