Quyết định 1705/QĐ-BGTVT 2022 Cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng tại TP.HCM

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1705/QĐ-BGTVT

Quyết định 1705/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Cục Quản lý đầu tư xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1705/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thắng
Ngày ban hành:23/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Cơ cấu tổ chức, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Ứng dụng khoa học công nghệ về quản lý xây dựng

Ngày 23/12/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ra Quyết định 1705/QĐ-BGTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Cục Quản lý đầu tư xây dựng.

Theo đó, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục là tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch có liên quan trong giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.

Đồng thời, tham mưu cho Cục trưởng phối hợp tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới và nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ về quản lý xây dựng, quản lý chất lượng công trình giao thông đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

Ngoài ra, Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh có Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng. Chi cục trưởng do Cục trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1705/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1705/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 1223/QĐ-BGTVT ngày 23/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng tại Tờ trình số 11/TTr-CQLXD ngày 18/11/2022;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Cục Quản lý đầu tư xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng (sau đây gọi tắt là Cục trưởng) để tham mưu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng) thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, cơ quan chủ quản quản lý các chương trình, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trong giai đoạn thực hiện dự án đối với các dự án giao thông đường bộ tại khu vực phía Nam, các dự án hàng hải, dự án đường thủy nội địa trên phạm vi cả nước theo Quyết định của Cục trưởng.
2. Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản sử dụng ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch và có trụ sở đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch có liên quan trong giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.
2. Tham mưu để Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng và cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Giao thông vận tải (sau đây viết tắt là Bộ GTVT) trong giai đoạn thực hiện dự án đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của Chi cục, gồm:
a) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ GTVT trong việc thẩm định thiết kế, dự toán triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông;
b) Thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt hoặc phê duyệt theo phân công, phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng đối với thiết kế, dự toán triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng;
c) Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ GTVT;
d) Tham mưu cho Bộ GTVT về công tác bàn giao đưa công trình vào sử dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng do Bộ GTVT làm chủ đầu tư;
đ) Là đầu mối của Bộ GTVT để phối hợp với Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng.
3. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng trong việc thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán triển khai sau thiết kế cơ sở, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo phân cấp, ủy quyền của Cục trưởng.
4. Tham mưu để Cục trưởng chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt hoặc phê duyệt theo phân công, phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng đề cương, dự toán tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, quan trắc và giám sát môi trường trong quá trình thi công xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.
5. Tham mưu để Cục trưởng chủ trì, phối hợp với Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt hoặc phê duyệt theo phân công, phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng đề cương, dự toán tư vấn thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn trước khi đưa công trình vào khai thác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.
6. Tham mưu để Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giải quyết các vấn đề có liên quan đến bảo hiểm công trình xây dựng; hướng dẫn, kiểm tra các chủ đầu tư, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo hiểm công trình trong giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.
7. Theo dõi, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, tham mưu cho Cục trưởng báo cáo Bộ trưởng để giải quyết hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.
8. Tham mưu để Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư trong giai đoạn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công; tham mưu để Cục trưởng phối hợp với Vụ Kế hoạch - Đầu tư tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, tổng thể đầu tư dự án đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.
9. Tham mưu để Cục trưởng tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác quản lý thi công, chất lượng, tiến độ, giá thành, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình giao thông thuộc phạm vi quản lý của Chi cục; tham mưu để Cục trưởng trình Bộ trưởng việc tạm dừng hoặc đình chỉ thi công khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.
Tham mưu để Cục trưởng trình Bộ trưởng quyết định hoặc yêu cầu chủ đầu tư xử lý vi phạm tiến độ, chất lượng và hợp đồng xây dựng theo quy định của pháp luật đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.
10. Tham mưu để Cục trưởng trình Bộ trưởng:
a) Hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng và thi công xây dựng công trình giao thông theo phân cấp, ủy quyền của Cục trưởng;
b) Quyết định các nội dung về chất lượng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng và bảo hành công trình theo phân cấp; yêu cầu chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thực hiện kiểm định chất lượng công trình giao thông khi công trình đã được thi công xây dựng có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của thiết kế hoặc không đủ các căn cứ để đánh giá chất lượng, nghiệm thu hoặc khi có nghi ngờ về chất lượng hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.
11. Tham mưu để Cục trưởng trình Bộ trưởng ban hành định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù của chuyên ngành giao thông (trừ định mức công nghệ mới, vật liệu mới; định mức bảo trì) đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.
12. Tham mưu để Cục trưởng phối hợp với Vụ Kế hoạch - Đầu tư trình Bộ trưởng về việc giao, điều chuyển chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.
13. Tham mưu để Cục trưởng trình Bộ trưởng quyết định hoặc Cục trưởng quyết định theo thẩm quyền đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của Chi cục, gồm:
a) Xử lý sự cố công trình và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng;
b) Giải quyết các tranh chấp về chất lượng xây dựng công trình giao thông;
c) Công tác giám định chất lượng, giám định nguyên nhân sự cố công trình giao thông;
d) Công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.
14. Tham mưu để Cục trưởng chủ trì, giúp Bộ GTVT thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Ban ChӍ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.
15. Tham mưu cho Cục trưởng phối hợp tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới và nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ về quản lý xây dựng, quản lý chất lượng công trình giao thông đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.
16. Tham mưu để Cục trưởng chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về quản lý đầu tư, xây dựng thuộc nhiệm vụ của Cục Quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.
17. Thực hiện quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về hoạt động của Chi cục theo quy định của pháp luật.
18. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đầu tư, xây dựng và quản lý chất lượng công trình giao thông theo quy định của pháp luật.
19. Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của Chi cục theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Cục.
20. Quản lý biên chế, công chức và người lao động; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo phân công, phân cấp của Cục trưởng và quy định của pháp luật.
21. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định.
22. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.
23. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao và theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Lãnh đạo Chi cục
1. Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh có Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng.
Số lượng Phó Chi cục trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật.
Chi cục trưởng do Cục trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động theo quy định của pháp luật. Phó Chi cục trưởng do Cục trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động theo đề nghị của Chi cục trưởng.
2. Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục. Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
Điều 4. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1728/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đầu tư xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 4;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT;
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TCCB(TN-05b).

BỘ TRƯỞNGNguyễn Văn Thắng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi