Quyết định 528/QĐ-BGTVT 2020 bãi bỏ quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Gia Lâm

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 528/QĐ-BGTVT

Quyết định 528/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bãi bỏ quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Gia Lâm, Thành phố Hà Nội - Giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:528/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành:31/03/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bãi bỏ quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Gia Lâm, Hà Nội

Ngày 31/3/2020, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 528/QĐ-BGTVT về việc bãi bỏ quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Gia Lâm, Thành phố Hà Nội - Giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải quyết định bãi bỏ Quyết định 980/QĐ-BGTVT ngày 28/4/2006 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Gia Lâm, Thành phố Hà Nội - Giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025. Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cục Hàng không Việt Nam, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Vụ Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 528/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
__________

Số: 528/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Gia Lâm, thành phố Hà Nội - Giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Luật hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13 ban hành ngày 21/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hưng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Cục Hàng không Việt Nam tại Công văn số 2340/CHK-QLC ngày 14/6/2018, số 3471/CHK-QLC ngày 28/8/2018, s 2178/CHK-QLC ngà24/5/2019 và số 1133/CHK-QLC ngày 19/03/2020 về việc bãi bỏ quy hoạch tổng thể Cảng hàng không Gia Lâm;

Theo đề nghị của Vụ Kế hoạch - Đầu tư tại Báo cáo số 257/KHĐT ngày 27/03/2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 980/QĐ-BGTVT ngày 28/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt quy hoạch tng thể Cảng hàng không Gia Lâm, thành phố Hà Nội - Giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cục Hàng không Việt Nam, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Vụ Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;

Bộ trưởng (để b/c);
Bộ Quốc phòng;
UBND thành phố Hà Nội;
Các Thứ trưởng;
Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
Lưu: VT, KHĐT (05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Anh Tuấn

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 383/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đính chính Thông tư 05/2020/TT-BGTVT ngày 26/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2018/TT-BGTVT ngày 10/01/2018 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP

Quyết định 383/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đính chính Thông tư 05/2020/TT-BGTVT ngày 26/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2018/TT-BGTVT ngày 10/01/2018 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP

Xuất nhập khẩu, Giao thông, Tài nguyên-Môi trường

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi