Quyết định 232/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế của ngành Hải quan năm 2012

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 232/QĐ-TCHQ

Quyết định 232/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế của ngành Hải quan năm 2012
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:232/QĐ-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành:20/01/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hải quan

TÓM TẮT VĂN BẢN

Cộng đồng Doanh nghiệp được tuyên truyền pháp luật về hải quan

Với mục đích giúp cán bộ, công chức Hải quan nắm bắt, hiểu đầy đủ, chính xác, thống nhất và kịp thời các quy định của pháp luật về hải quan, các quy trình về nghiệp vụ hải quan đồng thời, giúp người khai hải quan, người nộp thuế, cá nhân, tổ chức có liên quan nắm bắt kịp thời, đầy đủ và bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật về hải quan, ngày 20/01/2012, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 232/QĐ-TCHQ về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; Tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế của ngành Hải quan năm 2012.
Theo Kế hoạch, có 23 văn bản quy phạm pháp luật do Tổng cục Hải quan tham mưu, trình Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành và 12 quy chế, quy trình nghiệp vụ của Tổng cục Hải quan ban hành trong năm 2012, cùng với các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hải quan; các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan sẽ được phổ biến, giáo dục pháp luật tới cán bộ và công chức ngành Hải quan. Riêng đối với cộng đồng doanh nghiệp, phạm vi tuyên truyền được áp dụng như trên, trừ quy trình, quy chế của Tổng cục Hải quan.
Việc phổ biến nội dung văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 của Bộ Tài chính được triển khai thực hiện trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày văn bản có hiệu lực thi hành. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong năm 2011 và năm 2012 điều chỉnh trực tiếp trong lĩnh vực hải quan và các quyết định ban hành quy trình, quy chế của Tổng cục Hải quan được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày văn bản được ký ban hành (trừ trường hợp đột xuất). Các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hải quan sẽ được thực hiện, triển khai theo kế hoạch riêng. Đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được tổ chức công bố, công khai trong thời hạn 10 ngày trước khi văn bản có hiệu lực thi hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2012.

Xem chi tiết Quyết định 232/QĐ-TCHQ tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
Số: 232/QĐ-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ,
CUNG CẤP THÔNG TIN CHO NGƯỜI KHAI HẢI QUAN, NGƯỜI NỘP THUẾ
CỦA NGÀNH HẢI QUAN NĂM 2012
---------------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
 
Căn cứ Luật hải quan ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 1018/QĐ-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Tổng cục Hải quan;
Căn cứ Quyết định số 1915/QĐ-TCHQ ngày 17/10/2007 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế công tác tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế của ngành Hải quan năm 2012.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ Pháp chế Bộ Tài chính (thay b/c);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, PC (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi