Quyết định 70/QĐ-BGTVT 2023 Kế hoạch chi tiết thực hiện dự án Hỗ trợ Bộ Giao thông Vận tải thực hiện NDC Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 70/QĐ-BGTVT

Quyết định 70/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện dự án Hỗ trợ Bộ Giao thông Vận tải thực hiện NDC Việt Nam trong khuôn khổ dự án “Sáng kiến giao thông trong NDC tại các nước châu Á” năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:70/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành:03/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện dự án Hỗ trợ Bộ Giao thông vận tải thực hiện NDC

Ngày 03/02/2023, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 70/QĐ-BGTVT phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện dự án Hỗ trợ Bộ Giao thông Vận tải thực hiện NDC Việt Nam trong khuôn khổ dự án “Sáng kiến giao thông NDC tại các nước Châu Á” năm 2023.

Theo đó, Kế hoạch chi tiết thực hiện dự án Hỗ trợ Bộ Giao thông Vận tải thực hiện NDC Việt Nam trong khuôn khổ dự án “Sáng kiến giao thông NDC tại các nước Châu Á” năm 2023 bao gồm các hạng mục công việc sau: hỗ trợ kỹ thuật xây dựng hướng dẫn thu thập dữ liệu MRV trong giao thông vận tải; xây dựng hướng dẫn thu thập dữ liệu MRV cho các tiểu ngành đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, hàng không và hàng hải (theo 02 phương pháp: thống kê, điều tra);…

Bên cạnh đó, với hạng mục công việc xây dựng các kịch bản giảm nhẹ phát thải KNK trong giao thông vận tải đến 2050 theo hướng phát triển các-bon thấp và tích hợp vào NDC 3 của Việt Nam như sau: rà soát và đánh giá việc thực hiện các hành động/chính sách giảm nhẹ phát thải KNK trong giao thông vận tải từ năm 2014 đến năm 2020, tạo cơ sở để phân tích các hoạt động giảm nhẹ; xây dựng, phân tích kịch bản giảm nhẹ phát thải KNK trong giao thông vận tải đến 2050 theo hướng phát thải ròng bằng “0”;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 70/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
___________

Số: 70/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỰC HIỆN NDC VIỆT NAM TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN “SÁNG KIẾN GIAO THÔNG TRONG NDC TẠI CÁC NƯỚC CHÂU Á” NĂM 2023

____________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức và Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hợp tác kỹ thuật năm 1991;

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thực hiện dự án khu vực Hỗ trợ Bộ Giao thông vận tải thực hiện NDC Việt Nam trong khuôn khổ dự án “Sáng kiến giao thông trong NDC tại các nước châu Á” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức;

Căn cứ Quyết định số 1160/QĐ-BGTVT ngày 16/6/2020 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Văn kiện dự án Hỗ trợ Bộ Giao thông vận tải thực hiện NDC Việt Nam trong khuôn khổ dự án “Sáng kiến giao thông trong NDC tại các nước châu Á”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện dự án Hỗ trợ Bộ Giao thông vận tải thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) Việt Nam trong khuôn khổ dự án “Sáng kiến giao thông trong NDC tại các nước châu Á” (dự án NDC-TIA) năm 2023 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường và các cơ quan, đơn vị phối hợp tham gia thực hiện dự án tổ chức triển khai, quản lý và giám sát, đánh giá tiến độ, chất lượng thực hiện các hoạt động của Kế hoạch chi tiết này theo Văn kiện dự án đã được phê duyệt, bảo đảm đạt được các mục tiêu, kết quả của dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch - Đầu tư, Hợp tác quốc tế, Vận tải; Cục trưởng các Cục: Đăng kiểm Việt Nam, Đường bộ Việt Nam, Đường cao tốc Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam; Giám đốc Sở GTVT (hoặc GTVT - Xây dựng) các tỉnh, thành phố; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Như Điều 3;
- ĐSQ Đức tại Việt Nam;
- Bộ KH&ĐT;
- Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ);
- Lưu: VT, KHCN&MT(H.Lưu) (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

 

PHỤ LỤC. KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN NDC-TIA NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-BGTVT ngày 03/02/2023 của Bộ GTVT)

 

STT

Hạng mục công việc

Chịu trách nhiệm

Thực hiện

Sản phẩm dự kiến

2023

Thời gian nộp TOR

Thời gian lựa chọn tư vấn

Tiến độ theo kế hoạch

Q1

Q2

Q3

Q4

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Output 1

Đóng góp trong NDC và MRV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP 1.1

Xây dựng hệ thống MRV trong ngành GTVT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1.1.1

Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng hướng dẫn thu thập dữ liệu MRV trong GTVT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1.1.1.1

Tổng hợp, đánh giá nhu cầu dữ liệu MRV trong các tiểu ngành đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, hàng không và hàng hải

GIZ

NC + IC

Báo cáo của tư vấn

l

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/2021 - 02/2023

A 1.1.1.2

Xây dựng hướng dẫn thu thập dữ liệu MRV cho các tiểu ngành đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, hàng không và hàng hải (theo 02 phương pháp: thống kê, điều tra)

Hướng dẫn thu thập dữ liệu MRV

l

l

l

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/2022 - 04/2023

A 1.1.1.3

Thẩm định hướng dẫn thu thập dữ liệu

NC

Báo cáo thẩm định

l

l

l

l

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/2022 - 05/2023

A 1.1.2

Hỗ trợ xây dựng phương pháp luận MRV cho các hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK trong GTVT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1.1.2.1

Rà soát và đánh giá các phương pháp luận sẵn có và lựa chọn các phương pháp luận phù hợp trong các tiểu ngành đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, hàng không và hàng hải

GIZ

NC + IC

Báo cáo của tư vấn

l

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/2021 - 02/2023

A 1.1.2.2

Xây dựng và bổ sung các phương pháp MRV còn thiếu cho các biện pháp giảm phát thải KNK trong các tiểu ngành đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, hàng không và hàng hải

Phương pháp luận MRV

l

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/2022 - 02/2023

A 1.1.2.3

Xây dựng cấu trúc MRV trong ngành GTVT

Báo cáo của tư vấn; Hội thảo

l

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/2022 - 02/2023

A 1.1.3

Hỗ trợ xây dựng và triển khai hệ thống MRV điện tử trong GTVT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1.1.3.1

Thiết kế chi tiết hệ thống MRV điện tử (gồm sơ đồ cấu trúc của phần mềm, thiết kế khái niệm, giải thuật, phân tích chi tiết, các tính năng, nghiệp vụ, bố cục/giao diện, các thông tin đầu vào-đầu ra, .v.v.)

GIZ

NC

Hệ thống MRV điện tử; 02 hội thảo

 

 

 

 

 

l

l

O

 

 

 

 

02/2023

03-05/2023

06/2023 - 08/2023

A 1.1.3.2

Xây dựng hệ thống MRV điện tử (các module sẽ được phát triển và tích hợp dần tùy theo điều kiện thực tế cụ thể)

 

 

 

 

 

l

l

l

l

l

O

 

06/2023 - 11/2023

A 1.1.3.3

Chuẩn bị các điều kiện kĩ thuật cần thiết và dữ liệu cho việc kiểm thử hệ thống MRV điện tử (phối hợp với Bộ GTVT)

 

 

l

l

l

l

l

l

l

l

O

 

03/2023 - 11/2023

A 1.1.3.4

Kiểm thử hệ thống MRV điện tử

Báo cáo của tư vấn

 

 

 

 

 

 

 

 

l

l

O

 

08/2023 - 11/2023

A 1.1.3.5

Đào tạo về hệ thống MRV điện tử, đầu ra, thiết kế, dữ liệu đầu vào và quy trình thu thập dữ liệu

Khóa đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

12/2023

A 1.1.3.6

Tư vấn kĩ thuật, giám sát xây dựng hệ thống MRV điện tử

IC + NC

Báo cáo giám sát

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

O

 

 

06/2022 - 12/2023

 

PHỤ LỤC. KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN NDC-TIA NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-BGTVT ngày 03/02/2023 của Bộ GTVT)

 

STT

Hạng mục công việc

Chịu trách nhiệm

Thực hiện

Sản phẩm dự kiến

2023

Thời gian nộp TOR

Thời gian lựa chọn tư vấn

Tiến độ theo kế hoạch

Q1

Q2

Q3

Q4

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

A 1.1.3.7

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hệ thống MRV điện tử

GIZ

NC

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

 

 

 

 

 

l

l

l

l

l

l

O

02/2023

03-05/2023

06/2023 - 12/2023

WP 1.2

Xây dựng các kịch bản giảm nhẹ phát thải KNK trong GTVT đến 2050 theo hướng phát triển các-bon thấp và tích hợp vào NDC 3 của Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1.2.1

Rà soát và đánh giá việc thực hiện các hành động/chính sách giảm nhẹ phát thải KNK trong GTVT từ năm 2014 đến năm 2020, tạo cơ sở để phân tích các hoạt động giảm nhẹ

 

NC

Báo cáo của tư vấn

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/2022 - 01/2023

A 1.2.2

Điều chỉnh, cập nhật các hành động/chính sách giảm nhẹ phát thải KNK tiềm năng phù hợp với NDC Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1.2.2.1

Rà soát các chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển; cập nhật định hướng trong và ngoài nước; cập nhật các biện pháp liên quan đến giảm nhẹ phát thải KNK liên quan đến năm 2030.

GIZ

NC

Báo cáo của tư vấn

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/2022 - 01/2023

A 1.2.2.2

Hỗ trợ xây dựng Kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK trong ngành GTVT theo quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

NC

Báo cáo của tư vấn; 01 hội thảo

l

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/2022 - 02/2023

A 1.2.3

Xây dựng, phân tích kịch bản giảm nhẹ phát thải KNK trong GTVT đến 2050 theo hướng phát thải ròng bằng "0"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1.2.3.2

Xây dựng, phân tích kịch bản giảm nhẹ phát thải KNK trong GTVT đến 2050 theo hướng phát thải ròng bằng "0".

 

NC + IC

Báo cáo của tư vấn; 01 cuộc họp khởi động + 01 cuộc họp tham vấn + 01 khóa đào tạo mô hình

 

 

 

l

l

l

l

l

l

l

l

O

02/2023

NC: 02- 04/2023 IC: 02- 07/2023

04/2023 - 12/2023

WP 1.3

Tuyên truyền, phổ biến, tăng cường năng lực và hợp tác quốc tế về ứng phó với BĐKH, phát thải các-bon thấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1.3.1

Tuyên truyền phổ biến kết quả của dự án tới cộng đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.3.1.1

Sản xuất các sản phẩm truyền thông (bản thông tin dự án, mẫu trình chiếu báo cáo, các sản phẩm phục vụ sự kiện, sự kiện truyền hình, .v.v.)

GIZ

 

Sản phẩm truyền thông

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

 

 

2023

A 1.3.2

Tăng cường năng lực cho các bên liên quan của Việt Nam tham gia trao đổi kinh nghiệm và đóng góp vào các sự kiện, diễn đàn khu vực châu Á và toàn cầu về BĐKH, phát thải các-bon thấp

 

 

Tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1.3.2.1

Tham gia Tuần lễ Giao thông và Biến đổi khí hậu

GIZ

 

Sự kiện tại Béc-lin

 

 

 

 

 

 

 

 

l1

 

 

 

 

 

09/2023

A 1.3.2.2

Tham gia Hội thảo MEPC 80 của IMO

GIZ

 

Sự kiện tại Anh

 

 

 

 

 

 

l1

 

 

 

 

 

 

 

07/2023

 

PHỤ LỤC. KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN NDC-TIA NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-BGTVT ngày 03/02/2023 của Bộ GTVT)

 

STT

Hạng mục công việc

Chịu trách nhiệm

Thực hiện

Sản phẩm dự kiến

2023

Thời gian nộp TOR

Thời gian lựa chọn tư vấn

Tiến độ theo kế hoạch

Q1

Q2

Q3

Q4

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

A 1.3.2.3

Tham gia UNFCCC COP28

GIZ

 

Sự kiện tại Quatar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l1

l1

 

 

12/2023

A 1.3.2.4

Tham gia hội thảo MRV vùng cho ngành giao thông vận tải

UNFCCC/ GIZ

 

Khóa tập huấn 3 ngày cho các đại biểu từ các Bộ GTVT tại châu Á

 

 

 

 

 

 

 

l

 

 

 

 

 

 

08/2023

A 1.3.2.5

Các sự kiện khác (nếu phù hợp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TBD

A 1.3.3

Đối thoại với các tổ chức tài chính quốc tế (ví dụ Ngân hàng thế giới, ADB, AFD, KFW, AIIB) về tài chính cho các hành động giảm nhẹ phát thải KNK trong GTVT

 

 

Tham gia hội thảo liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1.3.3.1

Đối thoại về Giao thông Các-bon thấp ở Việt Nam - Phương tiện giao thông điện

GIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tháng 2 tại HCM, tháng 5 tại HN

A 1.3.3.2

Các cuộc đối thoại khác (nếu phù hợp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TBD

Output 2

Cải thiện cơ chế, chính sách về phát triển các-bon thấp trong giao thông vận tải tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP 2.1

Tăng cường hành động giảm phát thải KNK cấp thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2.1.3

Lựa chọn chính sách và thực hiện thí điểm phương tiện giao thông điện tại thành phố lựa chọn (lồng ghép trong hoạt động A 2.2.1.4)

GIZ

 

Báo cáo của tư vấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2.1.4

Phân tích đánh giá các bài học kinh nghiệm để áp dụng tại các thành phố khác (lồng ghép trong hoạt động A 2.2.1.4)

GIZ

 

Hội thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP 2.2

Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển cácbon thấp trong GTVT cấp quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2.2.1

Xây dựng cơ chế, chính sách và lộ trình phát triển phương tiện giao thông điện (E-mobility) cho cấp quốc gia và tổ chức diễn đàn giữa các bên liên quan (bao gồm nhà nước, các doanh nghiệp (ví dụ Vinfast) và các tổ chức kinh tế xã hội)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2.2.1.1

Rà soát bài học kinh nghiệm quốc tế về xây dựng Lộ trình phát triển phương tiện giao thông điện cho cấp quốc gia

WRI

 

Báo cáo của tư vấn

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/2023

A 2.2.1.3

Đánh giá chi phí-lợi ích (tiết kiệm chi phí và giảm khí thải) của việc chuyển đổi phương tiện (cấp quốc gia)

WRI

 

Báo cáo của tư vấn

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/2023

A 2.2.1.4

Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cho xe buýt điện (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và khung quốc gia)

GIZ

NC

Định mức kinh tế - kỹ thuật

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

O

 

 

11/2021 - 12/2023

A 2.2.1.5

Hỗ trợ xây dựng một số tiêu chuẩn liên quan đến phát triển PTGTĐ (điện khí hóa phương tiện đường thủy, xe hạng nhẹ LDV, pin dùng trong phương tiện giao thông điện)

GIZ

NC

Báo cáo của tư vấn (Dự thảo tiêu chuẩn)

 

 

 

 

l

l

l

l

l

l

l

O

02/2023

02-04/2023

05/2023 - 12/2023

A 2.2.1.6

Xây dựng chương trình chuyển đổi PTGTĐ cấp quốc gia

GIZ+WRI +ICCT

NC

Báo cáo của tư vấn

 

 

l

l

l

l

l

l

l

l

l

O

 

02/2023

03/2023 - 12/2023

 

PHỤ LỤC. KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN NDC-TIA NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-BGTVT ngày 03/02/2023 của Bộ GTVT)

 

STT

Hạng mục công việc

Chịu trách nhiệm

Thực hiện

Sản phẩm dự kiến

2023

Thời gian nộp TOR

Thời gian lựa chọn tư vấn

Tiến độ theo kế hoạch

Q1

Q2

Q3

Q4

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

A 2.2.2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức tiêu thụ nhiên liệu đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (ưu tiên xây dựng quy định giới hạn mức tiêu thụ nhiên liệu cho xe ô tô con, xe mô tô, xe gắn máy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2.2.2.4

Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức tiêu thụ nhiên liệu cho xe ô tô con từ 9 chỗ trở xuống

GIZ + ICCT

NC

Quy chuẩn (Dự thảo)

 

 

l

l

l

l

l

l

l

l

l

O

 

02/2023

03/2023 - 12/2023

A 2.2.2.5

Xây dựng bộ dữ liệu về mức tiêu thụ nhiên liệu và xác định mức tiêu thụ nhiên liệu cơ sở cho xe mô tô, xe gắn máy

ICCT

NC

Báo cáo của tư vấn

l

l

l

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/2022 - 04/2023

A 2.2.2.6

Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức tiêu thụ nhiên liệu cho xe mô tô, xe gắn máy

ICCT

NC

Quy chuẩn (Dự thảo)

 

 

 

l

l

l

l

l

l

l

l

O

02/2023

03-04/2023

04/2023 - 12/2023

Ghi chú:

UNFCCC: Công ước khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu

GIZ: Tổ chức Hợp tác phát triển Đức

ICCT: Hội đồng Quốc tế về giao thông sạch

WRI: Viện Nghiên cứu Tài nguyên toàn cầu

NC: Tư vấn trong nước; IC: Tư vấn quốc tế

TBD: được xác định sau

l: Tiến độ thực hiện

O: Sản phẩm hoàn thành

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 40/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông Vận tải thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023

Quyết định 40/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông Vận tải thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023

Tài chính-Ngân hàng, Giao thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi