Quyết định 1102/QÐ-BVHTTDL kiểm tra, đánh giá thực hiện các văn bản quy phạm lĩnh vực thư viện

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1102/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1102/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình phối hợp công tác với các Bộ, ngành trong lĩnh vực thư viện
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1102/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:31/03/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Ban hành Kế hoạch đánh giá triển khai lĩnh vực thư viện

Ngày 31/03/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1102/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình phối hợp công tác với các Bộ, ngành trong lĩnh vực thư viện.

Theo đó, Bộ giao Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình phối hợp công tác với các Bộ, ngành trong lĩnh vực thư viện.

Nội dung của Kế hoạch sẽ làm việc với Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao, lãnh đạo thư viện công cộng cấp tỉnh, phụ trách phòng ban liên quan về: Thực trạng tình hình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thư viện; Tình hình triển khai các chương trình phối hợp với các Bộ, ngành trong lĩnh vực thư viện; Tình hình hoạt động của hệ thống thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã, phòng đọc sách cơ sở, thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng trên địa bàn…

Thời gian dự kiến Quý II/2021 kiểm tra tại các tỉnh: Tỉnh Long An; Bình Phước; Tây Ninh; Đắc Nông; Gia Lai; Kon Tum. Quý III/2021, kiểm tra tại các tỉnh: Hà Tĩnh; Quảng Bình; Quảng Trị; Nam Định; Thái Bình; Hà Nam. Quý IV/2021, kiểm tra tại các tỉnh: Hà Giang; Tuyên Quang; Yên Bái.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1102/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
_____________

Số: 1102/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình phối hợp công tác với các Bộ, ngành trong lĩnh vực thư viện

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-BVHTTDL ngày 21/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Thư viện;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình phối hợp công tác với các Bộ, ngành trong lĩnh vực thư viện (có kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Thành lập các Đoàn kiểm tra gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình phối hợp công tác với các Bộ, ngành trong lĩnh vực thư viện theo Kế hoạch được phê duyệt.

Phương tiện đi và về của các Đoàn công tác thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trư
ng Trịnh Thị Thủy;
- Lưu: VT, TV, TĐ (20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

DANH SÁCH

CÁC ĐOÀN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC VỚI CÁC BỘ, NGÀNH TRONG LĨNH VỰC THƯ VIỆN
(Kèm theo Quyết định số 1102/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. Đoàn kiểm tra tại tỉnh Long An.

1. Ông Phạm Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thư viện.

2. Bà Phạm Quỳnh Lan, Chuyên viên chính Vụ Thư viện.

3. Bà Trần Thị Lý, Chuyên viên Vụ Thư viện.

II. Đoàn kiểm tra tại tỉnh Bình Phước, Tây Ninh.

1. Ông Phạm Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thư viện

2. Bà Phạm Quỳnh Lan, Chuyên viên chính Vụ Thư viện

3. Bà Trần Ngọc Mai, Chuyên viên Vụ Thư viện.

III. Đoàn kiểm tra tại tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

1. Ông Phạm Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thư viện.

2. Ông Nguyễn Thanh Đức, Chuyên viên chính Vụ Thư viện.

3. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Chuyên viên Vụ Thư viện.

IV. Đoàn kiểm tra tại tỉnh Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum.

1. Bà Đoàn Quỳnh Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện.

2. Ông Lê Tùng Sơn, Chuyên viên Vụ Thư viện.

3. Ông Trần Nhật Linh, Chuyên viên Vụ Thư viện.

V. Đoàn kiểm tra tại tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam.

1. Bà Đoàn Quỳnh Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện.

2. Bà Nguyễn Hoài Thu, Chuyên viên chính Vụ Thư viện.

3. Bà Nguyễn Thị Khánh Ly, Chuyên viên chính Vụ Thư viện.

VI. Đoàn kiểm tra tại tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái.

1. Ông Phạm Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thư viện.

2. Ông Nguyễn Thanh Đức, Chuyên viên chính Vụ Thư viện.

3. Ông Lê Tùng Sơn, Chuyên viên Vụ Thư viện./.

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC VỚI CÁC BỘ, NGÀNH TRONG LĨNH VỰC THƯ VIỆN
(Kèm theo Quyết định số 1102/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình phối hợp công tác với các Bộ, ngành trong lĩnh vực thư tại một số vùng, miền địa phương có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn.

- Thông qua việc kiểm tra, đánh giá có cái nhìn thực tế, tổng thể về tình hình hoạt động của thư viện, những tồn tại, khó khăn, vướng mc và nguyên nhân từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản chuyên ngành thư viện phù hợp với tình hình thực tế.

2. Yêu cầu

- Việc kiểm tra được chuẩn bị chu đáo và thông báo trước cho địa phương đến kiểm tra về thời gian, nội dung làm việc và thành phần tham dự.

- Thành lập Đoàn công tác đúng thành phần và đối tượng tham gia, đảm bảo các quy định về công tác kiểm tra; có thể kết hợp việc kiểm với việc thực hiện những nhiệm vụ khác tại địa phương.

- Tiến hành kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm từ cơ sở; lựa chọn địa điểm kiểm tra phù hợp đảm bảo thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại, tránh gây phiền hà cho địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung làm việc:

- Làm việc với Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao, lãnh đạo thư viện công cộng cấp tỉnh, phụ trách phòng ban liên quan về một số nội dung sau:

+ Thực trạng tình hình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thư viện (chú trọng việc triển khai thực hiện Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành; Đề án Phát triển văn hóa đọc).

+ Tình hình triển khai các chương trình phối hợp với các Bộ, ngành trong lĩnh vực thư viện.

+ Tình hình hoạt động của hệ thống thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã, phòng đọc sách cơ sở, thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng trên địa bàn.

+ Thuận lợi, khó khăn vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị.

- Khảo sát một số mô hình hoạt động thư viện cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn.

2. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia:

a) Thời gian, địa điểm

- Thời gian dự kiến: Quý II/2021

Kiểm tra tại các tỉnh: Tỉnh Long An; Bình Phước; Tây Ninh; Đắc Nông; Gia Lai; Kon Tum

- Thời gian dự kiến: Quý III/2021

Kiểm tra tại các tnh: Hà Tĩnh; Quảng Bình; Quảng Trị; Nam Định; Thái Bình; Hà Nam.

- Thời gian dự kiến: Quý IV/2021.

Kiểm tra tại các tỉnh: Hà Giang; Tuyên Quang; Yên Bái.

b) Thành phần tham gia:

- Đoàn kiểm tra của Bộ: Gồm lãnh đạo Vụ Thư viện và các chuyên viên.

- Địa phương: Gồm lãnh đạo Sở, lãnh đạo Thư viện công cộng cấp tnh, phụ trách phòng ban liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình phối hợp công tác với các Bộ, ngành trong lĩnh vực thư viện được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng bộ (theo dự toán được phê duyệt).

2. Phân công nhiệm vụ:

a) Vụ Thư viện chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai việc kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình phối hợp công tác với các Bộ, ngành trong lĩnh vực thư viện theo kế hoạch; chuẩn bị về nội dung làm việc, thành lập Đoàn công tác đúng thành phần. Sau mỗi đợt kiểm tra, đánh giá báo cáo lãnh đạo Bộ kết quả của chuyến công tác.

- Xây dựng Công văn gửi địa phương thông báo về thời gian, thành phần tham gia Đoàn công tác, nội dung làm việc và thành phần tham dự.

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành phố, thư viện công cộng cấp tỉnh trong phạm vi kiểm tra, bố trí thời gian, chuẩn bị nội dung, tạo điều kiện để Đoàn công tác thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình phối hợp công tác với các Bộ, ngành trong lĩnh vực thư viện, đề nghị Vụ Thư viện và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện để đạt kết quả tốt./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi