Quyết định 1753/QĐ-BGTVT 2022 ủy quyền công tác quản lý Nhà nước chuyên ngành về GTVT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
____________

Số: 1753/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KẾT THÚC ỦY QUYỀN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TẠI CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH THANH HÓA, NGHỆ AN

________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014;

Căn của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

Căn cứ các Quyết định số: 3632/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 12 ngày 2009, 304/QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2010, 4268/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2015, 4436/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (văn bản số 14961/UBND-CN ngày 07 tháng 10 năm 2022), Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (văn bản số 7978/UBND-CN ngày 11 tháng 10 năm 2022);

Xét đề nghị của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tại văn bản số 1236/CĐTNĐ-PCTTr ngày 10 tháng 6 năm 2022 về việc thực hiện các nhiệm vụ ủy quyền quản lý các tuyến đường thủy nội địa quốc gia;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kết thúc ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa, Sở Giao thông vận tải Nghệ An thực hiện công tác quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa tại các Quyết định: số 3632/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 12 ngày 2009, số 304/QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2010, số 4268/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2015, số 4436/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An:

- Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, các cơ quan chức năng tại địa phương thực hiện các thủ tục bàn giao công tác quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa cho Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;

- Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trong công tác quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu sau khi hoàn thành việc bàn giao.

2. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

- Làm việc, thống nhất với Sở Giao thông vận tải công tác bàn giao, tiếp nhận để đảm bảo công tác quản lý quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa không gián đoạn;

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2023.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KCHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Sang

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi