Nghị quyết 1062/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Thái Nguyên

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

_________

Số: 1062/NQ-UBTVQH14

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Thái Nguyên

___________

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 1075/2015/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Công văn số 09-CV/TU ngày 30/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên;

Căn cứ Biên bản kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyên trách Thái Nguyên ngày 06/11/2020;

Xét Tờ trình số 182/TTr-ĐĐBQH ngày 06/11/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên và Tờ trình số 737/TTr-BCTĐB ngày 10/11/2020 của Ban Công tác đại biểu về việc đề nghị phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Thái Nguyên,

 

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu bà Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Thái Nguyên. Thời gian tính từ ngày 12/11/2020.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, bà Đoàn Thị Hảo được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,05.

Điều 3. Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên và bà Đoàn Thị Hảo theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- UBTVQH;

- Văn phòng Quốc hội (KHTC, HC, QT);

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên;

- Ban Tổ chức tỉnh ủy Thái Nguyên;

- Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên;

- VP Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên;

- Lưu: HC, CTĐB.

E-pas: 85128

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 1062/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan ban hành:Uỷ ban Thường vụ Quốc hộiSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:1062/NQ-UBTVQH14Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành:12/11/2020Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Hành chính
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!