Quyết định 143/QĐ-TTg 2024 Nâng cao chất lượng khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 143/QĐ-TTg

Quyết định 143/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:143/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Lưu Quang
Ngày ban hành:02/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phấn đấu 80% công chức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

Ngày 02/02/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 143/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển". 

1. Mục tiêu cụ thể Đề án "Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển":

- Bộ pháp điển cùng với các cơ sở dữ liệu về pháp luật được quản lý, vận hành thống nhất, đồng bộ, kết nối dữ liệu thông tin pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận, tra cứu pháp luật của người dân và doanh nghiệp.

- Phấn đấu 80% công chức các bộ, ngành và địa phương được phổ biến, giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, có 50.000 lượt truy cập Bộ pháp điển mỗi ngày.

- Phấn đấu 100% các bộ, ngành và địa phương đều có báo cáo viên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển tại cơ quan, địa phương mình.

2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Đề án:

- Rà soát, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật chứa các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực chưa được sắp xếp vào Bộ pháp điển trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:

+ Cơ quan thực hiện: Các cơ quan thực hiện pháp điển.

+ Thời hạn hoàn thành: Năm 2024.

- Bộ Tư pháp thường xuyên rà soát, kịp thời tăng cường các giải pháp về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo đối với các kỹ thuật pháp điển, tính năng tra cứu Bộ pháp điển; bảo đảm Bộ pháp điển dễ dàng cập nhật tra cứu, sử dụng và thích ứng với nhu cầu, xu thế phát triển của công nghệ, xã hội; xây dựng và tổ chức giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng ứng dụng Bộ pháp điển dùng trên các thiết bị di động:

+ Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2024.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

Xem chi tiết Quyết định 143/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_____________

Số: 143/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng

và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển” với những nội dung cơ bản sau đây:

I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu của đề án

a) Mục tiêu chung

- Xây dựng Bộ pháp điển gắn với mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

- Hoàn thiện Bộ pháp điển bảo đảm chất lượng theo quy định tại Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, duy trì và phổ biến, hướng dẫn việc khai thác, sử dụng Bộ pháp điển nhằm thích ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ và phục vụ nhu cầu tiếp cận, tra cứu pháp luật hiệu quả.

b) Mục tiêu cụ thể

- Khắc phục hạn chế, bất cập của Bộ pháp điển hiện nay.

- Tiếp tục nghiên cứu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hoàn thiện các kỹ thuật pháp điển hợp lý, khoa học hơn, góp phần thuận tiện trong khai thác, sử dụng Bộ pháp điển.

- Bộ pháp điển được phổ biến, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng bằng nhiều phương thức, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

- Bộ pháp điển cùng với các cơ sở dữ liệu về pháp luật được quản lý, vận hành thống nhất, đồng bộ, kết nối dữ liệu thông tin pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận, tra cứu pháp luật của người dân và doanh nghiệp.

- Phấn đấu 80% công chức các bộ, ngành và địa phương được phổ biến, giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, có 50.000 lượt truy cập Bộ pháp điển mỗi ngày.

- Phấn đấu 100% các bộ, ngành và địa phương đều có báo cáo viên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển tại cơ quan, địa phương mình.

2. Quan điểm chỉ đạo của Đề án

- Cụ thể hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; bám sát, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

- Kế thừa kết quả xây dựng Bộ pháp điển và tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện kỹ thuật pháp điển bảo đảm khoa học, lôgic, dễ khai thác, sử dụng.

- Bảo đảm khả thi, phù hợp với thực trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam hiện nay khi nghiên cứu, đề xuất các giải pháp và nguồn lực thực hiện.

- Gắn việc nâng cao chất lượng Bộ pháp điển với Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số, xã hội số trong bối cảnh toàn cầu hóa, số hóa hiện nay.

- Xác định cụ thể nội dung và thời gian thực hiện công việc của các cơ quan có liên quan trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển.

3. Thời gian thực hiện Đề án

Đề án được triển khai thực hiện từ năm 2024 đến năm 2026.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Rà soát, hoàn thiện Bộ pháp điển bảo đảm chính xác, đầy đủ theo quy định

a) Rà soát, xác định và pháp điển bổ sung các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực nhưng chưa được sắp xếp vào Bộ pháp điển

- Rà soát, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật chứa các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực chưa được sắp xếp vào Bộ pháp điển trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

+ Cơ quan thực hiện pháp điển thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật chứa các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực chưa được sắp xếp vào Bộ pháp điển thuộc thẩm quyền pháp điển của cơ quan mình theo quy định tại Điều 4 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và lập thành Danh mục, đề xuất phương án cập nhật hoặc bổ sung đề mục mới (nếu có) gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Bộ Tư pháp tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cập nhật hoặc bổ sung đề mục mới (nếu có).

+ Cơ quan thực hiện: Các cơ quan thực hiện pháp điển.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

+ Kết quả đầu ra: Phương án cập nhật hoặc bổ sung đề mục mới (nếu có).

+ Thời hạn hoàn thành: Năm 2024.

- Thực hiện pháp điển các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực nhưng chưa được sắp xếp vào Bộ pháp điển theo phương án sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

+ Cơ quan thực hiện pháp điển thực hiện pháp điển các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực nhưng chưa được sắp xếp vào Bộ pháp điển theo phương án sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc pháp điển các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực nhưng chưa được sắp xếp vào Bộ pháp điển được thực hiện theo quy định về cập nhật quy phạm pháp luật mới, đề mục mới vào Bộ pháp điển tại Điều 13 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; gửi kết quả pháp điển đến Bộ Tư pháp để kiểm tra, cập nhật vào Bộ pháp điển.

+ Bộ Tư pháp thực hiện kiểm tra kết quả pháp điển do các cơ quan thực hiện pháp điển gửi đến và thực hiện cập nhật vào Bộ pháp điển.

+ Cơ quan thực hiện: Các cơ quan thực hiện pháp điển.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

+ Kết quả đầu ra: Kết quả cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật vào Bộ pháp điển theo phương án sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Thời hạn hoàn thành: Năm 2025.

b) Rà soát, xử lý, hoàn thiện các quy phạm pháp luật chưa được sắp xếp phù hợp, chỉ dẫn trong Bộ pháp điển

- Cơ quan thực hiện pháp điển thực hiện rà soát kết quả pháp điển thuộc thẩm quyền pháp điển của cơ quan mình đã được sắp xếp vào Bộ pháp điển để xác định, xử lý và hoàn thiện các quy phạm pháp luật chưa được sắp xếp phù hợp, khoa học; các chỉ dẫn chưa đầy đủ, chính xác. Gửi kết quả pháp điển đã được xử lý, hoàn thiện đến Bộ Tư pháp để kiểm tra, cập nhật vào Bộ pháp điển.

- Bộ Tư pháp thực hiện kiểm tra kết quả pháp điển do các cơ quan thực hiện pháp điển gửi đến và thực hiện cập nhật vào Bộ pháp điển.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan thực hiện pháp điển.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Kết quả đầu ra: Kết quả pháp điển đã được xử lý, hoàn thiện.

- Thời hạn hoàn thành: Năm 2024 - 2025.

2. Tổ chức nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật pháp điển bảo đảm Bộ pháp điển sắp xếp hợp lý, khoa học hơn

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát thực tiễn, hội thảo, tọa đàm trao đổi, thảo luận về việc hoàn thiện kỹ thuật pháp điển; đề xuất hoàn thiện kỹ thuật pháp điển trong việc sắp xếp các quy phạm pháp luật, ghi chú, chỉ dẫn bảo đảm hợp lý, khoa học; tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm quốc tế về xây dựng, quản lý, duy trì Bộ pháp điển, đặc biệt là tại các quốc gia có nhiều thành công trong hoạt động pháp điển.

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện kỹ thuật pháp điển; báo cáo kinh nghiệm pháp điển quốc tế.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025.

3. Tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển hiệu quả, chất lượng

a) Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về giá trị và cách thức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển trong áp dụng và thực hiện pháp luật, trọng tâm là các cơ quan, tổ chức, cá nhân thường xuyên tra cứu, áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như: công chức từ trung ương đến địa phương; luật sư; công chứng viên; trợ giúp viên pháp lý; giảng viên, giáo viên, sinh viên, học viên tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành luật.

- Cơ quan thực hiện:

+ Bộ Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển đến toàn xã hội, có trọng tâm, trọng điểm, đối tượng phù hợp với các hình thức đa dạng.

+ Các cơ quan thực hiện pháp điển; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan khác tổ chức tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển trong hệ thống của cơ quan, địa phương mình.

- Cơ quan phối hợp: Đài Truyền hình Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Hội Luật gia Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Kết quả đầu ra: Các hoạt động, hình thức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2026.

b) Tổ chức tập huấn cho đội ngũ tập huấn viên nguồn tại các bộ, ngành và địa phương về kiến thức tổng quan, kỹ năng, phương pháp để các tập huấn viên sẽ là các báo cáo viên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển tại cơ quan, địa phương mình

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan thực hiện pháp điển; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Kết quả đầu ra: Tài liệu hướng dẫn về công tác phổ biến Bộ pháp điển; kế hoạch tổ chức tập huấn; các hội thảo, tọa đàm, hội nghị tập huấn.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng, duy trì, quản lý và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

a) Rà soát, kịp thời tăng cường giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng, duy trì, quản lý và khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

Bộ Tư pháp thường xuyên rà soát, kịp thời tăng cường các giải pháp về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo đối với các kỹ thuật pháp điển, tính năng tra cứu Bộ pháp điển; bảo đảm Bộ pháp điển dễ dàng cập nhật tra cứu, sử dụng và thích ứng với nhu cầu, xu thế phát triển của công nghệ, xã hội; xây dựng và tổ chức giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng ứng dụng Bộ pháp điển dùng trên các thiết bị di động.

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan.

- Kết quả đầu ra: Ứng dụng Bộ pháp điển có giao diện thân thiện với các tính năng hỗ trợ cập nhật, tra cứu, tìm kiếm thông minh; tài liệu hướng dẫn khai thác, sử dụng Ứng dụng Bộ pháp điển.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

b) Xây dựng, quản lý, vận hành Bộ pháp điển cùng với việc từng bước kết nối, chia sẻ thông tin pháp luật với các cơ sở dữ liệu về pháp luật khác nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, cơ quan, tổ chức

Bảo đảm thông tin của Bộ pháp điển chính xác, kịp thời, đồng bộ, liên thông thông tin, dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Bộ pháp điển; đề xuất giải pháp quản lý, vận hành thống nhất Bộ pháp điển với các cơ sở dữ liệu về pháp luật khác bảo đảm việc kết nối và chia sẻ thông tin pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan.

- Kết quả đầu ra: Thông tin trên Bộ pháp điển được cập nhật chính xác, kịp thời, đồng thời thực hiện liên thông, đồng bộ, thống nhất thông tin, dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; nghiên cứu, đề xuất giải pháp kỹ thuật, pháp lý để thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2026

5. Tăng cường các điều kiện bảo đảm cho công tác pháp điển

Tăng cường bố trí các điều kiện về nhân sự, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm cho công tác pháp điển và tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển.

a) Bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác pháp điển và tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan thực hiện pháp điển; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b) Bố trí công chức làm công tác pháp điển và tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển trong tổng biên chế được giao.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan thực hiện pháp điển; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kinh phí được sử dụng từ ngân sách nhà nước bố trí cho các cơ quan thực hiện pháp điển, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hằng năm theo quy định và các nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

2. Hằng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, các bộ, ngành trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong kế hoạch dự toán ngân sách hăng năm của bộ, ngành trung ương và địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Bộ Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện Đề án; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án.

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan thực hiện pháp điển, Ủy ban nhân dân các tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện đề án. Trường hợp phát sinh cần kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo.

- Tổ chức tổng kết việc triển khai, thực hiện Đề án này vào năm 2026.

2. Bộ Tài chính

- Bố trí kinh phí chi thường xuyên trong dự toán ngân sách hằng năm để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan thực hiện pháp điển, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức khác lập dự toán chi tiết kinh phí bảo đảm cho công tác pháp điển và tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển hàng năm.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Bộ Tư pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành và duy trì Bộ pháp điển.

4. Các cơ quan thực hiện pháp điển

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện Đề án này bảo đảm hiệu quả, đúng yêu cầu và tiến độ; gửi báo cáo theo đề nghị của Bộ Tư pháp về tình hình triển khai thực hiện Đề án để Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

- Trong quá trình thực hiện Đề án này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan thực hiện pháp điển chủ động trao đổi với Bộ Tư pháp để tìm biện pháp khắc phục; trong trường hợp có ý kiến không thống nhất, phải kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Căn cứ điều kiện thực tiễn tại địa phương bố trí điều kiện bảo đảm, nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ tại Đề án; gửi báo cáo theo đề nghị của Bộ Tư pháp về tình hình triển khai thực hiện Đề án để Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện pháp điển, các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT, PL (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Lưu Quang

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi