Nghị quyết 41/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2021

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ

______

Số: 41/NQ-CP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

 

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2021

____________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2021, tổ chức vào ngày 31 tháng 3 năm 2021,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

1. Về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP; tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021

Chính phủ thống nhất đánh giá: Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương và sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế, xã hội quý I năm 2021 tiếp tục xu hướng phục hồi, ổn định và đạt được những kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 4,48% (quý I năm 2020 tăng 3,68%), là mức tăng trưởng khá so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Sản xuất công nghiệp tăng 6,5%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,45%, tiếp tục giữ vai trò động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Khu vực nông nghiệp tăng 3,16%, năng suất và giá lúa tăng. Thương mại, tiêu dùng phục hồi tốt; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 5,1%. Kinh tế vĩ mô ổn định; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp, tháng 3 năm 2021 giảm 0,27% so với tháng trước và bình quân quý I tăng 0,29% so với cùng kỳ, thấp nhất trong 20 năm qua. Thu ngân sách nhà nước đạt 30,1% dự toán năm. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 152,7 tỷ USD, tăng 24,1%; xuất siêu trên 2 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 6,3%; giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tăng 6,5%. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, trong quý I có trên 29 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký tăng 27,5%. Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo cho thấy trên 85% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng quý II tốt hơn hoặc ổn định so với quý I năm 2021.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Thực hiện tốt các chính sách người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và bảo đảm đời sống cho nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đại dịch Covid-19 tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, tập trung khoanh vùng, dập dịch, không để lây lan trên diện rộng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; chủ quyền quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả. Công tác thông tin, truyền thông được chú trọng. Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương đã tích cực nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội nước ta còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đại dịch Covid-19 tuy đã cơ bản được kiểm soát ở trong nước nhưng trên thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường, tiếp tục tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu và các quốc gia, đối tác lớn của ta; qua đó ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, đặc biệt là các ngành thương mại, dịch vụ, vận tải, du lịch... số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng. Trong khi đó, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nhất là hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến phức tạp. Công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng còn nhiều thách thức. Tình trạng tội phạm, bạo lực học đường có xu hướng gia tăng ở một số địa phương...

Thời gian tới, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công "mục tiêu kép", vừa thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống, kiểm soát đại dịch Covid-19; vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Chú trọng thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; trong đó tập trung một số nội dung trọng tâm sau đây:

- Các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành ngay các chương trình hành động, kế hoạch công tác để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các kết luận, nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản, đề án; khắc phục triệt để tình trạng xin lùi thời hạn trình, chậm, nợ ban hành văn bản, đề án, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết.

- Các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm, hiệu quả yêu cầu "5K", quản lý chặt chẽ việc cách ly y tế, nhất là đối với người nhập cảnh; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trở lại trong cộng đồng.

- Bộ Y tế tập trung chỉ đạo đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, phát triển vắc-xin trong nước phòng dịch Covid-19; đồng thời nhập khẩu vắc-xin phục vụ tiêm phòng Covid-19 theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ cũng như có kế hoạch để tiêm phòng vắc-xin trên diện rộng. Khẩn trương cùng các bộ, ngành liên quan sớm nghiên cứu, ban hành cơ chế "hộ chiếu vắc-xin" tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, du lịch; hoàn thiện quy định về thanh toán bảo hiểm y tế đối với các hoạt động khám chữa bệnh từ xa. Tiếp tục bảo đảm nhân lực, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, vật tư y tế; nâng cao năng lực, chất lượng y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung, nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, nhất là các dự án trọng điểm; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nói chung và các dự án ODA nói riêng. Hoàn thành thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2021. Chủ động triển khai kịp thời các giải pháp để thu hút và tận dụng hiệu quả làn sóng dịch chuyển đầu tư.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả; kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Giữ ổn định thị trường ngoại hối. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại các tổ chức tín dụng; triển khai các biện pháp xử lý nợ xấu, kiểm soát và hạn chế nợ xấu mới phát sinh. Điều hành lãi suất, tín dụng phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát, diễn biến thị trường. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên.

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có giải pháp cụ thể, hiệu quả hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc lưu thông, xuất nhập khẩu, tiêu thụ hàng hóa. Tăng cường xúc tiến thương mại gắn với đẩy mạnh xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam. Hỗ trợ doanh nghiệp kết nối qua các nền tảng số, các nền tảng thương mại điện tử lớn. Tăng cường các biện pháp phòng vệ thương mại, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với các rào cản, vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài. Bảo đảm cung ứng đầy đủ vật tư, trang thiết bị cho phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục chú trọng thực hiện hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, nhất là các FTA như: CPTPP, EVFTA, UKVFTA, thúc đẩy phê chuẩn Hiệp định RCEP. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch điện lực quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm quyền lợi cho người sản xuất, nhất là các nông sản theo mùa vụ. Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, có phương án tích nước, vận hành công trình phòng chống hạn hán phục vụ sản xuất và phòng chống dịch bệnh kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả khuyến nghị của EC để sớm gỡ “thẻ vàng”. Đẩy mạnh công tác trông, bảo vệ và phát triển rừng. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện Đề án kiểm kê rừng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 118/NQ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2020. Tăng cường chỉ đạo sản xuất các cây trồng chủ lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông hoàn thiện, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

- Bộ Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm như: Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Mỹ Thuận - Cần Thơ; sớm đưa vào vận hành tuyến đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông; khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công các dự án thành phần đầu tư theo hình thức PPP thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, Sân bay Nội Bài, Sân bay Tân Sơn Nhất...; triển khai đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, nhất là dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông; khẩn trương vận hành, khai thác các công trình mới đưa vào sử dụng, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Phối hợp với các Bộ: Ngoại giao, Y tế, Công an, Quốc phòng xem xét mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế. Cùng với Bộ Công an và các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung rà soát, khẩn trương báo cáo về việc sửa đổi Luật đất đai (dự kiến trình Ban Chấp hành Trung ương trong tháng 10 năm 2021). Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải; nhân rộng các mô hình xử lý rác thải hiệu quả, bền vững. Tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo, nhất là dự báo xa; dự báo, cảnh báo kịp thời các hiện tượng thời tiết, thủy văn cực đoan, nguy hiểm phục vụ phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức hoạt động dạy và học tập trung tùy theo tình hình diễn biến dịch Covid-19. Đồng thời, tăng cường và nâng cao chất lượng học trực tuyến, bảo đảm công bằng cho các học sinh. Chuẩn bị kỹ các điều kiện triển khai Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới, nhất là lớp 2 và lớp 6.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; khôi phục sản xuất và đời sống cho nhân dân vùng bão lũ tại miền Trung và thời tiết cực đoan ở miền Bắc. Khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ các văn bản quy định chi tiết Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Hoàn thiện, trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là tại các khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp; tăng cường công tác bảo đảm an toàn lao động.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất giải pháp khuyến khích các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch trong nước gắn với bảo đảm an toàn chống dịch và nâng cao chất lượng phục vụ. Chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức SEA GAMES 31.

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành phát triển Hệ tri thức Việt số hóa và vận hành hiệu quả các cổng thông tin về khoa học và công nghệ. Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, sở hữu trí tuệ; xây dựng chuỗi giá trị, tạo liên kết chặt chẽ, nhất là với các ngành hàng sản xuất lớn.

- Bộ Quốc phòng chủ động theo dõi sát tình hình, có biện pháp ứng phó kịp thời để giữ vững chủ quyền quốc gia; phối hợp chặt chẽ với các địa phương và chỉ đạo lực lượng bộ đội biên phòng các tỉnh biên giới, đặc biệt là các tỉnh phía Nam bám chốt, duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát nhập cảnh trái phép, nhất là tại các đường mòn, lối mở, khu vực cửa khẩu trên tuyến biên giới đường bộ, đường thủy, đường biển.

- Bộ Công an triển khai có hiệu quả các phương án bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông; tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động công tác phòng chống cháy, nổ, nhất là tại các lễ hội, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư...

- Bộ Ngoại giao sớm hoàn thành chương trình đối ngoại năm 2021 của lãnh đạo cấp cao; chủ động triển khai các hoạt động đối ngoại, gắn với thực hiện mục tiêu kép và bảo hộ công dân; đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch Hội đồng bảo an Liên hợp quốc lần thứ 2 (tháng 4 năm 2021) trong khuôn khổ nhiệm kỳ ủy viên Không thường trực Hội đồng bảo an của Liên hợp quốc (2020 - 2021).

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo triển khai công tác truyền thông hiệu quả, đúng mức để người dân luôn đề phòng dịch Covid-19. Tiếp tục thúc đẩy ứng dụng phần mềm truy vết Bluezone. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện thông tin, tuyên truyền về những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực của đất nước, việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống của nhân dân, các hoạt động thi đua lao động sản xuất, kinh doanh phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19, chống tin giả, lừa đảo trên mạng...; động viên toàn xã hội quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

- Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, giải pháp, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

- Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát triển, vận hành có hiệu quả cổng Dịch vụ công quốc gia, Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ.

- Các bộ, ngành và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; cắt giảm điều kiện kinh doanh một cách thực chất. Khẩn trương ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021; tăng cường đối thoại, tham vấn, tiếp thu ý kiến của các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp về quy định không còn phù hợp, là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo hướng tập trung đầu mối, phân định rõ thẩm quyền, chuyển mạnh từ cơ chế “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”.

2. Về Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 (Báo cáo)

- Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương gửi ý kiến cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tông hợp, hoàn thiện Báo cáo. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tham vấn và hội thảo chuyên đề lấy ý kiến các bộ, cơ quan, địa phương, chuyên gia đối với dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025, các nội dung trọng tâm để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tiếp thu đầy đủ ý kiến tại phiên họp và tổng hợp ý kiến các bộ, cơ quan, địa phương để hoàn thiện Báo cáo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, bảo đảm chất lượng, tiến độ gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

3. Về Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và dự kiến Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 (Báo cáo)

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ, chương trình, đề án cụ thể cần triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tại phiên họp, tổng hợp ý kiến của các cơ quan để hoàn thiện Báo cáo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định.

4. Về phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020

Chính phủ thông qua phương án sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020 theo kiến nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 43/TTr-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2021. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định.

5. Về chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách có mục tiêu, vay vốn từ các tổ chức quốc tế cho phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu theo Nghị quyết 120/NQ-CP

a) Về chủ trương tiếp nhận khoản vốn vay

- Đồng ý nguyên tắc việc vay nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài trị giá khoảng 02 tỷ USD được huy động từ: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Cơ quan Phát triển Pháp (AfD) và các đối tác khác cho mục tiêu đầu tư phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và triển khai theo hình thức tài trợ cho các chương trình, dự án đầu tư cụ thể, hiệu quả nhất.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, địa phương liên quan căn cứ vào Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP để: (i) Xác định tổng thể nhu cầu các dự án của 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài để tránh trùng lắp, bảo đảm hiệu quả; (ii) Làm rõ các chương trình, dự án kết nối, có tác động liên vùng (giao thông, thủy lợi,...) thuộc trách nhiệm chi của ngân sách trung ương thì được áp dụng cơ chế cấp phát 100% vốn vay nước ngoài; chương trình, dự án nào thuộc trách nhiệm chi của ngân sách địa phương thì thực hiện theo phương thức vay lại một phần theo quy định tại Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ.

- Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tư pháp khẩn trương rà soát, nghiên cứu để chỉnh sửa dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP theo hướng quy định giảm tỷ lệ cho các địa phương vay lại vốn ODA, vốn vay ưu đãi, đặc biệt là các địa phương có điều kiện khó khăn phải khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, ứng phó với biến đổi khí hậu và hàng năm ngân sách trung ương phải hỗ trợ, trong đó có các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (cũng đang chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19 còn bị kéo dài), đồng thời tạo dư địa điều hành linh hoạt cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành về ngân sách, quản lý nợ công và đầu tư công và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững; sớm báo cáo Chính phủ.

b) Về phương án tiếp nhận số vốn IDA hủy của WB năm 2020

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 03 tháng 4 năm 2021 về phương án sử dụng vốn IDA hủy năm 2020 của WB để tái phân bổ cho các dự án kịp tiến độ phê duyệt của WB.

- Trong trường hợp không kịp tiến độ sử dụng cho các dự án cụ thể, đồng ý chủ trương tiếp nhận vốn IDA hủy trên theo phương thức hòa đồng ngân sách chung và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo thẩm quyền thực hiện các thủ tục trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định để kịp tiếp nhận khoản vốn IDA hủy của WB.

6. Về Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

Giao Bộ Tài chính tiếp thu, giải trình ý kiến của các thành viên Chính phủ, trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định.

7. Về Báo cáo tài chính Nhà nước năm 2019

Giao Bộ Tài chính tiếp thu, giải trình ý kiến của các thành viên Chính phủ, trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định.

8. Về Quỹ tiền lương năm 2017 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Cho phép Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp không thực hiện phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 mà thực hiện rà soát quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 đã được Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam xây dựng theo đúng quy định hiện hành để xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2017, năm 2018, năm 2019, năm 2020, trên cơ sở đó chỉ đạo xây dựng, phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 và các năm tiếp theo theo đúng quy định.

9. Về Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và góp ý của các đại biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trong Quý II năm 2021.

10. Về Báo cáo về công tác cải cách hành chính Quý I năm 2021

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, bám sát các chủ trương của Đảng và quy định của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với từng nội dung, lĩnh vực cải cách hành chính.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo và công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020.

11. Về Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ

- Các bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng Chính phủ điện tử tại Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ; chủ động kết nối, chia sẻ, cung cấp dữ liệu của mình cho các cơ quan khác theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; triển khai ngay một số nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Công văn số 1250/VPCP-KSTT ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ; thực hiện nghiêm túc báo cáo điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ; hoàn thành xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và đề xuất phương án bảo đảm an toàn thông tin.

- Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và triển khai hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết nối, chia sẻ, khai thác triệt để dữ liệu để giảm tối đa giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính, đến tháng 7 năm 2021 khai thác, sử dụng chính thức trên diện rộng.

- Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ để hoàn thiện dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử, trình Chính phủ xem xét, ban hành; sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến 2030.

12. Về hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho tỉnh Hải Dương

Chính phủ thông qua cơ chế đặc thù riêng hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Hải Dương thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 27 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 02 tháng 3 năm 2021 theo đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 46/TTr-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2021. Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương căn cứ Quyết định số 481/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2021 và Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ để tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng quy định.

13. Về dự thảo Nghị định về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1496/BTNMT-ĐCKS ngày 31 tháng 3 năm 2021 về sửa điểm b khoản 2 Điều 5 của dự thảo Nghị định theo hướng bổ sung trường hợp được điều chỉnh đưa ra khởi danh mục khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một cách công khai, minh bạch (trừ các dự án quốc phòng, an ninh). Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành một cách chặt chẽ.

14. Về việc thực hiện bản thanh lý 03 xe ô tô theo hình thức chỉ định theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Chính phủ đồng ý với báo cáo, đề xuất của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 2216/BC-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2021 và ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 2980/BTC-QLCS ngày 25 tháng 3 năm 2021 về việc bán thanh lý 03 xe ô tô theo hình thức chỉ định. Giao Văn phòng Chính phủ tổ chức thực hiện theo quy định.

15. Về phê duyệt Đề án thí điểm đầu tư xây dựng Chợ Phúc Yên bằng nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Vĩnh Phúc

- Chính phủ đồng ý chủ trương triển khai Đề án thí điểm đầu tư xây dựng Chợ Phúc Yên bằng nguồn ngân sách của tỉnh Vĩnh Phúc theo đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 1768/BCT-TTTN ngày 31 tháng 3 năm 2021.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện việc đầu tư xây dựng Chợ Phúc Yên theo quy định pháp luật liên quan, đúng chủ trương đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đảm bảo đầu tư có hiệu quả.

16. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ giao và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, Nghị quyết của Quốc hội

- Nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ là nhiệm kỳ đầu tiên không nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, Nghị quyết của Quốc hội thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ; số nhiệm vụ quá hạn chỉ chiếm 1,8% (giảm 23,4% so với cuối nhiệm kỳ 2011 - 2016 là 25,2%). Yêu cầu các bộ, cơ quan tiếp tục quyết liệt, trực tiếp chỉ đạo và huy động nguồn lực, tập trung cao độ soạn thảo, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết Luật, Nghị quyết có hiệu lực từ 01 tháng 7 năm 2021 theo đúng tiến độ được phân công, không để phát sinh nợ đọng.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đề cao trách nhiệm cá nhân, chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ giao; trình các đề án trong Chương trình công tác quý I đang nợ đọng, bảo đảm trình ban hành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình các đề án trong Chương trình công tác quý II năm 2021, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ, không để phát sinh nợ đọng mới./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;

- Lưu: Văn thư, TH (2b).VH

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 41/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2021
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 41/NQ-CP Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/04/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 41/NQ-CP

 

Hanoi, April 01, 2021

 

RESOLUTION

On the Government’s regular meeting in March 2021

_____________

THE GOVERNMENT

 

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated June 19, 2015; the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Governments dated November 22, 2019;

Pursuant to the Government’s Decree No. 138/2016/ND-CP dated October 01, 2016, promulgating the working regulation of the Government;

Based on the discussion of the Cabinet members and the conclusion of the Prime Minister at the Government’s regular meeting in March 2021held on March 31, 2021,

DECIDES:

1. Regarding the implementation of Resolution No. 01/NQ-CP; socio-economic situation in March and the first three months of 2021

The Government unanimously agreed that: Despite the complicated developments of the COVID-19 pandemic, with the active participation of the entire political system, the timely and drastic guidance and direction of the Government and the Prime Minister, efforts of all levels, sectors, localities, and strong support and assistance of the business community and people all over the country, the economy and social situation in the first quarter of 2021 continued with recovery. Gross domestic product (GDP) increased by 4.48 percent (compared to 3.68 percent of the first quarter last year), a relatively good growth compared to other countries in the region and in the world. Industrial production grew by 6.5 percent, of which processing, and manufacturing increased by 9.45 percent. The sector continued to play a driving force in fostering economic growth. The agricultural sector grew by 3.16 percent, yield and price of rice also increased. Trade and consumption recorded good recovery. Total retail sales of consumer goods and services increased by 5.1 percent. Macro-economic conditions were relatively stable. Major economic balances were guaranteed. Consumer price index (CPI) continued to be controlled at a low level. CPI in March 2021 decreased by 0.27 percent compared to the previous month. On average, in the first quarter CPI increased by 0.29 percent over the same period last year, the lowest rate over the past 20 years. State budget revenue attained 30.1 percent of the full year estimate. Total import-export turnover was estimated at US dollar 152.7 billion, up 24.1 percent. Trade surplus was over US dollar 2 billion. The total social investment capital rose by 6.3 percent. 
Click download to see the full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!